Vítejte na stránkách České leasingové a finanční asociace

 

Aktuality

TISKOVÁ ZPRÁVA

Tisková zpráva o tom, že si firmy na nové auto půjčují v průměru dvojnásob peněz než domácnosti.

Dne 25. listopadu 2021 byla zveřejněna nová tisková zpráva.

Plné znění najdete: zde.


ČLFA v médiích

Článek o dynamickém růstu nebankovního trhu v letošním roce

V listopadu 2021 byl v časopise AutoMakers zveřejněn článek o růstu nebankovního trhu nová tisková zpráva.

Plné znění najdete: zde.

 


TISKOVÁ ZPRÁVA

Tisková zpráva o zvolení zástupců ČLFA do vedení evropské federace Eurofinas

Dne 18. listopadu 2021 byla zveřejněna nová tisková zpráva.

Plné znění najdete: zde.


TISKOVÁ ZPRÁVA

Tisková zpráva o výsledcích leasingového, úvěrového a factoringového trhu v 1. - 3. čtvrtletí 2021

Dne 15. listopadu 2021 byla zveřejněna tisková zpráva o výsledcích leasingového, úvěrového a factoringového trhu v 1. - 3. čtvrtletí 2021.

Plné znění najdete: zde.


Více

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dne 10. listopadu 2021 byla zveřejněna tisková zpráva o oslavě 30. výročí vzniku ČLFA.

Plné znění najdete: zde.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dne 4. listopadu 2021 byla zveřejněna tisková zpráva o hromadných žalobách.

Plné znění najdete: zde.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dne 2. listopadu 2021 byla zveřejněna tisková zpráva o růstu evropského leasingu v 1. pololetí roku 2021.

Plné znění najdete: zde.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dne 30. září 2021 byla zveřejněna tisková zpráva o růstu objemu leasingů a úvěrů na stroje

Plné znění najdete: zde.

Více

ČLFA v médiích

Dne 27.9.2021 byl v časopise Doprava a silnice zveřejněn článek o růstu leasingů i dalších nebankovních produktech.

Celý článek najdete: zde.
 

Více

ČLFA v médiích

Dne 27.9.2021 byl v časopise HROT zveřejněn článek o tom, že factoring je vhodný pro financování běžného provozu firmy.

Celý článek najdete: zde.

Více

ČLFA v médiích

Dne 22. září 2021 byl v novinách Právo zveřejněn článek o tom, že firmy si více kryjí riziko nezaplacení.

Celý článek: zde.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dne 21. září 2021 byla zveřejněna tisková zpráva o růstu bezregresního factoringu

Plné znění najdete: zde.


Více

123. schůze Legislativně-právního výboru

9. září byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA, výsledcích jednání s ČNB k ověřování úvěruschopnosti a projednali další aktivity v oblasti AML. Byla podána informace o aktivitách pracovních skupin ČLFA/ČAP k přechodu na online pojištění vozidel a elektronizace pojistných vinkulací. Na základě závěrů z vyhodnocení dotazů členských společností bude zorganizován workshop k problematice fungování registru skutečných vlastníků.
 

Více

55. schůze Výboru pro financování podnikatelů

8. září byla členům výboru podána informace o činnosti expertní skupiny k podpoře elektromobility a o aktivitách pracovních skupin ČLFA/ČAP k přechodu na online pojištění vozidel a elektronizaci pojistných vinkulací. Členové výboru byli informováni o legislativních projektech ČLFA relevantních pro oblast podnikatelského financování a vývoji trhu v oblasti podnikatelského financování v 1. pololetí 2021. Byly aktualizovány priority práce výboru do konce roku 2021 a projednán návrh na otevření diskuse k zavedení statistik „zeleného financování“ v rámci ČLFA.
 

Více

34. schůze Výboru pro operativní leasing vozidel

8. září byli členové výboru informováni o vývoji trhu v 1. pololetí 2021, činnosti expertní skupiny k podpoře elektromobility
a aktivitách pracovních skupin ČLFA/ČAP k přechodu na online pojištění vozidel. Byla podána informace o komplexním průzkumu současného stavu trhu fleetových vozů a trendů ve fleetmanagementu provedenou společností EY. Pro členské společnosti bude uspořádán WS k tomuto tématu.
 

