* uživatel

* heslo

K o n t a k t

Česká leasingová a finanční asociace

Těšnov 5
Praha 1
110 00

Tel: 284 685 675
Fax: 236 043 173

 clfa@clfa.cz

Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE
Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE

EU Federace pro factoring a komerční financování EUF
EU Federace pro factoring a komerční financování EUF  Logo ČLFA ke stažení
 
582485
 
cesta:  Domů

Vítejte na stránkách ČLFA

Chronologie aktivit a stanovisek asociace

Výbor pro financování podnikatelů byl 26. ledna na 15. schůzi seznámen se záměrem CRIF – Czech Credit Bureau/NRKI doplnit úvěrové registry NRKI a BRKI o sledování duplicitního financování téže věci. Jednal o prosazování možnosti dotací z podpůrných fondů na věci spolufinancované úvěrem. Bude sledovat přípravu přechodu dálničních známek z papírové na elektronickou verzi. Podpořil, aby ČLFA prosazovala uzákonění povinnosti pro orgány státu přispívat do registru vedených exekucí či jinak zveřejňovat informace o jimi vedených exekucích, zejm. k vymožení nedoplatků z daní a SZ (viz akce asociace)

Výbor pro operativní leasing vozidel na 10. schůzi 20. ledna diskutoval s představiteli Renault ČR, a.s. k novým modelům a ke strategii dovozce ve vztahu k poskytovatelům operativního leasingu, diskutoval k návrhu novely zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a schválil své priority pro letošní práci. Doporučil, aby s MD a prostřednictvím Leaseurope s EK bylo jednáno o harmonizaci ekologických známek pro vstup do chráněných zón některých měst (viz akce asociace)

Představenstvo ČLFA na 8. schůzi 7. ledna projednalo podněty z jednání s viceguvernérem ČNB a vedením AMSP, zabývalo se návrhy expertních výborů a jednáním PS o legislativních projektech s dopady na finanční produkty ČLFA. Schválilo mediální strategii ČLFA na rok 2016 a scénář TK k vývoji finančních produktů ČLFA v loňském roce. Jednalo s vedením expertních výborů k jejich letošním prioritám a k plnění poslání výborů v rámci asociace (viz akce asociace)

Výbor pro daně a účetnictví na 119. schůzi 16. prosince byl informován o aktuálních problémech a plánovaných změnách v režimu DPH, jednal o prosazování návrhu na novelu úpravy uplatňování výdajů na dopravu a PHM u vozidel financovaných úvěrem se zajišťovacím převodem vlastnického práva v ZDP a o stavu přípravy nového mezinárodního standardu pro účtování leasingu (viz akce asociace)

Výbor pro financování podnikatelů na 14. schůzi 8. listopadu vyhodnotil testy k dvojímu financování téže věci a nabídky provozovatelů registrů financovaných strojů a zařízení. Byl informován o jednání na MZ k čerpání PGRLF, o jednání na MD k oblastem možné spolupráce a k technické novele zákona o provozu vozidel na pozemních komunikacích (viz akce asociace)

Představenstvo ČLFA jednalo na 7. schůzi 19. listopadu o postupu při prosazování zájmů členských společností a produktů ČLFA do nového zákona o spotřebitelském úvěru a do připravované novely ZDP. Schválilo dílčí změny ve statistických dotaznících a návrhy expertních výborů na jednání s MD a SDA ke změnám v dopravní legislativě. Projednalo postup na chystaných jednáních s ČNB a AMSP a přípravu semináře k novému mezinárodnímu účetnímu standardu pro leasing. Schválilo návrh provizorního rozpočtu ČLFA na rok 2016 (viz akce asociace)

Výboru pro operativní leasing vozidel byl na 9. schůzi 11. listopadu představen projekt nezávislých kontrol servisů pracující pro leasingové společnosti společnosti SGS CR, s.r.o., zástupce Fleet Partners, s.r.o. nabídl osvětovou kampaň na podporu operativního leasingu cílenou na malé a střední podniky, byla podána informace o jednání ASG Leaseurope (viz akce asociace)

Výbor pro financování spotřebitelů se na 48. schůzi 10. listopadu zabýval postupem ČLFA při jednání o návrhu nového zákona o úvěru pro spotřebitele, stavem jednání o novele zákona o ochraně spotřebitele a návrhem novely zákona o platebním styku. Byl informován o aktuálních legislativních projektech EU se vztahem ke spotřebitelským úvěrům (viz akce asociace)

Výbor pro statistiku na 40. schůzi 3. listopadu schválil návrh Zprávy o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu v 1.- 3. čtvrtletí 2015 a dalších statistických výstupů ČLFA za toto období, posoudil návrh na dílčí doplnění struktury statistik ČLFA (viz akce asociace)

Výbor pro financování podnikatelů na 13. schůzi 20. října schválil návrh smlouvy o účasti na testu registru financovaných strojů a zařízení, byl informován o legislativních změnách významných pro financování podnikatelů a o stanovisku metodičky PGRLF k úhradě dotované věci dodavateli, jednal o prioritách výboru pro rok 2016 (viz akce asociace)


zobrazit vše >>
A k t u á l n ě