Vítejte na stránkách České leasingové a finanční asociace

 

Aktuality

TISKOVÁ ZPRÁVA

ČLFA: Počet financovaných elektromobilů v prvním čtvrtletí vzrostl meziročně o 18 %, podíl prodejů klesá v ČR i EU

Přestože členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) v prvním čtvrtletí letošního roku profinancovaly o 18 % více elektromobilů než za stejné období minulého roku (konkrétně 420 elektromobilů), Česká republika se dále propadá evropským žebříčkem. Podle serveru Čistá doprava je na předposledním místě (před Chorvatskem) s podílem 2,44 % prodaných elektromobilů na celkových prodejích. Za první tři měsíce 2024 ale výrazně klesl i podíl prodejů elektromobilů v celé Evropské unii, a to z loňských 15 % na aktuálních 12 %.

Celá zpráva: zde
 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Evropský factoringový trh loni dosáhl rekordu, český také. Evropský factoringový trh v roce 2023 navázal na předchozí růst a posílil o více než dvě procenta na rekordních 2,44 bilionu eur. I když toto tempo růstu patří podle EU Federation for the Factoring and Commercial Finance Industry mezi nejnižší od začátku sběru dat, je to potvrzení stabilizace růstového trendu. Na rekordní úroveň se v minulém roce posunul i factoring v ČR s objemem více než 288 miliard Kč.

Celá zpráva: zde

13. schůze představenstva

Představenstvo se na své třinácté schůzi 11. dubna zabývalo aktivitami asociace v legislativní oblasti a analytickými, informačními a mediálními aktivitami, bylo informováno o závěrech z jednání expertních výborů i o organizačních
a zahraničních aktivitách. Představenstvo vzalo na vědomí informaci o akcích, které proběhly od březnové schůze a o jejich dopadech pro čerpání rozpočtu asociace a schválilo návrh akcí k naplnění v dalších týdnech. Představenstvo vzalo na vědomí informaci o dopisu z 28. března, kterým společnost Provident Financial vypověděla členství v asociaci. Představenstvo schválilo návrh na ocenění předsedů expertních výborů za jejich práci v čele výborů za rok 2023.
 

138. schůze Legislativně-právního výboru

26. března byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA, o vývoji přechodu pojištění vozidel do online, navrhovaných úpravách v oblasti flotilového pojištění,
o postupu asociace v souvislosti s přístupem do registru vozidel od 1.1.2024 a vyslechli informace gestorů rozhodujících agend výboru.
 

2. schůzka expertní skupiny ČLFA k tématu ESG

19. března se uskutečnila 2. schůzka expertní skupiny. Proběhla diskuse s experty PwC
k projektu „Rámec udržitelného financování v Česku, který je realizován společností PwC
pro Evropskou komisi. Na tomto projektu spolupracují s Ministerstvem financí, kde vznikl analytický tým, který má pomoci s transformací tuzemské ekonomiky a ESG.
 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Členské společnosti ČLFA odhadují, že se státní podporou nákupu elektromobilů jich měsíčně profinancují zhruba 500. Přibližně 500 elektromobilů měsíčně profinancují podle kvalifikovaného odhadu členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) s využitím programu Záruka Elektromobilita od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO), který dnes odstartoval. Bude se tak jednat o výrazný impuls v rozvoji elektromobility u nás. Podle nedávného průzkumu společnosti EY pro ČLFA totiž uvedlo 35 % firem jako důvod nezájmu o elektromobily chybějící dotační podporu pro jejich výhodnější nákup.

Celá tisková zpráva: zde
 

Seminář společnosti CEBIA (43 účastníků)

14. března byl pod záštitou Výboru pro financování podnikatelů ve spolupráci se společností CEBIA uspořádán seminář, kde byly podány informace o novinkách systému Check Lease, vyhodnocena dosavadní spolupráce a diskutovány náměty na změny a další možnosti budoucí spolupráce.
 

72. schůze Výboru pro financování podnikatelů

14. března byli členové výboru informováni o dokončení přípravy výzvy k podpoře elektromobility, legislativních projektech ČLFA relevantních pro oblast podnikatelského financování, o společných aktivitách se společností Cebia a vývoji trhu v oblasti podnikatelského financování v roce 2023. 
 

44. schůze Výboru pro operativní leasing vozidel

13. března byli členové výboru informováni o aktivitách asociace k podpoře elektromobility, legislativních projektech ČLFA významných pro oblast operativního leasingu, vývoji trhu
v roce 2023 se zaměřením na oblast financování vozidel včetně vývoje financování nízkoemisních vozidel, závěrech jednání Car Working Group Leaseurope, vývoji v oblasti palivových karet u leasingových společností a byly diskutovány priority práce výboru v roce 2024. Byla diskutována tisková zpráva SDA - audit značkových/ neznačkových servisů.
 