Více

2. schůze představenstva

1. září představenstvo na své druhé schůzi vzalo na vědomí informaci o akcích, které proběhly od červencové schůze představenstva a o jejich dopadech pro čerpání rozpočtu asociace a schválilo návrh akcí k naplnění v dalších týdnech.
Představenstvo se zabývalo závěry z jednání s ČNB k problematice ověřování úvěruschopnosti a informacemi z jednání
s viceguvernérem ČNB T. Nidetzkým a členem Bankovní rady T. Holubem.  
Představenstvo schválilo uspořádání společenského setkání ČLFA k 30. výročí založení asociace v termínu 19.10. a uložilo sekretariátu ČLFA ve spolupráci se společností F.A.J.N. Agency, s.r.o. zajistit organizační přípravu společenského setkání.
Projednalo nabídku na medializaci factoringu prostřednictvím ČLFA s využítím týdeníku Hrot.
 

Více

Pracovní oběd s viceguvernérem ČNB T. Nidetzkým a členem Bankovní rady T. Holubem

1. září jednali J. Hanušová, J. Matula a J. Krutilek s viceguvernérem ČNB T. Nidetzkým a členem Bankovní rady T. Holubem k aktuálním otázkám nebankovního financování a závěrech z jednání k problematice ověřování úvěruschopnosti.
 

Více

Schůzka expertní skupiny k zjednodušení procesu vinkulace pojistných plnění

1. záři projednala expertní skupina ČAP/ČLFA dokument připravený experty ČAP k zjednodušení procesu vinkulace pojistných plnění. ČAP prosazuje návrh na změnu právní formy, tj. návrh na přechod od vinkulace pojistného plnění k institutu zástavního práva k pohledávce z důvodu vyšší právní jistoty pro zúčastněné subjekty. Cílem dalších jednání bude společně nadefinovat a odsouhlasit text zástavní smlouvy (pokud možno obecná varianta, pokrývající různé varianty financování předmětu leasingu).  V týdnu od 4. 10.  bude svolána další schůzka expertní skupiny.

Více

Jednání s ČNB k problematice ověřování úvěruschopnosti

30. srpna se uskutečnilo jednání s ČNB k problematice ověřování úvěruschopnosti. Za ČLFA se jednání zúčastnili, vzhledem k omezením ČNB, J. Hanušová, J. Matula a L. Jírů, předsedové zainteresovaných expertních výborů a experti z největších společností. Na schůzce bylo prezentováno stanovisko ČLFA na posuzování úvěruschopnosti s využíváním statistických modelů a následně proběhla diskuse. Zástupci ČNB projevili ochotu k jednání, nicméně zatím neprojevili konkrétní ochotu ke změně stávajících postupů a požadavků, které jsou koncentrovány na ověřování dokladů o příjmech a výdajích spotřebitelů.  ČNB podporuje myšlenku povinného dotazování a reportování do smysluplných/významných registrů (NRKI/BRKI a SOLUS) pro zajištění řádného posouzení úvěruschopnosti. ČNB vyjádřila ochotu podpory zákonného řešení pro zajištění systémového/elektronického dotazování do ČSSZ pro verifikaci příjmu žadatele.  V nejbližší době má proběhnout obdobné jednání mezi ČBA a ČNB, je předpoklad dalšího jednání k tomuto tématu všech zúčastněných stran.
Výsledky jednání budou podrobněji komunikovány prostřednictvím dotčených expertních výborů.
 

Více

Nová předsedkyně představenstva ČLFA

Novou předsedkyní ČLFA byla zvolena Jana Hanušová, generální ředitelka společnosti ESSOX. Nové složení předsednictva ČLFA potvrzuje stabilitu Asociace coby důležitého partnera veřejné správy při tvorbě legislativy, ochraně spotřebitele a celkové kultivaci leasingového a finančního trhu v České republice.
 
Dosavadní předseda Jiří Matula (UniCredit Leasing CZ) bude nadále působit v představenstvu ČLFA jako místopředseda a na konci letošního roku po čtrnácti letech strávených ve vedení asociace odejde do penze. Své pozice v představenstvu ČLFA obhájili také místopředseda Karel Nováček (Factoring České spořitelny) a členové představenstva Pavel Fořt (ALD Automotive), Luděk Jírů (Home Credit) a Josef Langmayer (Raiffeisen-Leasing). Doplnil je nový člen představenstva Josef Vajsejtl ze společnosti ČSOB Leasing.
 
