Vítejte na stránkách České leasingové a finanční asociace

 

Aktuality

Nová předsedkyně představenstva ČLFA

Novou předsedkyní ČLFA byla zvolena Jana Hanušová, generální ředitelka společnosti ESSOX. Nové složení předsednictva ČLFA potvrzuje stabilitu Asociace coby důležitého partnera veřejné správy při tvorbě legislativy, ochraně spotřebitele a celkové kultivaci leasingového a finančního trhu v České republice.
 
Dosavadní předseda Jiří Matula (UniCredit Leasing CZ) bude nadále působit v představenstvu ČLFA jako místopředseda a na konci letošního roku po čtrnácti letech strávených ve vedení asociace odejde do penze. Své pozice v představenstvu ČLFA obhájili také místopředseda Karel Nováček (Factoring České spořitelny) a členové představenstva Pavel Fořt (ALD Automotive), Luděk Jírů (Home Credit) a Josef Langmayer (Raiffeisen-Leasing). Doplnil je nový člen představenstva Josef Vajsejtl ze společnosti ČSOB Leasing.
 
Jana Hanušová je absolventkou Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy. Od roku 1999 působí ve Skupině Komerční banky a Société Générale, v roce 2015 byla jmenována jednatelkou a generální ředitelkou společnosti ESSOX v České republice a na Slovensku. Současně vykonávala funkci místopředsedkyně představenstva ČLFA. Je zakladatelkou projektu Společně bezpečně, který formou osvěty přispívá ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu s důrazem na ochranu dětí. Jana Hanušová patří k nejvýše postaveným ženám v tuzemském finančním byznysu. Časopis Forbes ji v letošním žebříčku nejvlivnějších žen České republiky zařadil na 40. místo.
 

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA

Tisková zpráva o výsledcích leasingového, úvěrového a factoringového trhu v 1. pololetí 2021

Dne 5. srpna 2021 byla zveřejněna tisková zpráva o výsledcích leasingového, úvěrového a factoringového trhu v 1. pololetí 2021.

Plné znění najdete: zde.


Více

TISKOVÁ ZPRÁVA

Jana Hanušová je novou předsedkyní představenstva České leasingové a finanční asociace (ČLFA)

3. srpna 2021 byla zveřejněna tisková zpráva o zvolení nového představenstva ČLFA. Zprávu naleznete zde: celý článek.


Více

Členská schůze ČLFA

24.6.2021 se konala volební Členská schůze ČLFA. Akce proběhla v Hotelu Grandior a zúčastnila se jí většina členských společností. V tajném hlasování byly zvoleny nové orgány asociace – představenstvo, rozhodčí komise a revizorka účtů. 

Více

122. schůze Legislativně-právního výboru

17. června byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA a projednali další postup k řešení problematiky AML. Byla podána informace o aktivitách pracovních skupin ČLFA/ČAP k přechodu na online pojištění vozidel.
 

Více

53. schůze Výboru pro financování podnikatelů

9. června byla členům výboru podána informace o činnosti expertní skupiny k podpoře elektromobility a o aktivitách pracovních skupin ČLFA/ČAP k přechodu na online pojištění vozidel, elektronizaci pojistných vinkulací a prosazování změn v registru vozidel. Členové výboru budou informováni o legislativních projektech ČLFA relevantních pro oblast podnikatelského financování, o závěrech jednání ASG Leaseurope a vývoji trhu v oblasti podnikatelského financování
v 1. čtvrtletí 2021.
 

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA

Počet úvěrů a leasingů na stroje vzrostl

7. června 2021 byla zveřejněna tisková zpráva o trhu strojů a zařízení v prvním čtvrtletí 2021. Zprávu naleznete zde: celý článek.

Více

82. schůze Výboru pro financování spotřebitelů

3. června byla členům výboru podána informace o legislativních projektech ČLFA, o činnosti pracovní skupiny k problematice zákona o spotřebitelském úvěru a o vývoji žádostí o odkladech splátek po ukončení zákonného moratoria. Byly projednány informace o závěrech z jednání s ČAP a příprava jednání s ČNB k prověřování úvěruschopnosti.
 

Více

Tisková zpráva - Trh nových osobních aut na začátku roku 2021

AUTA CITELNĚ PODRAŽILA

25. května 2021 byla zveřejněna tisková zpráva o trhu nových osobních aut v prvním čtvrtletí 2021. Zprávu naleznete zde: celý článek.

Více

TZ o výsledcích leasingového, úvěrového a factoringového trhu v 1Q 2021 byla zveřejněna

Dne 13. května 2021 byla zveřejněna tisková zpráva o výsledcích leasingového, úvěrového a factoringového trhu v 1. čtvrtletí 2021.

Plné znění najdete: zde.

Více

121. SCHŮZE LEGISLATIVNĚ-PRÁVNÍHO VÝBORU

22. dubna byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA, projednali stanovisko asociace v rámci veřejná konzultace k revizi zákona o finančním arbitrovi a vypořádání připomínek ČLFA k návrhu novely zákona o ochraně spotřebitele, diskutovali o podnětech zaslaných členskými společnostmi při přípravě členské schůze k legislativním aktivitám asociace a další postup činnosti expertní skupiny k řešení problematiky AML. Byla podána informace o aktivitách pracovních skupin ČLFA/ČAP k přechodu na online pojištění vozidel a elektronizace pojistných vinkulací.
 

Více

Komentář ČLFA_Pandemie negativně ovlivnila i nebankovní trh.

Hodnocení roku 2020. Komentář pana Krutilka, generálního tajemníka ČLFA, pro ročenku časopisu Bankovnictví TOP Finance.