12. schůze představenstva

Představenstvo se na své dvanácté schůzi 7. března zabývalo aktivitami asociace v legislativní oblasti a analytickými, informačními a mediálními aktivitami, bylo informováno o závěrech z jednání expertních výborů i o organizačních
a zahraničních aktivitách. Představenstvo vzalo na vědomí informaci o akcích, které proběhly od únorové schůze a o jejich dopadech pro čerpání rozpočtu asociace a schválilo návrh akcí k naplnění v dalších týdnech. Představenstvo jednomyslně schválilo přijetí společnosti Seyfor, a.s., za přidruženého člena ČLFA. Představenstvo vzalo na vědomí, že dopisem ze dne 19.2. 2024 společnost EC Financial Services a.s. v souladu s článkem IV. odst. 6) Stanov vypověděla členství v České leasingové a finanční asociaci k datu 29. 2. 2024. Představenstvo projednalo přípravu členské schůze, vzalo na vědomí návrh organizačního zabezpečení členské schůze, schválilo rozpočet akce ve výši 15.000,- Kč a schválilo návrh podkladových materiálů pro členskou schůzi ČLFA. Podněty členských společností, které nebyly zařazeny do priorit ČLFA v roce 2024, budou předány k projednání expertním výborům. Představenstvo diskutovalo příspěvkovou politiku asociace pro další období.
Pro jednání členské schůze je navrhováno ponechat stávající výše členských příspěvků pro rok 2024 a navýšení základního příspěvku od roku 2025 o 10 %. Pro podzimní setkání vedoucích představitelů členských společností bude připraven diskusní materiál představenstva s návrhem na zajištění dlouhodobě udržitelného financování činnosti asociace.
 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Popularita operativního leasingu roste, financování v rámci ČLFA vloni překročilo 21 miliard korun.
Operativní leasing tvořil v minulém roce polovinu celkového objemu financování, které poskytly členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) na nákup nového osobního automobilu. Konkrétně se jednalo o 21,5 miliardy korun, což je téměř o 7 miliard více, než tomu bylo v roce 2022. Členské společnosti ČLFA financovaly v roce 2023 necelou třetinu všech nových osobních automobilů prvně registrovaných v České republice.

Celá zpráva: zde 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Odkup pohledávek loni dosáhl nového rekordu, firmy v náročném období stále častěji sázejí na jistotu uhrazených faktur. Průměrné roční tempo růstu factoringového trhu v České republice za posledních sedm let dosahuje téměř deset procent. Vysoký zájem o odkup pohledávek z podnikatelské činnosti potvrzují aktuální statistiky factoringových společností sdružených v České leasingové a finanční asociaci (ČLFA) a v Asociaci factoringových společností (AFS). V loňském roce zaznamenal objem postoupených pohledávek na tyto společnosti nový rekord 288 miliard Kč (meziročně +1 %).


Celá zpráva: zde

TISKOVÁ ZPRÁVA

Specializované financování vloni podpořilo investice, členové ČLFA poskytli třetí největší objem financování v historii. Společnosti sdružené v České leasingové a finanční asociaci (ČLFA) poskytly v roce 2023 podnikatelům a spotřebitelům financování v celkovém objemu 189 miliard Kč. Meziročně se jedná téměř o 13% růst. Rok 2023 byl nejúspěšnějším rokem od finanční krize v roce 2008. Hlavní zásluhu na růstu mělo financování silničních dopravních prostředků, na které připadla zhruba polovina z celkového objemu financování (91 miliard Kč). Objem v tomto segmentu meziročně narostl o 22 procent.
Celá tisková zpráva: ZDE
 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Evropské mimobankovní společnosti, zastoupené v Eurofinas, poskytly ve 3Q 2023 spotřebitelské financování v objemu 84 miliard eur, což představuje meziroční pokles téměř o 2 %. Zástupcem České republiky v Eurofinas je Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA), jejíž členové za červenec až září 2023 poskytli spotřebitelské financování v objemu téměř 8 miliard Kč, tedy meziročně zhruba o 7 % více. Česká republika v této oblasti rostla nejvíce ze všech členských společností Eurofinas.

Celá tisková zpráva: zde
 

9. schůze představenstva

Představenstvo se na své deváté schůzi 11. prosince zabývalo aktivitami asociace v legislativní oblasti a analytickými, informačními a mediálními aktivitami, bylo informováno o závěrech z jednání expertních výborů i o organizačních a zahraničních aktivitách. Představenstvo vzalo na vědomí informaci o akcích, které proběhly od listopadové schůze a o jejich dopadech pro čerpání rozpočtu asociace a schválilo návrh akcí k naplnění v dalších týdnech. Představenstvo projednalo návrh provizorního rozpočtu ČLFA na rok 2024 a po diskusi schválilo předložený návrh.

98. schůze Výboru pro financování spotřebitelů

13.prosince byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA, dalším vývoji implementace směrnice CCD, závěrech jednání kulatého stolu MF k spotřebitelskému financování a závěrech jednání politického a právního výboru Eurofinas.  
 

136. schůze Legislativně-právního výboru

12.prosince byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA, o vývoji přechodu pojištění vozidel do online, navrhovaných úpravách v oblasti flotilového pojištění, o postupu asociace v souvislosti s přístupem do registru vozidel od 1.1.2024 a byly podány informace gestorů rozhodujících agend výboru.
 

-71. schůze Výboru pro financování podnikatelů

12. prosince byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA relevantních pro oblast podnikatelského financování, o přípravě výzvy k podpoře elektromobility, o závěrech jednání pracovní skupiny ESG a byl prodiskutován další postup v souvislosti s přípravou podpůrných programů PGRLF. 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Bude nová podpora státu Game Changer v elektromobilitě? Její absence doposud odrazovala od elektromobility až třetinu firem v Česku

Praha, 1. prosince 2023 – Podle průzkumu společnosti EY pro Českou leasingovou a finanční asociaci (ČLFA) uvedlo 35 % firem jako důvod nezájmu o elektromobily chybějící dotační podporu pro jejich výhodnější nákup. Absence podpory státu tak může být jedním z hlavních důvodů, proč jsou prodeje elektromobilů v ČR hluboko pod průměrem evropských zemí. Zatímco v celé EU činí podíl elektromobilů na prodeji nových osobních vozů už 13,2 %, v ČR je to pouze 2,7 %.


