* uživatel

* heslo

K o n t a k t

Česká leasingová a finanční asociace

Těšnov 5
Praha 1
110 00

Tel: 284 685 675
Fax: 236 043 173

 clfa@clfa.cz

Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE
Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE

EU Federace pro factoring a komerční financování EUF
EU Federace pro factoring a komerční financování EUF  Logo ČLFA ke stažení
 
582485
 
cesta:  Domů

Vítejte na stránkách ČLFA

Chronologie aktivit a stanovisek asociace

Výbor pro financování podnikatelů byl na 10. schůzi 12. května informován o stavu jednání PS o vládním návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, o přípravě novely zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, o jednání s představiteli MD k námětům ČLFA k připravované novele zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, jednal k praxi správců dotačních titulů z hlediska možnosti poukazu dotace na účet dodavatele financovaného majetku a schválil seznam vozidel a strojů, na které je vystavován TP (viz akce asociace).

Legislativně-právní výbor byl na 96. schůzi 12. května informován o stavu jednání o návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, o přípravě novely zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, o jednání s představiteli MD k novým postupům při registraci vozidel a k námětům ČLFA k připravované novele zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, o návrhu zákona o úvěrech pro spotřebitele a o návrhu zákona o ochraně spotřebitele, zákona o finančním arbitrovi a zákona o ČOI (viz akce asociace)

Představenstvo ČLFA projednalo na 2. schůzi 6. května další postup při prosazování pozměňovacích návrhů asociace k vládnímu návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a k návrhu zákona o úvěrech pro spotřebitele. Rozhodlo prosazovat návrh změny ustanovení zákona o PHM, který příliš široce definuje pojem „distributor PHM“. Rozhodlo o vystoupení k produktům ČLFA na pracovní snídani AMSP 24. června. Jednalo o prosazování závěrů ze studie PwC k regulaci produktů ČLFA. Projednalo gesce za sledování aktuálních legislativních projektů týkajících se zájmů členských společností asociace (viz akce asociace)

Představenstvo ČLFA projednalo na 2. schůzi 6. května další postup při prosazování pozměňovacích návrhů asociace k vládnímu návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a k návrhu zákona o úvěrech pro spotřebitele. Rozhodlo prosazovat návrh změny ustanovení zákona o PHM, který příliš široce definuje pojem „distributor PHM“. Rozhodlo o vystoupení k produktům ČLFA na pracovní snídani AMSP 24. června. Jednalo o prosazování závěrů ze studie PwC k regulaci produktů ČLFA. Projednalo gesce za sledování aktuálních legislativních projektů týkajících se zájmů členských společností asociace.

Výbor pro statistiku projednal na 38. schůzi 5. května návrh statistických výstupů ČLFA za 1. čtvrtletí 2015, vzal na vědomí stav předávání finančních údajů členských společností, projednal výstup k rizikovosti produktů ČLFA pro Zprávu ČNB o stabilitě finančního trhu 2014/2015 a schválil, aby do formuláře k objemům leasingu byla přednastavena funkce pro kontrolu podílu leasingu pro spotřebitele (viz akce asociace)

Výbor pro operativní leasing vozidel na 6. schůzi 29. dubna diskutoval s představiteli Svazu prodejců a opravářů motorových vozidel ČR (SAČR) o možné spolupráci, byl informován o námětech k novele  zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a jednal k výkladu MF k vymezení  „distributorů pohonných hmot“ v novele zákona o pohonných hmotách (viz akce asociace)

Představenstvo ČLFA na 1. schůzi 9. dubna zvolilo za předsedkyni na příští dvouleté období opět Ing. J. Tapšíkovou, za místopředsedy opět Ing. T. Morávka a nově M. Kováčikovou. Rozdělilo gesce v rámci představenstva za plnění úkolů asociace. Jmenovalo předsedkyně a předsedy expertních výborů. Zabývalo se podněty členských společností z přípravy členské schůze a schválilo akce na příští týdny, včetně postupu při prosazování připomínek ČLFA do návrhu podstatné novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a postup při vypořádání připomínek ČLFA k první verzi návrhu zákona o úvěrech pro spotřebitele. Podpořilo informační kampaň EU na podporu práva spotřebitele v úvěrových vztazích.

Výbor pro daně a účetnictví byl na 117. schůzi 8. dubna informován o návrhu metodického pokynu GFŘ k přípravě kontrolního hlášení pro účely DPH, z hlediska produktů ČLFA jednal o vládním návrhu novely zákona o účetnictví, byl informován o otázkách projednaných Koordinačním výborem MF relevantních pro produkty ČLFA, o stavu přípravy nového mezinárodního standardu pro účtování leasingu a o rozhodnutí NSS k opravám DPH u pohledávek za dlužníky (viz akce asociace)

Výbor pro financování podnikatelů jednal na 9. schůzi 31. března o postupu registračních míst po účinnosti vyhlášky o registraci vozidel, o stavu jednání o vládním návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, o jednání se správci dotačních programů a o výkladu MF k definici „distributora pohonných hmot“ v zákoně o pohonných hmotách. Projednal náměty pro novelu zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (viz akce asociace)

30. března proběhla letošní členská schůze ČLFA. Zúčastnili se jí představitelé třiceti členských společností. Na členské schůzi byla vyhodnocena činnost asociace v uplynulých dvanácti měsících, projednána a schválena účetní závěrka ČLFA za období 1. ledna-31. prosince 2014 a schváleny priority asociace pro následujících dvanáct měsíců. Členská schůze schválila návrh na obnovení členství ČLFA v Eurofinas od 1. ledna 2016, zvýšení základního členského příspěvku na 65.000,- Kč a odpovídající úpravu příjmové stránky rozpočtu ČLFA na rok 2015. Schválila také ponechání příspěvku členských společností, které přímo neposkytují finanční služby, na dosavadní úrovni. Zvolila představenstvo ČLFA na období 1. dubna 2015–31. března 2017 ve složení: Ing. L. Bosák, Ing. P. Fořt, R. Jakubová, M. Kováčiková, Ing. J. Matula, Ing. T. Morávek a Ing. J. Tapšíková. Zvolila také na příští dvouleté období za revizorku účtu Ing. K. Najmanovou a rozhodčí komisi ve složení: Bibby Financial Services, a.s., FCE Credit, s.r.o., Oberbank Leasing spol. s r.o., SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. a Toyota Financial Services Czech s.r.o.


zobrazit vše >>
A k t u á l n ě