 

"Pandemie negativně ovlivnila i nebankovní trh..." více: zde


Více

Změna exekucí schválena_Aktuálně.cz_16.dubna 2021

Přes 500 dní se o ní mluví. Teď je změna exekucí schválena, mnozí experti se ale děsí.... vice: zde


Více

52. SCHŮZE VÝBORU PRO FINANCOVÁNÍ PODNIKATELŮ

13. dubna byla členům výboru podána informace o společných aktivitách s ČMZRB, zejména o přistoupení členských společností k programu Expanze záruky a postupu při prosazování podpory elektromobility a prodiskutována problematika AML zákona. Členové výboru byli informováni o aktivitách pracovních skupin ČLFA/ČAP k přechodu na online pojištění vozidel a elektronizace pojistných vinkulací a o legislativních projektech ČLFA relevantních pro oblast podnikatelského financování.
 

Více

WORKSHOP ČAP A ČLFA

12. dubna proběhl workshop k tématu přechodu na plný on-line v oblasti pojištění motorových vozidel. Byla nastavena osnova aktivit k přechodu na on-line pojištění vozidel (definice cílů, popis procesů, varianty řešení, výběr optimální varianty, stanovení postupu implementace cílové varianty vč. harmonogramu).  Problematika bude dále projednávána ve vytvořené společné expertní skupině ČLFA/ČAP.
 

Více

Dopis představenstva ČLFA členům asociace ohledně pomoci klientům po skončení úvěrového moratoria a po 31.3.2021

Představenstvo ČLFA na svém zasedání  konaném 31. března 2021 projednalo další postup v souvislosti s Prohlášením nebankovních poskytovatelů úvěrů o pomoci klientům po skončení úvěrového moratoria. Představenstvo vysoce oceňuje dosavadní přístup členských společností a vyzývá, aby  s ohledem na nepříznivý vývoj epidemie a její negativní ekonomické dopady na klienty, členské společnosti přiměřeně prodloužily období, během kterého budou uplatňovat principy uvedené v Prohlášení i po 31. březnu 2021. V této souvislosti byl členským společnostem  zaslán dopis předsedy představenstva ČLFA J. Matuly a místopředsedkyně představenstva J. Hanušové.  (Plný text dopisu  najdete v sekci https://www.clfa.cz/data/dokumenty/1205-prohlaseni-po-31-03-2021.pdf.)
 

Více

22. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA

31. března představenstvo ČLFA na 22. schůzi provedlo vyhodnocení průběhu hlasování členské schůze ČLFA per rollam. Představenstvo konstatovalo, že navržená usnesení k jednotlivým bodům programu byla schválena. Představenstvo schválilo bez připomínek a doplňků protokol z členské schůze. Představenstvo projednalo další postup v souvislosti s Prohlášením nebankovních poskytovatelů úvěrů o pomoci klientům po skončení úvěrového moratoria po 31. březnu 2021. Představenstvo vysoce ocenilo dosavadní přístup členských společností a vyzývá, aby s ohledem na nepříznivý vývoj epidemie a její negativní ekonomické dopady na klienty, členské společnosti přiměřeně prodloužily období, během kterého budou uplatňovat principy uvedené v Prohlášení
i po 31. březnu 2021.
 

Více

ČLENSKÁ SCHŮZE ČLFA

Představenstvo ČLFA rozhodlo, vzhledem k aktuální situaci v důsledku epidemie koronaviru SARS CoV-2, o zrušení konání členské schůze v plánovaném formátu a jejím nahrazení písemnou formou a elektronickým hlasováním. Představenstvo ČLFA na své schůzi 31. března 2021 provedlo vyhodnocení průběhu hlasování per rollam. Členské schůze se zúčastnilo 31 členských společností.  Členská schůze schválila přijetí společnosti CFIG SE za člena ČLFA, zprávu o činnosti za období duben 2020 - březen 2021, předložený návrh hlavních směrů činnosti asociace na období duben 2021 – březen 2022 a rozpočet asociace na rok 2021. Členská schůze dále schválila v souvislosti s mimořádným opatřením při epidemii prodloužení mandátu činnosti představenstva, revizora účtů a rozhodčí komise do 31. 3. 2022 a uložila představenstvu ČLFA svolat do 3 měsíců po skončení pandemické situace volební členskou schůzi za fyzické přítomnosti členů.

 

Více

WEBINÁŘ K PROBLEMATICE AML

24. března byl ve spolupráci se společností Ernst & Young uspořádán webinář k dopadu implementace V. AML směrnice a aktivitám dohledových autorit. Byly prezentovány aktivity EU a EBA v oblasti AML, hlavní změny, které přináší novela zákona o AML, draft AML vyhlášky a zákon o evidenci skutečného majitele.
 

Více

80. SCHŮZE VÝBORU PRO FINANCOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ

18. března byla členům výboru podána informace o legislativních projektech ČLFA a o činnosti pracovní skupiny k problematice zákona o spotřebitelském úvěru. Byl diskutován další postup v souvislosti s naplňováním Prohlášení nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů a podána informace o závěrech z jednání s ČAP.
 

Více

ON-LINE PREZENTACE SFDI

17. března uspořádal SFDI pro členské společnosti ČLFA on-line prezentaci, na které byla představena možnost spolupráce leasingových společností na prodeji elektronických dálničních známek pro vozidla prostřednictvím API rozhraní. Zájem SFDI je zlepšit fungování e-shopu zejména u subjektů, kteří provozují flotily. Implementaci rozhraní API bude možné zahájit odhadem v září. Do té doby by mělo být vyřešeno smluvní zajištění mezi SFDI a partnery.
 

Více

21. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA

11. března se představenstvo ČLFA na 21. schůzi zabývalo aktivitami asociace v legislativní oblasti, bylo informováno o analytických, informačních a mediálních aktivitách a o závěrech z jednání expertních výborů a expertních skupin. Zabývalo se zejména aktivitami asociace ve vztahu k České asociaci pojišťoven a ČMZRB a k podpoře elektromobility.  Schválilo návrh akcí k naplnění v následujících týdnech a náklady na plánované akce.  Představenstvo projednalo a schválilo s drobnými úpravami návrh podkladových materiálů pro členskou schůzi ČLFA. Podněty členských společností, které nebyly zařazeny do priorit ČLFA v roce 2021, budou předány k projednání expertním výborům.
 