Celá tisková zpráva: zde

TISKOVÁ ZPRÁVA

Česko není pro elektromobily zaslíbenou zemí. Zatímco v celé EU činí podíl elektromobilů na prodejích nových osobních vozů už 13,2 %, v ČR je to pouhých 2,7 %. Tedy pětkrát méně. Konkrétně se za tři čtvrtletí letošního roku prodalo v EU přes 1,1 milionu osobních elektromobilů, v ČR pouze 4,6 tisíce. Vyplývá to za aktuálních statistik serveru Čistá doprava a Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA). Více než čtvrtinu nově prodaných elektromobilů v ČR financovaly členské společnosti ČLFA.

Celá tisková zpráva: zde
 

97. schůze Výboru pro financování spotřebitelů

9. listopadu byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA, dalším vývoji implementace směrnice CCD včetně přípravy stanoviska asociace v rámci konzultace MF a byla projednána iniciativa ČBA v souvislosti se zjednodušením procesu refinancování nezajištěných úvěrů. 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dne 7.11.2023 vyšla nová tisková zpráva ČLFA. 

Celkový objem poskytnutého financování členskými společnostmi České leasingové a finanční asociace (ČLFA) překonal za tři čtvrtletí letošního roku 143 miliard korun. Meziročně tak zájem o financování z řad spotřebitelů i firemní klientely vzrostl o 11 %. Pokud se podaří udržet vysokou dynamiku financování dopravních prostředků (zejména osobních a užitkových vozidel), které jsou hlavními tahouny letošního růstu, mohl by celkový objem financování za letošní rok dosáhnout 180 miliard Kč.

Na pořízení silničních dopravních prostředků poskytly mimobankovní finanční společnosti sdružené v ČLFA za tři čtvrtletí letošního roku 67 miliard korun (meziročně +22 %). Z toho 43 miliard korun směřovalo k pořízení osobních vozidel, což znamená meziroční růst o 29 %. Podíl vozů financovaných členy ČLFA na všech nově registrovaných osobních vozidlech činí 30 %. Klientům z řad firem a podnikatelů poskytli členové ČLFA za první tři čtvrtletí financování v objemu 121 miliard Kč (meziročně +12 %). Na financování zboží a služeb pro spotřebitele připadá zbylých 22 miliard Kč, meziročně o 6 % více.

Celá tisková zpráva je přiložena a rovněž ji najdete na webu: https://www.clfa.cz/data/dokumenty/1773-tiskova-zprava-clfa-o-vysledcich-leasingoveho-uveroveho-a-factoringoveho-trhu-v-1-3-ctvrtleti-2023.pdf

135. schůze Legislativně právního výboru

31. října byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA, o vývoji přechodu pojištění vozidel do online a vyslechli informace gestorů rozhodujících agend výboru.
 

70. schůze Výboru pro financování podnikatelů

30. října byla členům výboru podána informace o aktuálních tématech podnikatelského financování, byli seznámeni se závěry z jednání s MPO/ NRB k dokončení přípravy Výzvy k podpoře elektromobility a s aktivitami ve spolupráci s NRB a se Sdružením dovozců zemědělské techniky.
 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dne 25.10.2023 vyšla nová tisková zpráva ČLFA. 

Podle aktuálních výsledků průzkumu EY provedeného ve spolupráci s Českou leasingovou a finanční asociací (ČLFA) zaznamenaly v letošním roce dvě třetiny (67 %) leasingových společností nárůst zájmu zákazníků o elektromobily. V minulém roce projevilo zájem o financování automobilů na elektropohon pouze 40 % klientů. V následujících třech letech očekává zvýšený zájem o elektromobily ze strany zákazníků 100 % leasingových společností.


Celá tisková zpráva je přiložena a rovněž ji najdete na webu: https://www.clfa.cz/data/dokumenty/1771-tiskova-zprava-clfapruzkum-zajmu-o-elektromobily25rijna2023.pdf

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dne 18.10.2023 vyšla nová tisková zpráva ČLFA. 

Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA) bude mít i na příští dva roky zástupce v nejvyšším vedení Eurofinas – Evropské federace asociací finančních domů. Do představenstva nejvýznamnější evropské asociace ve finančním sektoru byli zvoleni Jana Hanušová, předsedkyně představenstva ČLFA a generální ředitelka společnosti ESSOX, a také Jaroslav Krutilek, generální tajemník ČLFA.

Celá tisková zpráva je přiložena a rovněž ji najdete na webu: https://www.clfa.cz/data/dokumenty/1767-tiskova-zprava-zastupci-clfa-v-predstavenstvu-eurofinas18rijna-2023.pdf
 

7. schůze představenstva

Představenstvo se na své sedmé schůzi 16. října zabývalo aktivitami asociace v legislativní oblasti a analytickými, informačními a mediálními aktivitami, bylo informováno o závěrech z jednání expertních výborů i o organizačních a zahraničních aktivitách. Představenstvo vzalo na vědomí informaci o akcích, které proběhly od zářijové schůze a o jejich dopadech pro čerpání rozpočtu asociace a schválilo návrh akcí k naplnění v dalších týdnech. Představenstvo projednalo informaci o přípravě rozpočtu na rok 2024, vzalo na vědomí první výhled plnění rozpočtu ČLFA na rok 2023 a schválilo harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2024.
 

