Vítejte na stránkách České leasingové a finanční asociace

 

Aktuality

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dne 14. září vyšla nová tisková zpráva ČLFA. 

Klíčovou směrnici, která ovlivní dostupnost i podobu spotřebitelského financování v celé Evropské unii, schválil v úterý 12. září 2023 Evropský parlament. Do konce října by měla být zveřejněna v Úředním věstníku EU. Směrnice mimo jiné reflektuje digitalizaci finančních služeb a do budoucna umožní spotřebitelům lépe odlišit férové poskytovatele půjček od těch predátorských. Na podobě normy téměř dva roky spolupracovala i Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA) ve spolupráci s Českou bankovní asociací (ČBA).


Celá tisková zpráva: zde

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dne 24. srpna vyšla nová tisková zpráva ČLFA. 

Zájem o odkup pohledávek neupadá, objem factoringu v prvním pololetí překročil 140 miliard korun
Objem pohledávek, které české firmy v prvním pololetí letošního roku postoupily na factoringové společnosti, činil 141 miliard korun. V porovnání se stejným obdobím roku 2022 se sice jedná o mírný pokles (-1,4 %), ten je ale způsoben zejména vývojem kurzu koruny ovlivňující výši exportního factoringu. Obliba factoringu mezi českými firmami, který vedle financování pohledávek před jejich splatností nabízí například i finanční úsporu a jistotu zaplacení, je stále na rekordní úrovni.

Celá tisková zpráva: zde

TISKOVÁ ZPRÁVA

21. srpna 2023 vyšla nová tisková zpráva.

První pololetí letošního roku potvrdilo zoufalé statistiky ČR v prodeji nových osobních elektromobilů v porovnání s unijním průměrem. V EU se od ledna do června 2023 registrovalo téměř tři čtvrtě milionu nových elektromobilů, v ČR podle dat serveru Čistá doprava jen necelé tři tisíce. Podíl prodejů elektromobilů v EU dosahuje více než 12 %, v Česku je to prakticky pětkrát méně (2,5 %). Situaci alespoň částečně zachraňuje financování přes členské společnosti Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA).

Celá zpráva: zde
 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Podle aktuálních statistik evropské leasingové federace Leaseurope vzrostl v roce 2022 celkový objem nových obchodů ve srovnání s rokem 2021 o 7,3 % na 417 miliard eur. Objem nových obchodů v segmentu stroje a zařízení stoupnul o 7,2 %, leasing vozidel o 7,6 %. Členem Leaseurope za ČR je Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA), která v minulém roce zaznamenala růst o 7,5 % na 164 miliard Kč.

„Evropské podnikatelské investice zůstaly v loňském roce na vysoké úrovni. I když nezvykle vysoké úroky u úvěrů mohou znamenat určitá omezení pro investice, předpokládaný nárůst podnikových investic je podpořen postupnou normalizací ekonomických činností a zdravou finanční situací podniků. Evropský leasingový sektor očekává v průběhu roku 2023 další růst objemů, podpořený podpůrnými politikami EU, které upřednostňují firemní investice, zejména v oblasti financování ekologické transformace," uvedl Jaroslav Krutilek, generální tajemník Česká leasingová a finanční asociace.

Celá tisková zpráva: zde

TISKOVÁ ZPRÁVA

Za prvních šest měsíců letošního roku poskytly členské společnosti Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA) financování v objemu 108 miliard korun. Meziročně mimobankovní financování stouplo o 5,5 %. Dynamicky roste zájem o nákup osobních automobilů. Členové ČLFA poskytli o čtvrtinu více finančních prostředků na pořízení osobních vozů v porovnání s prvním pololetím minulého roku. O téměř 70 % vzrostlo financování fotovoltaických zařízení.

„Mimobankovní financování v České republice stále pokračuje v růstu a je významným faktorem, který pomáhá opět nastartovat ekonomický růst a prosperitu. Finanční prostředky, které poskytly členské společnosti firmám, podnikatelům a spotřebitelům směřovaly nejenom na nákup nových osobních vozů, ale také do oblasti technologií, na nákup IT techniky nebo do pořízení fotovoltaických zařízení. Právě tato oblast prudce roste a je výsledkem našeho úsilí podporovat obnovitelné zdroje energií, ale také bezemisní dopravu,“ uvedla Jana Hanušová, předsedkyně představenstva ČLFA.

