* uživatel

* heslo

K o n t a k t

Česká leasingová a finanční asociace

Těšnov 5
Praha 1
110 00

Tel: 284 685 675
Fax: 236 043 173

 clfa@clfa.cz

Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE
Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE

Člen Federace evropských bankovních domů EUROFINAS
Člen Federace evropských bankovních domů EUROFINAS

EU Federace pro factoring a komerční financování EUF
EU Federace pro factoring a komerční financování EUF  Logo ČLFA ke stažení
 
582485
 
cesta:  Domů

Vítejte na stránkách ČLFA

Chronologie aktivit a stanovisek asociace

Výbor pro financování podnikatelů na 8. schůzi 19. února zvážil využití stanovisek MD k novým postupům při registraci vozidel, diskutoval k účelnosti dalšího úsilí o přenesení povinnosti uzavřít povinné ručení z vlastníka na provozovatele vozidla, byl seznámen s projektem společnosti PS Data k ověřování existence dvojího financování dané věci, diskutoval k požadavkům správců některých dotačních programů na vinkulaci pojištění financované věci v jejich prospěch. Byl seznámen s věcným záměrem zákona o výrobcích s ukončenou životností (viz akce asociace)

12. února proběhla tisková konference ČLFA k obchodním výsledkům členských společností v roce 2014 a k vývojovým trendům na našem leasingovém, úvěrovém a factoringovém trhu. Zúčastnilo se jí 16 novinářů, byly pořízeny záběry a rozhovor pro vysílání ČT. Téhož dne byla vydána tisková zpráva ČLFA k této problematice.

Představenstvo ČLFA se na 19. schůzi 12. února zabývalo podněty z jednání s viceguvernérem ČNB prof. Tomšíkem k regulaci členských společností ČLFA a dalším postupem při prosazování závěrů ze studie PwC k této problematice. Projednalo podněty ze semináře MD k novým postupům při registraci vozů a uložilo expertním výborům, aby projednaly podněty k připravované další novelizaci zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Zabývalo se podněty expertních výborů. Projednalo akce asociace připravené na další týdny, zabývalo se aktuálními legislativními projekty s dopady na členské společnosti ČLFA a jejich finanční produkty. Schválilo návrh programu členské schůze.

Výbor pro financování spotřebitelů na 45. schůzi 9. února diskutoval k záměrům MF k regulaci nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů a k návrhu MPO na novelu zákona o ochraně spotřebitele, zákona o finančním arbitrovi a zákona o ČOI (viz akce asociace)

Výbor pro statistiku projednal na 37. schůzi 6. února návrh statistických výstupů ČLFA za loňský rok. Nepodpořil návrh Erste Leasing, a.s. na sledování financování půdy v rámci financování nemovitostí ve statistikách ČLFA (viz akce asociace)

Výbor pro financování podnikatelů na 7. schůzi 15. ledna diskutoval k postupům registrace vozidel po účinnosti novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, byl informován o rozhodnutí PGRLF zařadit spolufinancování s využitím leasingu a úvěru se zajišťovacím převodem vlastnického práva mezi tituly nebránící čerpání z tohoto fondu a o rozsudku Městského soudu v Praze k žalobě Integram na Hertz Autopůjčovnu, s.r.o. k poplatkům za užívání autorádií ve vozidlech v autopůjčovnách. S představiteli společnosti Symphony Capital diskutoval k produktu Peer-to-Peer úvěrů (viz akce asociace)

Představenstvo ČLFA se na 18. schůzi 8. ledna zabývalo podněty z pracovní snídaně s předsedkyněmi a předsedy expertních výborů ČLFA, závěry z jednání s náměstkem ministra finance p. Prosem k regulaci finančních institucí, dopady zrušení příspěvku za nepojištěná vozidla pro ČKP a dalšími legislativními projekty  projednávanými v Poslanecké sněmovně relevantními pro finanční produkty členských společností. Schválilo scénář tiskové konference ČLFA k výsledkům členských společností v r. 2014 a návrh mediální strategie ČLFA na rok 2015.

Výbor pro financování podnikatelů na 6. schůzi 16. prosince diskutoval k aktuálním změnám legislativního rámce financování investic, včetně nových postupů při registraci vozidel, důsledků zrušení § 24c zák. č. 168/99 Sb., o pojištění odpovědnosti za škody z provozu vozidel, návrhu novely zákona o zprostředkovatelích pojištění, a jednání s PGRLF k zařazení spolufinancování s využitím leasingu a úvěru se zajišťovacím převodem vlastnického práva mezi tituly nebránící čerpání z programů PGRLF (viz akce asociace)

Výbor pro daně a účetnictví se zabýval na 116. schůzi 15. prosince změnami ZDPH přijatými v tomto roce (presentace Deloitte), reakcí na novelu § 24 odst. 2 písm. zc/ ZDP a přípravou nového mezinárodního účetního standardu pro leasing (viz akce asociace)

Výbor pro financování spotřebitelů na 44. schůzi 12. prosince diskutoval ke strategii ČLFA proti návrhům na zavedení RPSN, k účelnosti dotazu na MF k zahrnování pojistného do RPSN, ke stanoviskům asociace ke konzultačnímu materiálu MF k regulaci poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, k návrhům novely zákona o OP a k podnětům ze schůze Právního a politického výboru Eurofinas. Jednal o strategii výboru v r. 2015 (viz akce asociace)


zobrazit vše >>
A k t u á l n ě