Výroční konference Leaseurope a Eurofinas

5. - 6. října se konala ve Vídni výroční konference Leaseurope a Eurofinas. Výroční konference se opět zúčastnilo 400+ účastníků z celé Evropy i mimo ni. V první části konference se uskutečnila Valná shromáždění Leaseurope a Eurofinas. Členy představenstva Eurofinas byli opětovně zvoleni za ČLFA Jana Hanušová a Jaroslav Krutilek. Ve druhé části jednání se uskutečnila výroční konference o vývoji evropského leasingového odvětví a spotřebitelského financování. V rámci dvou dnů proběhlo několik prezentací z oblasti leasingu, mobility, spotřebitelského financování a informačních technologií. V jednotlivých blocích a panelech probíhaly diskuse ke klíčovým aktuálním tématům jako udržitelný leasing a digitalizace. Moderátorem odborného panelu New consumer trends and a transforming businesses landscape byla Jana Hanušová. V rámci neformální části programu byly navázány další kontakty, pokračovala užší komunikace s kolegy ze sousedních zemí, zejména Slovenska, Rakouska, Maďarska a Slovinska a Francie.
 

Car Working Group Leaseurope

27. září se M. Slažanská a S. Pražák zúčastnili online jednání Car Working Group Leaseurope.

Car Working Group Leaseurope

27. září se M. Slažanská a S. Pražák zúčastnili online jednání Car Working Group Leaseurope.

96. schůze Výboru pro financování spotřebitelů

19. září byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA, dalším vývoji implementace směrnice CCD a zabývali se problematikou posuzování úvěruschopnosti.
 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dne 14. září vyšla nová tisková zpráva ČLFA. 

Klíčovou směrnici, která ovlivní dostupnost i podobu spotřebitelského financování v celé Evropské unii, schválil v úterý 12. září 2023 Evropský parlament. Do konce října by měla být zveřejněna v Úředním věstníku EU. Směrnice mimo jiné reflektuje digitalizaci finančních služeb a do budoucna umožní spotřebitelům lépe odlišit férové poskytovatele půjček od těch predátorských. Na podobě normy téměř dva roky spolupracovala i Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA) ve spolupráci s Českou bankovní asociací (ČBA).


Celá tisková zpráva: zde

70. schůze Výboru pro financování podnikatelů

14. září byla členům výboru podána informace o aktuálních tématech podnikatelského financování, byli seznámeni se závěry z jednání s MPO/ NRB k dokončení přípravy Výzvy k podpoře elektromobility a s aktivitami ve spolupráci s NRB a se Sdružením dovozců zemědělské techniky.
 

42. schůze Výboru pro operativní leasing vozidel

13. září byli členové výboru informováni o aktivitách asociace k podpoře elektromobility, legislativních projektech ČLFA významných pro oblast operativního leasingu, vývoji trhu
za 1. pololetí 2023 se zaměřením na oblast financování vozidel včetně vývoje financování nízkoemisních vozidel a projednali způsob zapojení ČLFA do akce Flotila roku 2023.
 

134. schůze Legislativně právního výboru

12. září byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA, o vývoji přechodu pojištění vozidel do online a vyslechli informace gestorů rozhodujících agend výboru.
 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dne 24. srpna vyšla nová tisková zpráva ČLFA. 

Zájem o odkup pohledávek neupadá, objem factoringu v prvním pololetí překročil 140 miliard korun
Objem pohledávek, které české firmy v prvním pololetí letošního roku postoupily na factoringové společnosti, činil 141 miliard korun. V porovnání se stejným obdobím roku 2022 se sice jedná o mírný pokles (-1,4 %), ten je ale způsoben zejména vývojem kurzu koruny ovlivňující výši exportního factoringu. Obliba factoringu mezi českými firmami, který vedle financování pohledávek před jejich splatností nabízí například i finanční úsporu a jistotu zaplacení, je stále na rekordní úrovni.

Celá tisková zpráva: zde

TISKOVÁ ZPRÁVA

21. srpna 2023 vyšla nová tisková zpráva.

První pololetí letošního roku potvrdilo zoufalé statistiky ČR v prodeji nových osobních elektromobilů v porovnání s unijním průměrem. V EU se od ledna do června 2023 registrovalo téměř tři čtvrtě milionu nových elektromobilů, v ČR podle dat serveru Čistá doprava jen necelé tři tisíce. Podíl prodejů elektromobilů v EU dosahuje více než 12 %, v Česku je to prakticky pětkrát méně (2,5 %). Situaci alespoň částečně zachraňuje financování přes členské společnosti Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA).

Celá zpráva: zde
 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Podle aktuálních statistik evropské leasingové federace Leaseurope vzrostl v roce 2022 celkový objem nových obchodů ve srovnání s rokem 2021 o 7,3 % na 417 miliard eur. Objem nových obchodů v segmentu stroje a zařízení stoupnul o 7,2 %, leasing vozidel o 7,6 %. Členem Leaseurope za ČR je Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA), která v minulém roce zaznamenala růst o 7,5 % na 164 miliard Kč.