V oblasti financování podnikatelských subjektů bylo profinancováno 94 miliard Kč (meziročně +6 %). Financování zboží a služeb pro spotřebitele bylo v objemu 14 miliard Kč, meziročně téměř +5 %.Celý článek: zde

TISKOVÁ ZPRÁVA

Článek "Elektromobil pro podnikání? Takřka výhradně s využitím mimobankovního financování" byl publikován v rámci projektu Malé a střední podniky vydavatelství Mediaplanet Group. Cílem tištěné přílohy a online portálu je informovat malé a střední podniky o tom, jak čelit aktuálním problémům, jak být odolný vůči krizi a jaké strategie i řešení pomáhají zůstat být dlouhodobě úspěšný. Více na: https://www.info-podnikani.cz/campaign/male-a-stredni-podniky/

Celý článek: zde

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dne 20. června 2023 byla zveřejněna tisková zpráva. 

Evropské mimobankovní společnosti, zastoupené v asociaci Eurofinas, poskytly v minulém roce nové půjčky v objemu 501 miliard eur, což představuje meziroční nárůst o více než 11 %. Zástupcem České republiky v Eurofinas je Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA), jejíž členové za rok 2022 financovali podnikatelské investice a úvěry pro domácnosti v objemu 5,5 miliardy eur (+11 % ve srovnání s rokem 2021).

Celá tisková zpráva: zde

 

133. schůze Legislativně právního výboru

20. června byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA, o vývoji přechodu pojištění vozidel do online
a přípravě jednání s MD k návrhu vyhlášky o registraci vozidel a vyslechli informace gestorů rozhodujících agend výboru. Byl diskutován nový judikát SDEÚ C–633/20 ke skupinovému pojištění, aktuálně nejsou k dispozici informace, zda a jakým způsobem bude judikát implementován do národní legislativy. Postup případné implementace bude sledován ve spolupráci s ČAP.
 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dne 16. června 2023 byla zveřejněna tisková zpráva. 

Statistiky hovoří neúprosně. Zatímco podíl elektromobilů v rámci celé Evropské unie byl na konci prvního čtvrtletí letošního roku 1,14 %, v České republice to bylo pouze 0,21 % (tedy jen necelá pětina EU průměru). Domácí statistiky přitom zachraňuje Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA), kde podíl elektromobilů na financování osobních vozů byl prakticky shodný s průměrem v EU - 1,1 %. Stát plánuje do rozvoje elektromobility výrazně zasáhnout, jak mimo jiné zaznělo na Konferenci čisté mobility pořádané v květnu Ministerstvo životního prostředí. Že Česko v rámci Evropy v elektromobilitě zaostává, je realita. Podstatné je, a jasně to na konferenci zaznělo, že stát chce tuto situaci změnit.

Celá zpráva: zde
 

4. schůze představenstva

Představenstvo se na své čtvrté schůzi 12. června zabývalo aktivitami asociace v legislativní oblasti a analytickými, informačními a mediálními aktivitami, bylo informováno o závěrech z jednání expertních výborů i o organizačních
a zahraničních aktivitách. Představenstvo vzalo na vědomí informaci o akcích, které proběhly od květnové schůze a o jejich dopadech pro čerpání rozpočtu asociace a schválilo návrh akcí k naplnění v dalších týdnech. Představenstvo vzalo na vědomí závěry jednání představenstva Eurofinas a schůze generálních tajemníků členských společností Leaseurope v Bruselu
a projednalo připomínky členů představenstva k návrhu tezí Kodexu odpovědného úvěrování.

Zápis ze 4. schůze představenstva viz: https://www.clfa.cz/data/dokumenty/1700-4-schuzepredstavenstva2023-zapis.pdf

67. schůze Výboru pro financování podnikatelů

8. června byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA relevantních pro oblast podnikatelského financování, o aktivitách asociace k podpoře elektromobility, byl diskutován další postup v souvislosti s přípravou podpůrných programů PGRLF a NRB.
 

95. schůze Výboru pro financování spotřebitelů

7. června byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA, závěrech z probíhajících jednání k revizi směrnice CCD a projednali závěrečnou zprávu pracovní skupiny k problematice posuzování úvěruschopnosti.
 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dne 30. května byla zveřejněna tisková zpráva. 