Více

Workshop ČAP a ČLFA „Obchodní a technické aspekty přechodu na plný on-line v oblasti pojištění motorových vozidel“

Dne 4. března se ve spolupráci s ČAP uskutečnil workshop k přechodu na plný on-line v oblasti pojištění motorových vozidel.

Více

Zrychlení odpisů zřejmě zvýší zájem o finanční leasing_iFleet_3. března 2021

3. března 2021

"Zrychlení odpisů zřejmě zvýší zájem o finanční leasing. Podle předpokladů České leasingové a finanční asociace podnítí podnikatele mimořádné zrychlení odpisů, které vstoupilo v platnost počátkem roku jako součást rozsáhlého daňového balíčku, k vyšším investicím. Kromě jiného by mělo vést k většímu zájmu o finanční leasing, jehož délka je ze zákona navázána na dobu odpisování,“ píše server iFleet.cz.

Celý článek: zde


Více

Pracovní skupina k tématu zákona o spotřebitelském úvěru

Dne 3. března projednali J. Slanina a J. Krutilek s prof. Witzanym (VŠE) připomínky pracovní skupiny k draftu výzkumné zprávy o využití statistických modelů při ověřování úvěruschopnosti. Připomínky budou zapracovány do finální verze, do 20. března bude zajištěna oponentura výzkumné zprávy a následně bude uspořádán workshop členů ČLFA k prezentaci výsledků. Poté bude možné začít připravovat WS s ČNB.

Více

Tisková zpráva_factoringový trh 2020

24. února 2021 byla zveřejněna tisková zpráva o výsledcích factoringu v roce 2020. Factoringový trh loni navzdory krizi zůstal na úrovni roku 2019. Zprávu naleznete zde: celý článek.

Více

Rozhovor ČRo_Financování domácností v době pandemie

23. února 2021 vysílal Český rozhlas Radiožurnál reportáž o Financování domácností v době pandemie. Místopředsedkyně představenstva ČLFA Jana Hanušová komentuje vývoj v oblasti financování spotřebitelů v roce 2020. Rozhovor si můžete poslechnout zde: celý záznam. Začátek reportáže: 10:52:17

Více

51. schůze Výboru pro financování podnikatelů

Dne 23. února byla podána informace o legislativních projektech ČLFA relevantních pro oblast podnikatelského financování a informace o vývoji trhu za rok 2020, prodiskutována příprava workshopu k problematice elektromobility včetně nominace expertní skupiny a další spolupráce s ČMZRB a aktivity s ČAP.

Více

Výsledky trhu v roce 2020

Objem nebankovních úvěrů a leasingů loni klesl téměř o 17 procent. Důvodem je hlavně fakt, že podnikatelé začali být opatrnější a zejména při první vlně pandemie na jaře přiškrtili své investice, píše ekonomický Týdeník Hrot. Více najdete zde: celý článek
 

Více

Tisková zpráva_Zrychlení odpisů zvýší zájem o finanční leasing

18. února 2021 byla zveřejněna tisková zpráva o zrychlení odpisů. Zprávu naleznete zde: https://lnkd.in/eweG3Tu

Více

120. schůze Legislativně-právního výboru

Dne 18. února byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA a o činnosti pracovní skupiny k problematice zákona o spotřebitelském úvěru. Byl diskutován další postup v rámci řešení problematiky AML zákona, projednány poznatky z naplňování Prohlášení nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů
a diskutovány priority práce výboru v roce 2021.
 

Více

32. schůze Výboru pro operativní leasing vozidel

Dne 17. února byli členové výboru informováni o vývoji trhu za rok 2020, byla prodiskutována příprava workshopu k problematice elektromobility včetně nominace expertní skupiny, zkušenosti ze zavedení systému EDZ, podána informace o legislativních projektech ČLFA relevantních pro oblast operativního leasingu vozidel
a byly diskutovány priority práce výboru v roce 2021.
 

Více

Tisková zpráva o financovani novych osobnich aut v roce 2020

16. února 2021 byla zveřejněna tisková zpráva o financovaní nových osobních aut v roce 2020. Zprávu naleznete zde: https://lnkd.in/e2scHyV

Více

Bankovnictví_Top Finance_Trh kolísá podle vývoje pandemie, její ústup by mohl přinést rychlé oživení

V časopise BANKOVNICTVÍ ve speciální příloze Top Finance vyšel článek s Jiřím Matulou, předsedou představenstva České leasingové a finanční asociace. Článek pojednává o tom, že trh kolísá podle vývoje pandemie a její ústup by mohl přinést rychlé oživení. Celý článek naleznete zde: https://lnkd.in/eGJHqMr

Více

Časopis PROSPERITA_Potíže s likviditou řeší podnikatelé pomocí factoringu

V únorovém čísle časopisu PROSPERITA vyšel rozhovor s Jaroslavem Krutilkem, generálním tajemníkem České leasingové a finanční asociace, o tom, že potíže s likviditou řeší podnikatelé pomocí factoringu. Článek naleznete zde: https://lnkd.in/eK2H_X9

Více

Článek ve 4FLEET: Změny v oblasti financování automobilů, které přinesla Koronakrize

Ve 4FLEET vyšel článek s Jiřím Matulou, předsedou představenstva České leasingové a finanční asociace, na téma "Změny v oblasti financování automobilů, které přinesla Koronakrize". Článek naleznete zde: https://lnkd.in/ey-rd2E

Více

20. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA

11. února se představenstvo ČLFA na 20. schůzi zabývalo aktivitami asociace v legislativní oblasti včetně naplňování závěrů z jednání s náměstky ministryně financí JUDr. L. Dupákovou a Ing. S. Koubou a zprávou o vývoji nebankovního trhu za rok 2020. Představenstvo bylo informováno o analytických, informačních a mediálních aktivitách a o závěrech z jednání expertních výborů a expertních skupin. Schválilo návrh akcí k naplnění v následujících týdnech a náklady na plánované akce. Představenstvo schválilo s připomínkami a doplňky přednesenými v diskusi návrh finálního rozpočtu ČLFA na rok 2021 a uložilo generálnímu tajemníkovi předložit návrh finálního rozpočtu ke schválení členské schůzi.
Představenstvo projednalo informaci o přípravě členské schůze a rozhodlo, že členská schůze asociace v roce 2021 proběhne v důsledku epidemie COVID-19 vzdáleně s elektronickým hlasováním.
 