„Evropské podnikatelské investice zůstaly v loňském roce na vysoké úrovni. I když nezvykle vysoké úroky u úvěrů mohou znamenat určitá omezení pro investice, předpokládaný nárůst podnikových investic je podpořen postupnou normalizací ekonomických činností a zdravou finanční situací podniků. Evropský leasingový sektor očekává v průběhu roku 2023 další růst objemů, podpořený podpůrnými politikami EU, které upřednostňují firemní investice, zejména v oblasti financování ekologické transformace," uvedl Jaroslav Krutilek, generální tajemník Česká leasingová a finanční asociace.

Celá tisková zpráva: zde

TISKOVÁ ZPRÁVA

Za prvních šest měsíců letošního roku poskytly členské společnosti Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA) financování v objemu 108 miliard korun. Meziročně mimobankovní financování stouplo o 5,5 %. Dynamicky roste zájem o nákup osobních automobilů. Členové ČLFA poskytli o čtvrtinu více finančních prostředků na pořízení osobních vozů v porovnání s prvním pololetím minulého roku. O téměř 70 % vzrostlo financování fotovoltaických zařízení.

„Mimobankovní financování v České republice stále pokračuje v růstu a je významným faktorem, který pomáhá opět nastartovat ekonomický růst a prosperitu. Finanční prostředky, které poskytly členské společnosti firmám, podnikatelům a spotřebitelům směřovaly nejenom na nákup nových osobních vozů, ale také do oblasti technologií, na nákup IT techniky nebo do pořízení fotovoltaických zařízení. Právě tato oblast prudce roste a je výsledkem našeho úsilí podporovat obnovitelné zdroje energií, ale také bezemisní dopravu,“ uvedla Jana Hanušová, předsedkyně představenstva ČLFA.

V oblasti financování podnikatelských subjektů bylo profinancováno 94 miliard Kč (meziročně +6 %). Financování zboží a služeb pro spotřebitele bylo v objemu 14 miliard Kč, meziročně téměř +5 %.Celý článek: zde

68. schůze Výboru pro financování podnikatelů

Členové výboru byli seznámeni se závěry z jednání s MPO/ NRB k dokončení přípravy Výzvy k podpoře elektromobility a z jednání se Sdružením dovozců zemědělské techniky a byli požádání o nominaci expertů do pracovní skupiny ESG.
 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Článek "Elektromobil pro podnikání? Takřka výhradně s využitím mimobankovního financování" byl publikován v rámci projektu Malé a střední podniky vydavatelství Mediaplanet Group. Cílem tištěné přílohy a online portálu je informovat malé a střední podniky o tom, jak čelit aktuálním problémům, jak být odolný vůči krizi a jaké strategie i řešení pomáhají zůstat být dlouhodobě úspěšný. Více na: https://www.info-podnikani.cz/campaign/male-a-stredni-podniky/

Celý článek: zde

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dne 20. června 2023 byla zveřejněna tisková zpráva. 

Evropské mimobankovní společnosti, zastoupené v asociaci Eurofinas, poskytly v minulém roce nové půjčky v objemu 501 miliard eur, což představuje meziroční nárůst o více než 11 %. Zástupcem České republiky v Eurofinas je Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA), jejíž členové za rok 2022 financovali podnikatelské investice a úvěry pro domácnosti v objemu 5,5 miliardy eur (+11 % ve srovnání s rokem 2021).

Celá tisková zpráva: zde

 

133. schůze Legislativně právního výboru

20. června byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA, o vývoji přechodu pojištění vozidel do online a přípravě jednání s MD k návrhu vyhlášky o registraci vozidel a vyslechli informace gestorů rozhodujících agend výboru. Byl diskutován nový judikát SDEÚ C–633/20 ke skupinovému pojištění, aktuálně nejsou k dispozici informace, zda a jakým způsobem bude judikát implementován do národní legislativy. Postup případné implementace bude sledován ve spolupráci s ČAP.

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dne 16. června 2023 byla zveřejněna tisková zpráva. 

Statistiky hovoří neúprosně. Zatímco podíl elektromobilů v rámci celé Evropské unie byl na konci prvního čtvrtletí letošního roku 1,14 %, v České republice to bylo pouze 0,21 % (tedy jen necelá pětina EU průměru). Domácí statistiky přitom zachraňuje Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA), kde podíl elektromobilů na financování osobních vozů byl prakticky shodný s průměrem v EU - 1,1 %. Stát plánuje do rozvoje elektromobility výrazně zasáhnout, jak mimo jiné zaznělo na Konferenci čisté mobility pořádané v květnu Ministerstvo životního prostředí. Že Česko v rámci Evropy v elektromobilitě zaostává, je realita. Podstatné je, a jasně to na konferenci zaznělo, že stát chce tuto situaci změnit.

Celá zpráva: zde
 

4. schůze představenstva

Představenstvo se na své čtvrté schůzi 12. června zabývalo aktivitami asociace v legislativní oblasti a analytickými, informačními a mediálními aktivitami, bylo informováno o závěrech z jednání expertních výborů i o organizačních
a zahraničních aktivitách. Představenstvo vzalo na vědomí informaci o akcích, které proběhly od květnové schůze a o jejich dopadech pro čerpání rozpočtu asociace a schválilo návrh akcí k naplnění v dalších týdnech. Představenstvo vzalo na vědomí závěry jednání představenstva Eurofinas a schůze generálních tajemníků členských společností Leaseurope v Bruselu
a projednalo připomínky členů představenstva k návrhu tezí Kodexu odpovědného úvěrování.