České firmy se masivně zbavují faktur, přináší jim to jistotu a úsporu
Více než 68 miliard Kč – to je objem pohledávek, které české firmy v prvním čtvrtletí letošního roku postoupily na factoringové společnosti. Meziročně se jedná o pětiprocentní nárůst. Stále více firem si tak uvědomuje, že factoring je komplexní služba, která vedle financování pohledávek před jejich splatností nabízí například i finanční úsporu a jistotu zaplacení. To jsou v současné ekonomické situaci vítané benefity.
Celá zpráva: zde

41. schůze Výboru pro operativní leasing vozidel

17. května byli členové výboru seznámeni s informacemi o aktivitách asociace k podpoře elektromobility, legislativními projekty ČLFA významnými pro oblast operativního leasingu, vývojem trhu za 1. čtvrtletí 2023 se zaměřením na oblast financování vozidel včetně financování nízkoemisních vozidel a informacemi z dubnového jednání Car Leasing Working Group Leaseurope. Podpořili návrh na zapojení ČLFA do akce Flotila roku 2023.
 

Schůzka mediálních expertů ČLFA

Dne 16. května proběhla schůzka komunikátoru členských společností. M. Beneš shrnul dosavadní komunikaci ČLFA včetně strategických cílů a témat komunikace asociace pro rok 2023 a evropského přesahu komunikace ČLFA – spolupráce s organizacemi Leaseurope a Eurofinas. Byla otevřena diskuze nad terminologií trhu, co očekávají členské společnosti od ČLFA v oblasti komunikace a o nastavení systému vztahů mezi ČLFA a členskými společnostmi.
 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dne 11. května byla zveřejněna tisková zpráva

Evropský factoringový trh rostl v minulém roce o 19 % a dosáhl hodnoty 2,4 bilionu eur (podle EU Federation for the Factoring and Commercial Finance Industry). Připomeňme, že český trh stoupnul za stejné období o 22 %, ale objemově má určitě ještě ve srovnání s Evropou velké rezervy (podle České leasingové a finanční asociace 286 miliard Kč). Podíl tuzemských factoringových transakcí na evropských statistikách se zatím pohybuje okolo půl procenta. Největší podíl na evropském trhu mají Francie (18 %), Německo (16 %), Velká Británie (15 %), Itálie (12 %), Španělsko (11 %) a Polsko (4 %). Zajímavostí je, že poprvé v historii překonal objem evropského bezregresního factoringu regresní, a to v poměru 53 % ku 47 %.


Celá zpráva: zde
 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dne 9. května byla zveřejněna tisková zpráva

Mimobankovní finanční zdroj pro českou ekonomiku stále posiluje, roste financování strojů, zařízení a dopravních prostředků. V prvním čtvrtletí letošního roku poskytly členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) firmám, podnikatelům a spotřebitelům finanční prostředky v objemu 67 miliard korun, což je o 12 % větší objem ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Financování osobních automobilů vzrostlo po chudších letech o pětinu.

Celá zpráva: zde

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dne 4.5.2023 byla zveřejněna nová tisková zpráva ČLFA.

Leaseurope: Evropskému leasingu se stále daří, v posledním čtvrtletí 2022 rostl meziročně o více než desetinu
Podle aktuálního průzkumu evropské leasingové federace Leaseurope celkový objem nových obchodů vzrostl ve čtvrtém čtvrtletí 2022 meziročně o 11 % a dosáhl přes 31 miliard eur. Celkový objem nesplacených pohledávek vzrostl o 2,2 % na 267 miliard eur.

Celá zpráva: zde
 

94. schůze výboru pro financování spotřebitelů

12. dubna byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA týkajících se financování spotřebitelů, závěrech z probíhajících jednání k revizi směrnice CCD a dalším postupu k problematice posuzování úvěruschopnosti. Doporučili připravit průzkum ČLFA k exekucím.
 

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dne 4.4.2023 byla zveřejněna nová tisková zpráva ČLFA.

Alternativní pohony za hotové v ČR neletí - ve vozovém parku leasingových společností je jich 10x více, než činí průměr ČR

Dostupné financování vozidel s alternativním pohonem je klíčové pro zásadní změnu vozového parku. Potvrzují to české i evropské statistiky. Podíl elektromobilů ve vozových parcích financovaných členy ČLFA je 6x vyšší než podíl elektromobilů na všech vozidlech registrovaných v ČR. U vozidel s ekologickým alternativním pohonem je tento podíl v rámci vozových parků členů ČLFA dokonce desetinásobný.
Celá zpráva: zde

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dne 30.3.2023 byla zveřejněna nová tisková zpráva ČLFA.