Více

Tisková zpráva o výsledcích leasingového, úvěrového a factoringového trhu v roce 2020 - 10. února 2021

Byla zveřejněna tisková zpráva o výsledcích leasingového, úvěrového a factoringového trhu v roce 2020. Zprávu naleznete zde.

Více

Informace Finanční správy k novele zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2021

Dne 9. února byla členům Výboru pro daně a účetnictví zaslána v návaznosti na seminář k novele zákona o daních z příjmů a diskusi ohledně mimořádných odpisů informace k této problematice zveřejněná dne 28. ledna 2021 na webu Finanční správy.
 

Více

Schůzka pracovní skupiny k tématu zákona o spotřebitelském úvěru

Dne 5. února diskutovali členové pracovní skupiny k draftu nezávislé studie o využití statistických modelů při ověřování úvěruschopnosti, připravené ve spolupráci s VŠE. V návaznosti na závěry diskuse byly zaslány připomínky expertní skupiny prof. Witzanymu k dopravování návrhu. 
 

Více

56. schůze Výboru pro statistiku

Dne 4. února schválili členové výboru bez připomínek Zprávu o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu za rok 2020 a další statistické výstupy ČLFA za toto období, navrhli prodiskutovat způsob vykazování statistik v oblasti fleet managementu a diskutovali o možnosti změny formy zprávy o vývoji trhu do jiné grafické úpravy (např.  ve formě grafů a tabulek). Sekretariát ČLFA připraví návrh grafické úpravy Zprávy a následně bude svolána schůzka Výboru pro statistiku k projednání tohoto návrhu.     
 

Více

Eurofinas

Dne 2. února byla zaslána evropskému sdružení Eurofinas rychlá informace k odkladu splátek během zákonného moratoria a po jeho ukončení za český nebankovní trh. Informace budou použity pro jednání s představiteli Evropské komise.
 

Více

Zákon roku

Už podvanácté bude odborná veřejnost vybírat legislativní počin minulého roku v anketě Zákon roku 2020. Organizátoři hledají nejlepší normu, která má pozitivní dopad na podnikání v Česku. V letošním ročníku je pět nominovaných. Hlasování probíhá do 11. 4. 2021 a vyhlášení proběhne online 20. 4. 2021. Organizátorem je Deloitte Legal. Hlasování probíhá na webu www.zakonroku.cz. Více se dočtete v tiskové zprávě zde.
 

Více

79. schůze Výboru pro financování spotřebitelů

Dne 28. ledna byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA
a o činnosti pracovní skupiny k problematice zákona o spotřebitelském úvěru, byly projednány poznatky z naplňování Prohlášení nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů a závěry z jednání s MF a ČBA a schváleno stanovisko ČLFA v rámci veřejné konzultace k revizi zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Byly diskutovány priority práce výboru v roce 2021.
 

Více

Veřejná konzultace k revizi zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi

Dne 28. ledna bylo Ministerstvu financí zasláno stanovisko ČLFA v rámci veřejné konzultace, připravené pracovní skupinou pod gescí Výboru pro financování spotřebitelů. 
 

Více

Prohlášení ČLFA

Představenstvo ČLFA  na svém zasedání, konaném 13. listopadu 2020, doporučilo členským společnostem, aby s ohledem na pokračování nepříznivé epidemické situace a její negativní ekonomické následky dopadající na klienty a také s ohledem na skončení úvěrového moratoria podle zákona č. 177/2020 Sb. , přijaly principy uvedené v PROHLÁŠENÍ NEBANKOVNÍCH POSKYTOVATELŮ ÚVĚRŮ O POMOCI KLIENTŮM PO SKONČENÍ ÚVĚROVÉHO MORATORIA za minimální standard společensky odpovědného přístupu ke klientům z řad fyzických osob při řešení jejich tíživé finanční situace spojené s epidemií covid-19.  (Plný text prohlášení najdete v sekci https://www.clfa.cz/pro-odbornou-verejnost/stanoviska-clfa.)

Více

50. schůze Výboru pro financování podnikatelů

12. ledna  projednal Výbor pro financování podnikatelů na své 50. schůzi priority práce výboru v roce 2021.

Jednání s nám. ministryně financí L. Dupákovou

11. ledna jednali J. Matula, J. Hanušová a J. Krutilek s nám. ministryně financí L. Dupákovou k naplňování Prohlášení nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů.

19. schůze představenstva

7. ledna se představenstvo ČLFA na 19. schůzi zabývalo aktivitami asociace v legislativní oblasti, bylo informováno o analytických, informačních a mediálních aktivitách a o závěrech z jednání expertních výborů a expertních skupin. Schválilo návrh akcí k naplnění v následujících týdnech a náklady na plánované akce. Představenstvo schválilo přistoupení společnosti CFIG SE za přidruženého člena ČLFA  a bylo informováno o přípravě členské schůze v podmínkách pokračující pandemické situace.

e_MAG

31. prosince byl členským společnostem rozeslán magazín e-Mag s informací o aktivitách asociace za období od členské schůze.

Jednání s ČBA

21. prosince jednali J. Matula a J. Krutilek s výkonnou ředitelkou ČBA M. Zahálkovou a nám. výk. ředitelky F. Hanzlíkem k aktuální spolupráci obou asociací.

Videohovor členů Daňového a účetního výboru

10.  prosince a  18. prosince proběhl videohovor členů Daňového a účetního výboru k tématu mimořádných daňových odpisů ve schváleném daňovém balíčku a o jejich případných dopadech na finanční produkty.