Zápis ze 4. schůze představenstva viz: https://www.clfa.cz/data/dokumenty/1700-4-schuzepredstavenstva2023-zapis.pdf

67. schůze Výboru pro financování podnikatelů

8. června byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA relevantních pro oblast podnikatelského financování, o aktivitách asociace k podpoře elektromobility, byl diskutován další postup v souvislosti s přípravou podpůrných programů PGRLF a NRB.
 

95. schůze Výboru pro financování spotřebitelů

7. června byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA, závěrech z probíhajících jednání k revizi směrnice CCD a projednali závěrečnou zprávu pracovní skupiny k problematice posuzování úvěruschopnosti.
 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dne 30. května byla zveřejněna tisková zpráva. 

České firmy se masivně zbavují faktur, přináší jim to jistotu a úsporu
Více než 68 miliard Kč – to je objem pohledávek, které české firmy v prvním čtvrtletí letošního roku postoupily na factoringové společnosti. Meziročně se jedná o pětiprocentní nárůst. Stále více firem si tak uvědomuje, že factoring je komplexní služba, která vedle financování pohledávek před jejich splatností nabízí například i finanční úsporu a jistotu zaplacení. To jsou v současné ekonomické situaci vítané benefity.
Celá zpráva: zde

41. schůze Výboru pro operativní leasing vozidel

17. května byli členové výboru seznámeni s informacemi o aktivitách asociace k podpoře elektromobility, legislativními projekty ČLFA významnými pro oblast operativního leasingu, vývojem trhu za 1. čtvrtletí 2023 se zaměřením na oblast financování vozidel včetně financování nízkoemisních vozidel a informacemi z dubnového jednání Car Leasing Working Group Leaseurope. Podpořili návrh na zapojení ČLFA do akce Flotila roku 2023.
 

Schůzka mediálních expertů ČLFA

Dne 16. května proběhla schůzka komunikátoru členských společností. M. Beneš shrnul dosavadní komunikaci ČLFA včetně strategických cílů a témat komunikace asociace pro rok 2023 a evropského přesahu komunikace ČLFA – spolupráce s organizacemi Leaseurope a Eurofinas. Byla otevřena diskuze nad terminologií trhu, co očekávají členské společnosti od ČLFA v oblasti komunikace a o nastavení systému vztahů mezi ČLFA a členskými společnostmi.
 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dne 11. května byla zveřejněna tisková zpráva

Evropský factoringový trh rostl v minulém roce o 19 % a dosáhl hodnoty 2,4 bilionu eur (podle EU Federation for the Factoring and Commercial Finance Industry). Připomeňme, že český trh stoupnul za stejné období o 22 %, ale objemově má určitě ještě ve srovnání s Evropou velké rezervy (podle České leasingové a finanční asociace 286 miliard Kč). Podíl tuzemských factoringových transakcí na evropských statistikách se zatím pohybuje okolo půl procenta. Největší podíl na evropském trhu mají Francie (18 %), Německo (16 %), Velká Británie (15 %), Itálie (12 %), Španělsko (11 %) a Polsko (4 %). Zajímavostí je, že poprvé v historii překonal objem evropského bezregresního factoringu regresní, a to v poměru 53 % ku 47 %.


Celá zpráva: zde
 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dne 9. května byla zveřejněna tisková zpráva

Mimobankovní finanční zdroj pro českou ekonomiku stále posiluje, roste financování strojů, zařízení a dopravních prostředků. V prvním čtvrtletí letošního roku poskytly členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) firmám, podnikatelům a spotřebitelům finanční prostředky v objemu 67 miliard korun, což je o 12 % větší objem ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Financování osobních automobilů vzrostlo po chudších letech o pětinu.

Celá zpráva: zde

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dne 4.5.2023 byla zveřejněna nová tisková zpráva ČLFA.

Leaseurope: Evropskému leasingu se stále daří, v posledním čtvrtletí 2022 rostl meziročně o více než desetinu
Podle aktuálního průzkumu evropské leasingové federace Leaseurope celkový objem nových obchodů vzrostl ve čtvrtém čtvrtletí 2022 meziročně o 11 % a dosáhl přes 31 miliard eur. Celkový objem nesplacených pohledávek vzrostl o 2,2 % na 267 miliard eur.

Celá zpráva: zde
 

94. schůze výboru pro financování spotřebitelů

12. dubna byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA týkajících se financování spotřebitelů, závěrech z probíhajících jednání k revizi směrnice CCD a dalším postupu k problematice posuzování úvěruschopnosti. Doporučili připravit průzkum ČLFA k exekucím.
 

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dne 4.4.2023 byla zveřejněna nová tisková zpráva ČLFA.

Alternativní pohony za hotové v ČR neletí - ve vozovém parku leasingových společností je jich 10x více, než činí průměr ČR

Dostupné financování vozidel s alternativním pohonem je klíčové pro zásadní změnu vozového parku. Potvrzují to české i evropské statistiky. Podíl elektromobilů ve vozových parcích financovaných členy ČLFA je 6x vyšší než podíl elektromobilů na všech vozidlech registrovaných v ČR. U vozidel s ekologickým alternativním pohonem je tento podíl v rámci vozových parků členů ČLFA dokonce desetinásobný.
Celá zpráva: zde

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dne 30.3.2023 byla zveřejněna nová tisková zpráva ČLFA.