Členské společnosti ČLFA volily nové představenstvo, post předsedkyně obhájila Jana Hanušová.
Po necelých dvou letech volila členská schůze České leasingové a finanční asociace (ČLFA) nové představenstvo. Post předsedkyně obhájila na další funkční období Jana Hanušová, generální ředitelka společnosti ESSOX. 38 společností sdružených v České leasingové a finanční asociaci poskytlo v roce 2022 podnikatelům a spotřebitelům financování v celkovém objemu 163,6 miliardy Kč.
Celá zpráva: zde

Komunikační pracovní skupina Leaseurope

Leaseurope zřizuje komunikační pracovní skupinu s cílem vytvářet lepší přístupy k budování a zlepšování komunikačních strategií ve prospěch odvětví. Pracovní skupina bude udržovat kontakty po celý rok a bude se scházet třikrát ročně. Asociace byla požádána o nominování svého člena do této pracovní skupiny.
 

Více

Online schůzka se zástupci Člověk v tísni

29. března a 13. dubna diskutovali J. Hanušová, L. Jírů a J. Krutilek se zástupci n.o. Člověk v tísni k tezím Kodexu odpovědného úvěrování.
 

Více

Členská schůze ČLFA

27. března se uskutečnila členská schůze asociace. Z 38 členů se volební schůze zúčastnilo 35 zástupců. Do představenstva byli opětovně zvoleni stávající členové představenstva. Členská schůze schválila účetní závěrku., zprávu o činnosti od minulé schůze, hlavní priority činnosti pro následující rok a rozpočet na rok 2023.

 

Více

Workshop Leaseurope k EU Taxonomy

24. března se J. Krutilek zúčastnil online workshopu Leaseurope k tématu EU Taxonomy. Byl představen klasifikační systém Deutsche Bank – Sustainable Finance Framework. Klíčová diskuse se týkala otázky, zda je možné pro potřeby taxonomie leasing klasifikovat jako účelový úvěr. Pro leasingové společnosti bude jednodušší hodnotit, zda se jedná o zelený asset, velmi obtížné však bude hodnocení aktivit klienta z pohledu taxonomie. Byl navržen preferovaný přístup k nastavení taxonomie pro leasing – prosazovat definici EU zeleného aktiva, která by byla v souladu s účetními pravidly. Proto bude nezbytné definovat speciální pravidla pro leasing, který nelze posuzovat jako účelový úvěr. Závěry workshopu budou projednány v Board Leaseurope.

 

Více

Výroční zpráva za rok 2022

24.března byla publikována výroční zpráva ČLFA za rok 2022.
 

Více

130. schůze Legislativně-právního výboru

21. března byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA, o vývoji přechodu pojištění vozidel do online a závěrech jednání s MD k návrhu vyhlášky o registraci vozidel a vyslechnou informace gestorů rozhodujících agend výboru.
 

Více

Schůze expertní skupiny k samoregulačnímu standardu ověřování úvěruschopnosti

21. března byla dokončena diskuse k vyhodnocení průzkumu modelování dopadů používání statistických dat při ověřování úvěruschopností. J. Slanina připraví shrnující zprávu, která bude projednána Výborem pro financování spotřebitelů.

 

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA

Factoring má v rámci statistik ČLFA významný podíl na provozním financování firem a podnikatelů v Česku.
 
Také proto přinesl magazín Bankovnictví v aktuálním čísle dvoustránkový rozhovor se šéfem Asociace factoringových společností Zdeňkem Bílým.
Obliba factoringu v posledních letech dynamicky roste, byť objemově stále zaostává za úrovní na západ od našich hranic. Je proto dobře, že se tomuto tématu věnují i odborná média a upozorňují na nesporné výhody, které v současné době factoring nabízí velkým, ale i malým a středním firmám.