119. schůze Legislativně-právního výboru

10. prosince se Legislativně-právní výbor na své  119. schůzi  zabýval stavem jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, projednal informaci z jednání právního výboru Eurofinas, zabýval se Prohlášením nebankovních poskytovatelů úvěrů o pomoci klientům po skončení úvěrového moratoria, informací z jednání s ČAP a z jednání expertní skupiny k AML zákonu.

Jednání s náměstky ministryně financí

7. prosince jednali J. Matula a J. Krutilek s náměstky  ministryně financí k tématům začlenění leasingových společností do podpůrných garančních programů, řešení tzv. tenké kapitalizace, odstranění daňové nerovnosti při tvorbě daňově uznatelných opravných položek a zkušenostem z fungování zákona o spotřebitelském úvěru.

Stanovisko ČLFA k moratoriu

ČLFA uveřejnila své stanovisko k ukončení úvěrového moratoria. Celý text naleznete v tomto odkazu:https://www.clfa.cz/pro-odbornou-verejnost/stanoviska-clfa.

Občasný homeoffice

Z důvodu vládních nařízení a aktuální pandemické situace využíváme možnosti práce z domova.
Neváhejte s námi komunikovat prostřednictvím e-mailu clfa@clfa.cz.
V případě potřeby zanechte na sebe telefonní spojení a my se Vám ozveme.
Děkujeme za pochopení. Vaše ČLFA

18. schůze představenstva

26. listopadu se představenstvo ČLFA na 18. schůzi zabývalo aktivitami asociace v legislativní oblasti, bylo informováno o analytických, informačních a mediálních aktivitách a o závěrech z jednání expertních výborů a expertních skupin. Schválilo návrh akcí k naplnění v následujících týdnech a náklady na plánované akce. Představenstvo schválilo návrh provizorního rozpočtu ČLFA na rok 2021. Představenstvo bylo informováno o aktuálním stavu reakcí členských společností na přistoupení k Prohlášení nebankovních poskytovatelů úvěrů o pomoci klientům po skončení úvěrového moratoria.
 

Webinář

19. listopadu se uskutečnil webinář s odborníky z ČMZRB k tématu připravovaného zpřístupnění programu EXPANZE – záruky pro leasingové společnosti. Byl představen produkt Expanze – Záruky, vysvětleny kroky potřebné k přistoupení do programu a popsán schvalovací proces a zodpovězeny dotazy členských společností.

Pracovní skupina DPH

18. listopadu proběhla telekonference pracovní skupiny DPH k závěrům koordinačního výboru Komory daňových poradců  ze dne 29. října.  Byla potvrzena možnost opravy základu daně u nedobytné pohledávky u leasingové smlouvy.

Jednání pracovní skupiny AML

13. listopadu proběhlo jednání pracovní skupiny AML k zákonu o skutečných vlastnících. Členové expertní skupiny byli vyzvání k předání případných nejasností sekretariátu.

Workshop CRIF

12. listopadu se uskutečnil workshop ve spolupráci s vedením společnosti CRIF a pod gescí Výboru pro financování podnikatelů. Byly prezentovány problémy při získávání veřejně dostupných informací o firmách a podnikatelích, očekávaný vliv pandemie COVID-19 na pravděpodobnost bankrotu v oborech a novinky v úvěrových registrech (NRKI/BRKI a REPI) v době pandemie.
 

Zpráva o vývoji trhu za 1.-3. čtvrtletí 2020

12. listopadu byla publikována zpráva o vývoji trhu za 1.-3. čtvrtletí 2020. Členské společnosti poskytly firmám a domácnostem prostřednictvím leasingu, úvěrů a factoringu 97,95 miliardy korun, to je o 17,7 % méně než ve stejném období roku 2019. Ve třetím čtvrtletí pokračoval meziroční pokles, který dosáhl 9,2 %.
 

Jednání pracovní skupiny ČMZRB/ČLFA

9. listopadu se uskutečnilo jednání pracovní skupiny ČMZRB/ČLFA, která řeší problematiku přistoupení členských společností k programu ČMZRB Expanze – Záruky.
 

Více

Jednání pracovní skupiny AML

6. listopadu proběhlo jednání pracovní skupiny AML. Byla vyhodnocena aktuálnost Position paper ČLFA k identifikaci klientů. Zhoršila se situace v dostupnosti některých dat u podnikatelských subjektů. Členové pracovní skupiny byli vyzváni k formulování konkrétních témat, které budou v rámci agendy AML aktivně prosazovány.
 

77. schůze Výboru pro financování spotřebitelů

5. listopadu byli na 77. schůzi Výboru pro financování spotřebitelů jeho členové informováni o legislativních projektech ČLFA, o činnosti pracovní skupiny k problematice zákona o spotřebitelském úvěru a o závěrech z jednání s členy Bankovní rady.  Byla diskutována pozice asociace po skončení moratoria odkladu splátek včetně přípravy prohlášení nebankovních poskytovatelů úvěrů.
 

Jednání o problematice zavedení elektronických dálničních známek

3. listopadu se uskutečnilo telekonferenční jednání o problematice zavedení elektronických dálničních známek od 1.1 2021. Byly shrnuty aktivity asociace ve vztahu k Státnímu fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a diskutovány problémové okruhy vč. reakce SFDI.
 

Jednání s výkonným ředitelem  a experty ČAP

3. listopadu se uskutečnilo jednání s výkonným ředitelem  a experty ČAP. Kromě aktuálních legislativních témat byla projednána iniciativa k zavedení elektronizace uznávání pojistných vinkulací, informace k připravovanému projektu digitalizace zelených karet a informace o plánovaném on-line školení pro všechny pojišťovací zprostředkovatele. Bylo dohodnuto organizovat čtvrtletně pracovní setkání ČAP a ČLFA.  