Členské společnosti ČLFA volily nové představenstvo, post předsedkyně obhájila Jana Hanušová.
Po necelých dvou letech volila členská schůze České leasingové a finanční asociace (ČLFA) nové představenstvo. Post předsedkyně obhájila na další funkční období Jana Hanušová, generální ředitelka společnosti ESSOX. 38 společností sdružených v České leasingové a finanční asociaci poskytlo v roce 2022 podnikatelům a spotřebitelům financování v celkovém objemu 163,6 miliardy Kč.
Celá zpráva: zde

Komunikační pracovní skupina Leaseurope

Leaseurope zřizuje komunikační pracovní skupinu s cílem vytvářet lepší přístupy k budování a zlepšování komunikačních strategií ve prospěch odvětví. Pracovní skupina bude udržovat kontakty po celý rok a bude se scházet třikrát ročně. Asociace byla požádána o nominování svého člena do této pracovní skupiny.
 

Více

Online schůzka se zástupci Člověk v tísni

29. března a 13. dubna diskutovali J. Hanušová, L. Jírů a J. Krutilek se zástupci n.o. Člověk v tísni k tezím Kodexu odpovědného úvěrování.
 

Více

Členská schůze ČLFA

27. března se uskutečnila členská schůze asociace. Z 38 členů se volební schůze zúčastnilo 35 zástupců. Do představenstva byli opětovně zvoleni stávající členové představenstva. Členská schůze schválila účetní závěrku., zprávu o činnosti od minulé schůze, hlavní priority činnosti pro následující rok a rozpočet na rok 2023.

 

Více

Workshop Leaseurope k EU Taxonomy

24. března se J. Krutilek zúčastnil online workshopu Leaseurope k tématu EU Taxonomy. Byl představen klasifikační systém Deutsche Bank – Sustainable Finance Framework. Klíčová diskuse se týkala otázky, zda je možné pro potřeby taxonomie leasing klasifikovat jako účelový úvěr. Pro leasingové společnosti bude jednodušší hodnotit, zda se jedná o zelený asset, velmi obtížné však bude hodnocení aktivit klienta z pohledu taxonomie. Byl navržen preferovaný přístup k nastavení taxonomie pro leasing – prosazovat definici EU zeleného aktiva, která by byla v souladu s účetními pravidly. Proto bude nezbytné definovat speciální pravidla pro leasing, který nelze posuzovat jako účelový úvěr. Závěry workshopu budou projednány v Board Leaseurope.

 

Více

Výroční zpráva za rok 2022

24.března byla publikována výroční zpráva ČLFA za rok 2022.
 

Více

130. schůze Legislativně-právního výboru

21. března byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA, o vývoji přechodu pojištění vozidel do online a závěrech jednání s MD k návrhu vyhlášky o registraci vozidel a vyslechnou informace gestorů rozhodujících agend výboru.
 

Více

Schůze expertní skupiny k samoregulačnímu standardu ověřování úvěruschopnosti

21. března byla dokončena diskuse k vyhodnocení průzkumu modelování dopadů používání statistických dat při ověřování úvěruschopností. J. Slanina připraví shrnující zprávu, která bude projednána Výborem pro financování spotřebitelů.

 

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA

Factoring má v rámci statistik ČLFA významný podíl na provozním financování firem a podnikatelů v Česku.
 
Také proto přinesl magazín Bankovnictví v aktuálním čísle dvoustránkový rozhovor se šéfem Asociace factoringových společností Zdeňkem Bílým.
Obliba factoringu v posledních letech dynamicky roste, byť objemově stále zaostává za úrovní na západ od našich hranic. Je proto dobře, že se tomuto tématu věnují i odborná média a upozorňují na nesporné výhody, které v současné době factoring nabízí velkým, ale i malým a středním firmám.

Celý článek: zde

Více

Schůzka Leaseurope Green Corporate Fleets Initiative – T n A Report / Media Activity

16. března se J. Krutilek zúčastnil online schůzky pořádané Leaseurope, kde byla diskutována aktuální negativní kampaň proti leasingovému sektoru (Sun, Times, německá média), který údajně brzdí zavádění e-mobility. Argumentace médií vychází z Transport & Enviroment study, publikované koncem února. Sekretariát LE připraví ve spolupráci s externími experty ekonomickou/ právní studii, která vyvrátí závěry studie, dále bude navržena PR strategie proti ataku na leasingový sektor.
 

Více

Nabídka ČBA: Manažerské vzdělávací programy v roce 2023

Členským společnostem byla zaslána zvýhodněná nabídka ČBA na účast v manažerských vzdělávacích programech v roce 2023. Jedná se o komplexní strategické programy, které jsou primárně určeny manažerům v úrovni vyššího managementu.
 

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA

Firmy v krizi zrychlují oběh svých financí, zájem o odkup pohledávek dosáhl v roce 2022 rekordních 286 miliard korun

Během posledních dvou let se v České republice zvýšil zájem o factoring, tedy odkup pohledávek z podnikatelské činnosti, o více než 50 procent. Zatímco ještě v roce 2020 postoupily domácí firmy factoringovým společnostem sdruženým v České leasingové a finanční asociaci (ČLFA) pohledávky v objemu 184 miliard korun, v minulém roce to bylo již 286 miliard Kč. Společnosti sdružené v ČLFA přitom reprezentují 97 % factoringového trhu v ČR.