Jana Hanušová je absolventkou Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy. Od roku 1999 působí ve Skupině Komerční banky a Société Générale, v roce 2015 byla jmenována jednatelkou a generální ředitelkou společnosti ESSOX v České republice a na Slovensku. Současně vykonávala funkci místopředsedkyně představenstva ČLFA. Je zakladatelkou projektu Společně bezpečně, který formou osvěty přispívá ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu s důrazem na ochranu dětí. Jana Hanušová patří k nejvýše postaveným ženám v tuzemském finančním byznysu. Časopis Forbes ji v letošním žebříčku nejvlivnějších žen České republiky zařadil na 40. místo.
 

Více

ČLFA v médiích

Dne 6. srpna 2021 byl zveřejněn článek o tom, že nebankovní firmy v prvním pololetí poskytly více úvěrů i leasingů.

Celý článek: zde.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA

Tisková zpráva o výsledcích leasingového, úvěrového a factoringového trhu v 1. pololetí 2021

Dne 5. srpna 2021 byla zveřejněna tisková zpráva o výsledcích leasingového, úvěrového a factoringového trhu v 1. pololetí 2021.

Plné znění najdete: zde.


Více

TISKOVÁ ZPRÁVA

Jana Hanušová je novou předsedkyní představenstva České leasingové a finanční asociace (ČLFA)

3. srpna 2021 byla zveřejněna tisková zpráva o zvolení nového představenstva ČLFA. Zprávu naleznete zde: celý článek.


Více

Revize směrnice CCD

 • 30. července byly zaslány MF ČR připomínky ČLFA k návrhu rámcové pozice MF ČR k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o spotřebitelských úvěrech. ČLFA podporuje rozšíření regulace na krátkodobé úvěry
  a crowdfundingové platformy, vystupuje proti rozšíření úpravy na leasingové produkty, zejména operativní leasing a další rozšiřování předsmluvních informací (na 4 dokumenty). Upozorňuje na nejasnosti při navrhovaném přeshraničním poskytování úvěrů a u návrhů ohledně marketingových nabídek spotřebitelských úvěrů. Souhlasí s návrhem rámcové pozice, že ochrana spotřebitele v oblasti posuzování úvěruschopnosti by měla reflektovat specifika digitálního poskytování finančních služeb a digitálního zpracování klientských dat včetně zdůraznění principu proporcionality. Zásadně vystupuje proti navrhovanému zavedení úrokových stropů. V obecné rovině se domníváme, že řešením většiny problémů potenciálně spatřovaných v aplikaci stávající úpravy, je spíše důslednější výkon dohledu a poskytování licencí nežli zpřísňování právní úpravy.
 • 23. srpna byla MF ČR zaslána výsledná rámcová pozice. MF ČR poděkovalo za zaslané podnětné připomínky ČLFA s tím, že řada z nich byla využita přímo při zpracování rámcové pozice a bude využita i v dalších fázích projednávání návrhu.
 • Probíhá komunikace s evropskými federacemi Eurofinas/ Leaseurope, které zajištují komunikaci s Evropskou komisí
  a Evropským parlamentem.

Více

ČLFA v médiích

Dne 30. července 2021 byl v Tech magazínu zveřejněn článek o tom, že úvěry a leasing na stroje začaly růst.

Celý článek: zde.

Více

1. schůze představenstva

29. července se uskutečnila první schůze nově zvolného představenstva ČLFA.  Za předsedu představenstva ČLFA byla zvolena J. Hanušová, za místopředsedy Ing. J. Matula a Ing. K. Nováček.
 Představenstvo schválilo rámcové rozdělení úkolů a odpovědnosti mezi členy představenstva asociace:

J. Hanušová 
 • koordinace legislativních aktivit ČLFA
 • zahraniční aktivity ČLFA
 • seberegulace, etický kodex ČLFA

Ing. J. Matula
 • mediální aktivity ČLFA
 • vztahy s ČBA a ČAP
 • Výbor pro statistiku

Ing. Karel Nováček
 • koordinace s AFS ČR, agenda EUF
 • regulace finančních institucí
 • Výbor pro daně a účetnictví

Ing. P. Fořt
 • úprava provozu vozidel
 • vztahy se SDA a s Asociací autopůjčoven
 • Výbor pro operativní leasing vozidel

Ing. L. Jirů
 • styky se spotřebitelskými sdruženími, finanční vzdělávání
 • agendy Eurofinas
 • Výbor pro financování spotřebitelů

J. Langmayer MSc., MBA
 • aktivity asociace v oblasti pojištění
 • prevence a postih kriminality ve finančních službách
 • Legislativně-právní výbor

PhDr. Josef Vajsejtl
 • podpora financování investic, spolupráce s AMSP
 • vládní podpůrné programy
 • Výbor pro financování podnikatelů

 Představenstvo rozhodlo, že v období do března 2023 budou v rámci ČLFA působit stejné výbory jako v předchozím volebním období, na postu předsedů výborů nedošlo ke změnám. Uložilo jmenovaným předsedkyním a předsedům výborů,
aby neprodleně zajistili pokračování práce výborů.  
Představenstvo schválilo uzavření Smlouvy o podnájmu prostor mezi Českou bankovní asociací a Českou leasingovou asociací v budově Churchill Offices II., na adrese Italská 2584/69, Praha 2. a vzalo na vědomí návrh Svazu dovozců automobilů (SDA) na podporu nákupu nízkoemisních automobilů v ČR.