Celý článek: zde

Více

Schůzka Leaseurope Green Corporate Fleets Initiative – T n A Report / Media Activity

16. března se J. Krutilek zúčastnil online schůzky pořádané Leaseurope, kde byla diskutována aktuální negativní kampaň proti leasingovému sektoru (Sun, Times, německá média), který údajně brzdí zavádění e-mobility. Argumentace médií vychází z Transport & Enviroment study, publikované koncem února. Sekretariát LE připraví ve spolupráci s externími experty ekonomickou/ právní studii, která vyvrátí závěry studie, dále bude navržena PR strategie proti ataku na leasingový sektor.
 

Více

Nabídka ČBA: Manažerské vzdělávací programy v roce 2023

Členským společnostem byla zaslána zvýhodněná nabídka ČBA na účast v manažerských vzdělávacích programech v roce 2023. Jedná se o komplexní strategické programy, které jsou primárně určeny manažerům v úrovni vyššího managementu.
 

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA

Firmy v krizi zrychlují oběh svých financí, zájem o odkup pohledávek dosáhl v roce 2022 rekordních 286 miliard korun

Během posledních dvou let se v České republice zvýšil zájem o factoring, tedy odkup pohledávek z podnikatelské činnosti, o více než 50 procent. Zatímco ještě v roce 2020 postoupily domácí firmy factoringovým společnostem sdruženým v České leasingové a finanční asociaci (ČLFA) pohledávky v objemu 184 miliard korun, v minulém roce to bylo již 286 miliard Kč. Společnosti sdružené v ČLFA přitom reprezentují 97 % factoringového trhu v ČR.

Celá tisková zpráva: zde

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA

Nedostatek nových osobních automobilů se nejvíce projevil ve 2. a 3. čtvrtletí, před koncem loňského roku jejich prodeje rostly.

Členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) poskytly v roce 2022 na nákupy nových osobních automobilů 28,3 miliardy korun. V důsledku nedostatku nových vozidel je to o 2,5 % méně, než v roce 2021. Na financování ojetých automobilů poskytly nebankovní finanční společnosti celkem 14,3 miliardy korun, prakticky stejně jako v roce 2021.

Celá zpráva: zde
 

Více

Schůzka s časopisem Flotila


21. února jednali zástupci agentury Beneš a J. Krutilek s šéfredaktorem časopisu Flotila o další spolupráci, zejména byl prodiskutován koncept ankety Flotila roku 2023.

 

Více

93. schůze výboru pro financování spotřebitelů

21. února byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA, závěrech z probíhajících jednání k revizi směrnice CCD a dalším postupu k problematice posuzování úvěruschopnosti. Projednali Plán legislativních prací vlády na rok 2023.
 

Více

Schůze expertní skupiny k samoregulačnímu standardu ověřování úvěruschopnosti

21. února bylo provedeno vyhodnocení průzkumu modelování dopadů používání statistických dat při ověřování úvěruschopností z dat zaslaných členskými společnostmi.
 

Více

Schůzka k medializaci factoringu

15. února se uskutečnila schůzka factoringových společností a komerčních pojišťoven k přípravě factoringového indexu. Byla ověřena dostupnost požadovaných dat k přípravě indexu. Další schůzka bude svolána v březnu.

 

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA

Členové České leasingová a finanční asociace (ČLFA) poskytli vloni podnikatelům a spotřebitelům financování v objemu 163,6 mld. Kč (meziročně +7,5 %). Jde o srovnatelný výsledek s rokem 2018, kdy bylo dosaženo nejvyššího objemu financování od období ekonomické krize v roce 2008. Vedle úvěrových a leasingových produktů se dařilo zejména faktoringu, který dosáhl nového historického rekordu.

Více v tiskové zprávě: zde
 

58. schůze Výboru pro statistiku

13. února členové výboru schválili Zprávu o stavu a vývoji trhu za rok 2022 a dalších statistických výstupů ČLFA za toto období, rozšíření statistik ČLFA o vykazování vozidel využívajících alternativní pohon, provedení 2. průzkumu ČLFA k vykazování vozidel využívajících alternativní pohon k 31.12.2022 a požádali sekretariát o prověření metodiky vykazování budoucích pohledávek za portfolio ve statistickém dotazníku a srovnání s metodikou vykazování hodnot v reportu „Finanční výsledky“. 
 