Celá tisková zpráva: zde

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA

Nedostatek nových osobních automobilů se nejvíce projevil ve 2. a 3. čtvrtletí, před koncem loňského roku jejich prodeje rostly.

Členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) poskytly v roce 2022 na nákupy nových osobních automobilů 28,3 miliardy korun. V důsledku nedostatku nových vozidel je to o 2,5 % méně, než v roce 2021. Na financování ojetých automobilů poskytly nebankovní finanční společnosti celkem 14,3 miliardy korun, prakticky stejně jako v roce 2021.

Celá zpráva: zde
 

Více

Schůzka s časopisem Flotila


21. února jednali zástupci agentury Beneš a J. Krutilek s šéfredaktorem časopisu Flotila o další spolupráci, zejména byl prodiskutován koncept ankety Flotila roku 2023.

 

Více

93. schůze výboru pro financování spotřebitelů

21. února byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA, závěrech z probíhajících jednání k revizi směrnice CCD a dalším postupu k problematice posuzování úvěruschopnosti. Projednali Plán legislativních prací vlády na rok 2023.
 

Více

Schůze expertní skupiny k samoregulačnímu standardu ověřování úvěruschopnosti

21. února bylo provedeno vyhodnocení průzkumu modelování dopadů používání statistických dat při ověřování úvěruschopností z dat zaslaných členskými společnostmi.
 

Více

Schůzka k medializaci factoringu

15. února se uskutečnila schůzka factoringových společností a komerčních pojišťoven k přípravě factoringového indexu. Byla ověřena dostupnost požadovaných dat k přípravě indexu. Další schůzka bude svolána v březnu.

 

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA

Členové České leasingová a finanční asociace (ČLFA) poskytli vloni podnikatelům a spotřebitelům financování v objemu 163,6 mld. Kč (meziročně +7,5 %). Jde o srovnatelný výsledek s rokem 2018, kdy bylo dosaženo nejvyššího objemu financování od období ekonomické krize v roce 2008. Vedle úvěrových a leasingových produktů se dařilo zejména faktoringu, který dosáhl nového historického rekordu.

Více v tiskové zprávě: zde
 

58. schůze Výboru pro statistiku

13. února členové výboru schválili Zprávu o stavu a vývoji trhu za rok 2022 a dalších statistických výstupů ČLFA za toto období, rozšíření statistik ČLFA o vykazování vozidel využívajících alternativní pohon, provedení 2. průzkumu ČLFA k vykazování vozidel využívajících alternativní pohon k 31.12.2022 a požádali sekretariát o prověření metodiky vykazování budoucích pohledávek za portfolio ve statistickém dotazníku a srovnání s metodikou vykazování hodnot v reportu „Finanční výsledky“. 
 

Více

Webinář EY – trendy zákaznického chování při pořizování osobních vozidel a bariéry prosazování eMobility (51 účastníků)

8. února byla pod gescí Výboru pro operativní leasing vozidel připravena ve spolupráci s EY pro zástupce členských společností prezentace o trendech zákaznického chování při pořizování osobních vozidel a bariérách prosazování eMobility ve firmách. (51 účastníků)
 

Více

40. schůze Výboru pro operativní leasing vozidel

8. února byli členové výboru informováni o vývoji trhu za rok 2022 a v oblasti podpory elektromobility, závěrech z jednání pracovní skupiny ČAP/ ČLFA k přípravě zákona o pojištění provozu vozidel a přechodu na on-line pojištění, vývoji v oblasti zdanění palivových karet a změnách v oblasti registrace vozidel.
 

Více

130. schůze Legislativně-právního výboru

31. ledna byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA, o vývoji přechodu pojištění vozidel do online, projednali plán legislativních prací vlády na rok 2023 a vyslechli informace gestorů rozhodujících agend výboru.
 

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA

Evropské leasingové obchody ve třetím čtvrtletí 2022 podle Leaseurope rostly. Celkový objem nových obchodů stoupnul od července do září 2022 meziročně o 5,5 % a dosáhl téměř 26 miliard eur. Celkový objem nesplacených pohledávek vzrostl o 2,2 % na 260 miliard eur. Finanční výsledky nadále posilovaly.

„I přes řadu ekonomických výzev se evropskému leasingovému odvětví ve třetím čtvrtletí minulého roku podařilo dosáhnout solidních výsledků. Nicméně lze očekávat, že v první polovině letošního roku díky negativním externím vlivům dojde k utlumení nových investic, což se promítne i do dynamiky vývoje leasingových obchodů v letošním roce,“ uvedl Jaroslav Krutilek, generální tajemník České leasingové a finanční asociace (ČLFA).Více v tiskové zprávě: zde

Více

Setkání středoevropských leasingových asociací

25. ledna se J. Hanušová a J. Krutilek zúčastnili setkání leasingových asociací
ze Slovenska, Rakouska, Bulharska, Maďarska a Leaseurope v Bratislavě. Proběhla výměna informací o vývoji trhů, postavení a projektech jednotlivých asociací. Bylo dohodnuto pokračování této aktivity.

Více