Více

Schůzka expertní skupiny k přechodu pojištění vozidel do online

29. července jednali zástupci ČAP, ČLFA a asociace pojišťovacích makléřů o aktuálním legislativním vývoji při implementaci evropské motorové vyhlášky včetně základních tezí návrhu zákona připravovaných MF ČR. Očekává se, že povinnost implementovat se prodlouží s platností od 1. 7. 2023 a některé části (zejména on-line přenos) s účinností nejpozději k 1. 1. 2024. Pojišťovny ale potvrdily, že připraveny budou dříve a MF také pracuje na zákonu, aby byl dříve, takže tato lhůta nemusí být využita.  V třetím čtvrtletí bude zahájeno veřejné připomínkování nového zákona o POV (168/1999 Sb.). Návrh zákona nadále pracuje s tezí, že odpovědnost půjde za provozovatelem vozidla, provozovatel však nebude zapsaný v TP. Leasingové společnosti budou muset provozovatele evidovat, zajistit jeho GDPR informovanost, předat jeho data pojišťovně, v podstatě se stane třetí stranou smluvního vztahu, protože bude pojištěným. Provozovatel se stane nositelem bonusu a kalkulace pojištění bude vypočítána na provozovatele. Pro předměty, které nově budou podléhat POV, bude platit povinné pojištění, ale nebude zřizován speciální registr. Dále byly diskutovány otázky spojené s opravou pojistné smlouvy, postupy při předepisování pojistného a postup při dodání zelené karty. Bylo dohodnuto další pokračování práce expertní skupiny. ČLFA navrhneme uspořádání WS pro členské společnosti v říjnu.
 

Více

Členská schůze ČLFA

24.6.2021 se konala volební Členská schůze ČLFA. Akce proběhla v Hotelu Grandior a zúčastnila se jí většina členských společností. V tajném hlasování byly zvoleny nové orgány asociace – představenstvo, rozhodčí komise a revizorka účtů. 

Více

122. schůze Legislativně-právního výboru

17. června byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA a projednali další postup k řešení problematiky AML. Byla podána informace o aktivitách pracovních skupin ČLFA/ČAP k přechodu na online pojištění vozidel.
 

Více

ČLFA v médiích

Dne 14. června 2021 byl ve Světě motoru zveřejněn článek, že při financování aut si půjčujeme víc.

Celý článek: zde.

Více

53. schůze Výboru pro financování podnikatelů

9. června byla členům výboru podána informace o činnosti expertní skupiny k podpoře elektromobility a o aktivitách pracovních skupin ČLFA/ČAP k přechodu na online pojištění vozidel, elektronizaci pojistných vinkulací a prosazování změn v registru vozidel. Členové výboru budou informováni o legislativních projektech ČLFA relevantních pro oblast podnikatelského financování, o závěrech jednání ASG Leaseurope a vývoji trhu v oblasti podnikatelského financování
v 1. čtvrtletí 2021.
 

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA

Počet úvěrů a leasingů na stroje vzrostl

7. června 2021 byla zveřejněna tisková zpráva o trhu strojů a zařízení v prvním čtvrtletí 2021. Zprávu naleznete zde: celý článek.

Více

82. schůze Výboru pro financování spotřebitelů

3. června byla členům výboru podána informace o legislativních projektech ČLFA, o činnosti pracovní skupiny k problematice zákona o spotřebitelském úvěru a o vývoji žádostí o odkladech splátek po ukončení zákonného moratoria. Byly projednány informace o závěrech z jednání s ČAP a příprava jednání s ČNB k prověřování úvěruschopnosti.
 

Více

Auta rychle zdražují, včetně ojetin_IDNES_27_května_2021

Dne 27. května 2021 byl v IDNES zveřejněn článek o tom, že auta rychle zdražují, včetně ojetin.

Celý článek: zde.