Stanovisko ČLFA k ukončení úvěrového moratoria

29. října bylo publikováno stanovisko ČLFA k ukončení úvěrového moratoria. Stanovisko bylo zasláno členským společnostem a zveřejněno na webových stránkách asociace.
 

Jednání expertní skupiny k problematice DPH

20. října byla v návaznosti na závěry workshopu k daňovým otázkám svolána expertní skupina k problematice DPH s cílem prodiskutovat aktuální status quo uplatňování DPH u předčasně ukončených leasingových smluv. V rámci jednání byl zrekapitulován aktuální stav v této oblasti v návaznosti na zápis z jednání mezi MF, GFŘ a ČLFA z prosince 2019.
 

Jednání představenstva

15. října se představenstvo ČLFA na 17. schůzi zabývalo legislativními aktivitami asociace, zejména vládním návrhem zákona, kterým se mění občanský soudní řád a exekuční řád, změnou zákona č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech a návrhem na zavedení práva na informaci o existenci fyzické osoby, závěry z jednání s náměstkem ministryně financí Ing. S. Koubou o návrhu ČLFA na zmírnění pravidel nízké kapitalizace v zákonu o daních z příjmů, a rovněž závěry z jednání s viceguvernérem T. Nidetzkým a členem BR T. Holubem k aktuálním otázkám nebankovního financování. Představenstvo bylo informováno o analytických, informačních a mediálních aktivitách a o závěrech z jednání expertních výborů a expertních skupin. Schválilo návrh akcí k naplnění v následujících týdnech a náklady na plánované akce. Představenstvo projednalo analýzu fungování oborových asociací z finančního sektoru na sociálních sítích.
 

24. září byl ve spolupráci s KPMG a E&Y uspořádán webinář ČLFA k daňovým novinkám 2020/2021. Webináře se zúčastnilo 55 zástupců z členských společností. V části daně z příjmu byly podrobně prezentovány nově schválené a připravované úpravy v oblasti daně z příjmu, v části týkající se problematiky DPH byl zejména diskutován výklad nových pravidel u finančního leasingu a oprava základu DPH u nedobytných pohledávek. Prezentace z workshopu je možné nalézt na webových stránkách ČLFA v členské zóně v sekci semináře.

24. září jednala pracovní skupina Záruky ČMZRB.  Členové expertní skupiny odsouhlasili dokumenty programu Expanze – záruky v obecné podobě a bylo jednáno o uspořádání webináře k vyjasnění detailních dotazů členských společností.

23. září zveřejnila ČTK tiskovou zprávu ČLFA k odkladům splátek v souvislosti se zmírněním dopadů pandemie. Členské společnosti schválily v souvislosti se zmírněním dopadů opatření pandemie více než 79 tisíc žádostí o odklad splátek za 31 miliard korun. Polovinu žádostí zpracovaly v režimu zákonného úvěrového moratoria, druhá polovina žádostí byla schválena na základě dobrovolného rozhodnutí členských společností. Více viz tiskové zprávy ČLFA (https://www.clfa.cz/pro-media/tiskove-zpravy).

22. září jednal Výbor pro operativní leasing vozidel na své 30. schůzi o problematice zavedení elektronických dálničních známek, podpořil nesouhlasné stanovisko ČAP k návrhu zavedení monopolu na odtahy havarovaných vozidel na dálnicích, byl seznámen s dokumentem Svazu průmyslu a dopravy a MF ČR k daňovým otázkám elektromobility a diskutoval o státní podpoře elektromobility.

14. září se ve spolupráci s E&Y uskutečnil webinář na téma „Ztráty z modifikací úvěrů v rámci platebních moratorií". Byl prezentován dopad splátkového moratoria na výpočet opravných položek a na rizikové parametry.

11. září projednala expertní skupina k přípravě komplexního materiálu k tématu zákona o spotřebitelském úvěru další postup při přípravě finálního dokumentu, byl schválen postup při přípravě nezávislé odborné studie k ověření důvěryhodnosti používání statistických modelů při ověřování úvěruschopnosti.

3. září se představenstvo ČLFA zabývalo na své 16. schůzi aktivitami asociace v legislativní oblasti od červencové schůze představenstva, závěry z jednání s  gen. ředitelem ČMZRB J. Jiráskem o zapojení členských společností ČLFA do programu Expanze – Záruky, s řed. Sekce pro správu finančních zdrojů L. Bartákovou o zavedení el. dálničních známek od 1. 1. 2021 a s ředitelem kanceláře hlavního architekta eGovernmentu Ing. P. Kuchařem o očekávaných dopadech implementace změny zákona č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech. Představenstvo bylo informováno o analytických, informačních a mediálních aktivitách a o závěrech z jednání expertních výborů a expertních skupin. Představenstvo diskutovalo o možnostech využívání sociálních sítí při prosazování mediální strategie ČLFA. Představenstvo nedoporučilo uspořádání společenského setkání vedoucích představitelů členských společností vzhledem k zpřísňujícím se pandemickým opatřením.

31. srpna jednali M. Slažanská a další experti ČLFA s Ing. O. Ptáčkem, ředitelem odboru finančních nástrojů ČMZRB, o přípravě zapojení leasingových společností k poskytování záruk za investiční úvěry v programu Expanze-Záruky.

30. srpna informaci o vývoji trhu se zaměřením na financování osobních vozidel odvysílal ČRo.

28. srpna byl dokončen průzkum o odkladu splátek v souvislosti s COVID-19.

12. srpna byla zveřejněna tisková zpráva k vývoji trhu nebankovního financování za 1. pololetí 2020. Objem leasingu, nebankovních úvěrů a factoringu klesl v 1. pololetí meziročně o 20,4 % na 71,30 mld. Kč.

16. srpna byly zaslány na MPO a na členy Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny připomínky ČLFA k vládní novele zák. č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích – sněmovní tisk 870 s upozorněním na negativní dopady na leasingové společnosti.

