Vítejte na stránkách České leasingové a finanční asociace

 

Na 116. schůzi Legislativně-právního výboru 5. září podala představitelka Finančně analytického útvaru MF ČR informaci o systému národního hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu, dále byl výbor informován o stavu jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, o připomínkách k návrhu Guidelines stanovících pravidla osvědčených postupů při poskytování a sledování půjček po dobu jejich životního cyklu, o pokračování práce na projektu ČLFA „Podpora a příprava definice pozice České leasingové a finanční asociace při komunikaci s veřejnou správou“, o jednání zástupců ČLFA s výkonným ředitelem ČBA a jeho zástupcem k aktuálním otázkám z působení obou asociací, o jednání s ředitelem Odboru nepřímých daní MF ČR, ředitelkou odboru GFŘ a dalšími pracovníky MF ČR k řešení metodických problémů v souvislosti s novou úpravou opčních leasingů a zavádění reportingu v oblasti DPH u elektronických přeshraničních plateb. .   


 
Zpět