Více

Webinář EY – trendy zákaznického chování při pořizování osobních vozidel a bariéry prosazování eMobility (51 účastníků)

8. února byla pod gescí Výboru pro operativní leasing vozidel připravena ve spolupráci s EY pro zástupce členských společností prezentace o trendech zákaznického chování při pořizování osobních vozidel a bariérách prosazování eMobility ve firmách. (51 účastníků)
 

Více

40. schůze Výboru pro operativní leasing vozidel

8. února byli členové výboru informováni o vývoji trhu za rok 2022 a v oblasti podpory elektromobility, závěrech z jednání pracovní skupiny ČAP/ ČLFA k přípravě zákona o pojištění provozu vozidel a přechodu na on-line pojištění, vývoji v oblasti zdanění palivových karet a změnách v oblasti registrace vozidel.
 

Více

130. schůze Legislativně-právního výboru

31. ledna byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA, o vývoji přechodu pojištění vozidel do online, projednali plán legislativních prací vlády na rok 2023 a vyslechli informace gestorů rozhodujících agend výboru.
 

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA

Evropské leasingové obchody ve třetím čtvrtletí 2022 podle Leaseurope rostly. Celkový objem nových obchodů stoupnul od července do září 2022 meziročně o 5,5 % a dosáhl téměř 26 miliard eur. Celkový objem nesplacených pohledávek vzrostl o 2,2 % na 260 miliard eur. Finanční výsledky nadále posilovaly.

„I přes řadu ekonomických výzev se evropskému leasingovému odvětví ve třetím čtvrtletí minulého roku podařilo dosáhnout solidních výsledků. Nicméně lze očekávat, že v první polovině letošního roku díky negativním externím vlivům dojde k utlumení nových investic, což se promítne i do dynamiky vývoje leasingových obchodů v letošním roce,“ uvedl Jaroslav Krutilek, generální tajemník České leasingové a finanční asociace (ČLFA).Více v tiskové zprávě: zde

Více

Setkání středoevropských leasingových asociací

25. ledna se J. Hanušová a J. Krutilek zúčastnili setkání leasingových asociací
ze Slovenska, Rakouska, Bulharska, Maďarska a Leaseurope v Bratislavě. Proběhla výměna informací o vývoji trhů, postavení a projektech jednotlivých asociací. Bylo dohodnuto pokračování této aktivity.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA

Zemřel František Fridrich, který stál u založení leasingu v Čechách

Členové České leasingové a finanční asociace (ČLFA) přijali s hlubokým zármutkem informaci o úmrtí JUDr. Františka Fridricha, kterého lze bez nadsázky označit
za zakladatele leasingového financování v České republice. Již v roce 1991 byl František Fridrich iniciátorem vzniku jedné z prvních oborových asociací v tehdejší České a Slovenské Federativní Republice. K samotnému založení Asociace leasingových společnosti ČSFR (ALS ČSFR, předchůdkyně České leasingové a finanční asociace) došlo 17. září 1991, kdy byla svolána první členská schůze. V čele ALS ČSFR a později ALS ČR působil František Fridrich až do roku 1994. František Fridrich zemřel po krátké nemoci v sobotu 14. ledna 2023 ve věku 81 let.


Více v tiskové zprávě: zde

Více

Schůze expertní skupiny k samoregulačnímu standardu ověřování úvěruschopnosti

17. ledna byl diskutován materiál ke způsobům stanovení výdajů spotřebitele na bázi životního minima a normativních nákladů na bydlení. Členové expertní skupiny připraví reprezentativní vzorek za portfolio v rozsahu žádostí za cca jeden týden pro účely modelování dopadů používání statistických dat při ověřování úvěruschopností. Na další schůzce bude provedeno vyhodnocení průzkumu a stanoven další postup.
 

Více

Výroční setkání Výboru pro financování podnikatelů

10. ledna zhodnotili členové výboru práci výboru v roce 2022 a diskutovali o prioritách výboru v roce 2023
 

Více

Výroční setkání Legislativně-právního výboru

5. ledna zhodnotili členové výboru práci výboru v roce 2022 a diskutovali o prioritách výboru v roce 2023
 

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA

Společnost Arval CZ, která se specializuje na full-service operativní leasing, je od 1. ledna 2023 staronovým členem České leasingové a finanční asociace (ČLFA). Celkově ČLFA sdružuje 39 společností, které reprezentují téměř 90 % trhu specializovaného (nebankovního) financování.

Více v tiskové zprávě: zde
 

Více