19. srpna jednali L. Červáková a další zástupci ČLFA s ředitelem kanceláře hlavního architekta eGovernmentu Ing. P. Kuchařem o očekávaných dopadech implementace změny zákona č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech. ČLFA navrhla úpravu, aby bylo možné získat informaci o identitě fyzické osoby i zprostředkovaně. ČLFA zároveň podmiňuje tuto legislativní změnu úpravou architektury všech dalších databází významných pro provoz ekonomiky, zejména Insolvenčního rejstříku a Centrální evidence exekucí.

6. srpna jednali S. Pražák, D. Kratochvílová a J. Krutilek na Státním fondu dopravní infrastruktury s řed. Sekce pro správu finančních zdrojů L. Bartákovou o zavedení el. dálničních známek od 1. 1. 2021.

3. srpna jednali J. Matula, M. Slažanská a J. Krutilek s gen. ředitelem ČMZRB J. Jiráskem, členem představenstva ČMZRB P. Fialou, a dalšími členy vedení ČMZRB o zapojení členských společností ČLFA do programu Expanze – Záruky v oblasti podnikatelského financování.

28. července se uskutečnila druhá schůzka expertní skupiny k návrhu řešení daňově uznatelných opravných položek u factoringových společností.

25. srpna se uskutečnila 47. schůze Výboru pro financování podnikatelů, byla podána informace z červencových a srpnových jednání relevantních pro oblast podnikatelského financování, o činnosti pracovní skupiny ČLFA Záruky ČMZRB, o organizačním zabezpečení workshopu k využívání služeb Cribis, o vývoj trhu v oblasti podnikatelského financování za 1. pololetí 2020 a o závěrech z jednání představenstva ČLFA a ostatních expertních výborů.

24. července se uskutečnila druhá schůzka expertní skupiny k přípravě komplexního materiálu k tématu zákona o spotřebitelském úvěru.

Na 76. schůzi Výboru pro financování spotřebitelů 9. června konaného formou telekonference byla dokončena diskuze nad výkladem novely zákona o spotřebitelském úvěru 186/2020 Sb. účinného od 24. 4. 2020. Členové výboru byli seznámení se stavem jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA – o vládním návrhu zákona, kterým se mění občanský soudní řád a zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (ST 545) a dále o vládním návrhu zákona o hromadném řízení (ST 775) a souvisejícím změnovém zákonu (ST 776). Členům výboru byly rozeslány nové guidelines EBA k posuzování úvěruschopnosti. Výbor byl informován o závěrech z jednání představenstva – návrhu strategie ČLFA k přípravě podnětů při případné změně zákona o spotřebitelském úvěru včetně přístupu dohledových orgánů k posuzování úvěruschopnosti klienta. Dále byla diskutována implementace změny zákona č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech – ukončení záznamu rodných čísel do OP od 1.1. 2022. Členové výboru byli informování o závěrech z jednání představenstva a ostatních expertních výborů a rovněž z jednání Eurofinas.

Na mimořádné 75. schůzi Výboru pro financování spotřebitelů 2. června konaného formou telekonference byl diskutován výklad paragrafu 122 novely zákona o spotřebitelském úvěru 186/2020 Sb.

Výbor pro financování podnikatelů na 45. schůzi 19. května konaný formou telekonference byl seznámen s potenciálními problémy v souvislosti s implementací zákonů přijatých ve stavu legislativní nouze (zákon 177/2020 Sb. upravujícího některá opatření v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19, zákon č. 186/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru). Členové výboru diskutovali o nařízení vlády 215/2020 k provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a využitelnosti programu EGAP pro produkty poskytované členy ČLFA. Výbor byl informován o vývoji trhu za 1. čtvrtletí 2020 se zaměřením na oblast financování podnikatelských investic a o vývoji evropského trhu za rok 2019 a iniciativách LEASEUROPE v souvislosti s řešením dopadů pandemie COVID -19 na evropské úrovni.

Výbor pro financování spotřebitelů na 74. schůzi 5. května konaný formou telekonference byl seznámen se zákony přijatými v souvislosti s řešením dopadů COVID-19, se stanoviskem ČNB k problémovým okruhům v souvislosti s implementací zákona 177/2020 Sb. upravujícího některá opatření v oblasti splácení úvěrů; s novelou zákona o spotřebitelském úvěru 186/2020 Sb.; se zákonem 191/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu. Výbor byl dále informován o stavu jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA: ST 545 o vládním návrhu zákona, kterým se mění občanský soudní řád a zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád); o vládním návrhu zákona o hromadném řízení (ST 775) a souvisejícím změnovém zákonu (ST 776); o novele zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o návrhu AML zákona.


Výbor pro financování podnikatelů na 44. schůzi 28. dubna konaný formou telekonference byl seznámen se stanoviskem ČNB k problémovým okruhům v souvislosti s implementací zákona upravujícího některá opatření v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19, dále se závěry schůzky expertní skupiny k problematice DPH u finančního leasingu, se spoluprací ČMZRB s leasingovými společnostmi ve věci jejich zařazení do programů Záruk v rámci programu Expanze a o připomínkách ČLFA k novele zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích.

Výbor pro financování podnikatelů na 43. schůzi 14. dubna byl informován, že ČLFA se obrátila na PGRLF s žádostí o stanovisko k  uplatnění postupu dle aktuálně schvalovaného Zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19, o aktuálním stavu spolupráce ČMZRB  s leasingovými společnostmi v souvislosti s jejich zařazením do programů Záruk v rámci programu Expanze, diskutovali o návrhu Zákona upravujícího některá opatření v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19, o iniciativě ČLFA k zahrnutí produktů ČLFA do připravovaného programu EGAP, o dopadech ukládání značek do depozita v souvislosti s COVID 19.

Výbor pro financování spotřebitelů na 73. schůzi 8. dubna konaný formou telekonference shrnul dosavadní aktivity ČLFA v souvislosti s COVID – 19, byl informován o legislativních návrzích přijatých v režimu legislativní nouze
v souvislosti s řešením dopadů COVID – 19, zejména o  novele zákona o spotřebitelském úvěru a o novele insolvenčního zákona a exekučního  řádu, diskutoval o metodických problémech vyplývajících z implementace zákona o odkladu splátek v souvislosti s pandemií COVID – 19 a o závěrech z kontrol ČNB. Výbor byl dále informován o rozsudku SDEU C‑679/18 OPR Finance k posuzování úvěruschopnosti.
 
Ve Výboru pro financování podnikatelů na 42. schůzi 26. března proběhla diskuse k aktuálním problémům v souvislosti s řešením dopadů koronavirové krize v oblasti podnikatelského financování. 
  
Praha 23. března. Představenstvo České leasingové a finanční asociace (ČLFA) podporuje své členské společnosti ‒ 44 předních leasingových, splátkových a factoringových firem ‒ v jejich snaze postupovat s maximální vstřícností ke klientům, kteří se budou potýkat s ekonomickými dopady koronavirové krize. Zvláštní pozornost přitom podle představenstva zaslouží malé a střední podniky, které jsou pro většinu členských společností klíčovou zákaznickou skupinou, ale i drobní živnostníci a běžní občané. Právě tyto skupiny budou podle představenstva zasaženy nejvíce.
Představenstvo ČLFA vyjádřilo přesvědčení, že členské společnosti asociace budou v této zcela mimořádné situaci přijímat všechny možné kroky k tomu, aby stávající krize nebyla pro jejich klienty likvidační. Mají k tomu řadu nástrojů. U leasingových a úvěrových produktů mohou v odůvodněných případech individuálně nabídnout například odložení splátek anebo jejich rozložení do delšího období. Factoringové společnosti mohou v individuálních případech nabídnout prodloužení splatnosti již existujících postoupených faktur, pokud to umožní dohoda všech stran v dodavatelsko-odběratelském řetězci.
„Když mluvíme se zástupci našich členských firem, je evidentní, že si závažnost situace plně uvědomují a mají upřímnou snahu postiženým zákazníkům ulevit. Doporučujeme všem klientům, na které budou dopadat ekonomické důsledky koronavirové krize, aby řešení neodkládali a spojili se co nejdříve se svou financující společností. Včasná a otevřená komunikace je v takovém případě klíčová,“ říká předseda představenstva ČLFA Jiří Matula.
Asociace je zároveň připravena jednat s příslušnými institucemi o tom, jak produkty členských společností využít při distribuci cílené finanční pomoci, kterou stát nabízí malým a středním podnikům a živnostníkům.
Členské společnosti ČLFA poskytují produkty určené k financování firemních investic a provozu i k financování potřeb domácností: finanční a operativní leasing, účelové úvěry, splátkový prodej a factoring. Za loňský rok poskytly podnikům a privátním klientům prostřednictvím těchto produktů téměř 158 miliard korun. Celkové pohledávky členů ČLFA z běžících leasingových a úvěrových kontraktů dosáhly na konci loňského roku bezmála 267 miliard korun.

Výbor pro statistiku na 55. schůzi 20. února schválil bez připomínek Zprávu o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu za rok 2019 a další statistické výstupy ČLFA za toto období, členové výboru diskutovali o způsobu vykazování spotřebitelských úvěrů se splatností do jednoho roku a o způsobu vykazování finančního leasingu po zavedení nové metodiky odvodu DPH od 1. 1. 2020 ve statistikách ČLFA.

O. Ptáček, ředitel odboru vývoje a metodiky ČZRB informoval Výbor pro financování podnikatelů na 41. schůzi 11. února o další strategii ČMZRB vzhledem k navrhované změně jejího postavení v systému poskytovaných dotací, dále byl výbor informován o aktuálním stavu legislativních návrhů, o záměru Ministerstva dopravy v novele zákona 56/2001 zcela zrušit možnost tisku technických průkazů vozidel výrobci a dovozci, o přípravě jednání pracovní skupiny pro finanční nástroje MPO v souvislosti s přípravou budoucí kohezní politiky pro období 2021 – 2027, o vývoji trhu za rok 2019 se zaměřením na oblast financování podnikatelských investic, o mediální strategii ČLFA na rok 2020, o plánu legislativních prací vlády na rok 2020 a o závěrech z jednání představenstva ČLFA a z ostatních výborů.

Legislativně-právní výbor byl na 118. schůzi 30. ledna informován o jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, o jednání Právního výboru Leaseurope, o jednání na MF ČR k vypořádání připomínek k návrhu AML zákona, o záměru Ministerstva dopravy v letošní novele zákona 56/2001 zcela zrušit možnost tisku velkých technických průkazů vozidel výrobci a dovozci, o Plánu legislativních prací vlády na rok 2020, o závěrech z jednání představenstva, o anketě Zákon roku.

V
ýkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu (SAP) informoval Výbor pro operativní leasing vozidel na 28. schůzi Výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu (SAP) informoval Výbor pro operativní leasing vozidel na 28. schůzi 23. ledna o strategii SAP v souvislosti se zaváděním elektromobility v ČR. Členové výboru schválili finální dokument Kodex nadměrného opotřebení vozidel bez dalších připomínek. Výbor byl informován o stanovisku k informaci GFŘ ČR, která navrhuje jednotný postup uplatňování DPH u tankovacích karet v návaznosti na rozsudek Evropského soudního dvora C 235/18 Vega, o mediální strategii na rok 2020, o závěrech z jednání lednové schůze představenstva, o prioritách práce výboru v roce 2020.
 
Výbor pro financování spotřebitelů byl na 72. schůzi 12. ledna byl informován o stavu jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, o jednání Právního výboru Leaseurope, o závěrech z jednání na MF ČR k v
ypořádání připomínek k návrhu AML zákona, o výsledcích druhého průzkumu vývoje počtu exekucí v ČLFA z dat k 31.12.2018, o schválení Národní strategie finančního vzdělávání 2.0, o Plánu legislativních prací Vlády na rok 2020 a oo závěrech z jednání 8. schůze představenstva. 

Více