Více

Tisková zpráva - Trh nových osobních aut na začátku roku 2021

AUTA CITELNĚ PODRAŽILA

25. května 2021 byla zveřejněna tisková zpráva o trhu nových osobních aut v prvním čtvrtletí 2021. Zprávu naleznete zde: celý článek.

Více

ČLFA v médiích

Dne 25. května 2021 byl zveřejněn článek v časopise Týden o tom, že průměrná výše úvěru na nový vůz u domácností stoupla o 11%.

Celý článek: zde.

Více

TZ o výsledcích leasingového, úvěrového a factoringového trhu v 1Q 2021 byla zveřejněna

Dne 13. května 2021 byla zveřejněna tisková zpráva o výsledcích leasingového, úvěrového a factoringového trhu v 1. čtvrtletí 2021.

Plné znění najdete: zde.

Více

121. SCHŮZE LEGISLATIVNĚ-PRÁVNÍHO VÝBORU

22. dubna byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA, projednali stanovisko asociace v rámci veřejná konzultace k revizi zákona o finančním arbitrovi a vypořádání připomínek ČLFA k návrhu novely zákona o ochraně spotřebitele, diskutovali o podnětech zaslaných členskými společnostmi při přípravě členské schůze k legislativním aktivitám asociace a další postup činnosti expertní skupiny k řešení problematiky AML. Byla podána informace o aktivitách pracovních skupin ČLFA/ČAP k přechodu na online pojištění vozidel a elektronizace pojistných vinkulací.
 

Více

Komentář ČLFA_Pandemie negativně ovlivnila i nebankovní trh.

Hodnocení roku 2020. Komentář pana Krutilka, generálního tajemníka ČLFA, pro ročenku časopisu Bankovnictví TOP Finance.

 

"Pandemie negativně ovlivnila i nebankovní trh..." více: zde


Více

Změna exekucí schválena_Aktuálně.cz_16.dubna 2021

Přes 500 dní se o ní mluví. Teď je změna exekucí schválena, mnozí experti se ale děsí.... vice: zde


Více

52. SCHŮZE VÝBORU PRO FINANCOVÁNÍ PODNIKATELŮ

13. dubna byla členům výboru podána informace o společných aktivitách s ČMZRB, zejména o přistoupení členských společností k programu Expanze záruky a postupu při prosazování podpory elektromobility a prodiskutována problematika AML zákona. Členové výboru byli informováni o aktivitách pracovních skupin ČLFA/ČAP k přechodu na online pojištění vozidel a elektronizace pojistných vinkulací a o legislativních projektech ČLFA relevantních pro oblast podnikatelského financování.
 

Více

WORKSHOP ČAP A ČLFA

12. dubna proběhl workshop k tématu přechodu na plný on-line v oblasti pojištění motorových vozidel. Byla nastavena osnova aktivit k přechodu na on-line pojištění vozidel (definice cílů, popis procesů, varianty řešení, výběr optimální varianty, stanovení postupu implementace cílové varianty vč. harmonogramu).  Problematika bude dále projednávána ve vytvořené společné expertní skupině ČLFA/ČAP.
 

Více

Dopis představenstva ČLFA členům asociace ohledně pomoci klientům po skončení úvěrového moratoria a po 31.3.2021

Představenstvo ČLFA na svém zasedání  konaném 31. března 2021 projednalo další postup v souvislosti s Prohlášením nebankovních poskytovatelů úvěrů o pomoci klientům po skončení úvěrového moratoria. Představenstvo vysoce oceňuje dosavadní přístup členských společností a vyzývá, aby  s ohledem na nepříznivý vývoj epidemie a její negativní ekonomické dopady na klienty, členské společnosti přiměřeně prodloužily období, během kterého budou uplatňovat principy uvedené v Prohlášení i po 31. březnu 2021. V této souvislosti byl členským společnostem  zaslán dopis předsedy představenstva ČLFA J. Matuly a místopředsedkyně představenstva J. Hanušové.  (Plný text dopisu  najdete v sekci https://www.clfa.cz/data/dokumenty/1205-prohlaseni-po-31-03-2021.pdf.)
 

Více

22. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA

31. března představenstvo ČLFA na 22. schůzi provedlo vyhodnocení průběhu hlasování členské schůze ČLFA per rollam. Představenstvo konstatovalo, že navržená usnesení k jednotlivým bodům programu byla schválena. Představenstvo schválilo bez připomínek a doplňků protokol z členské schůze. Představenstvo projednalo další postup v souvislosti s Prohlášením nebankovních poskytovatelů úvěrů o pomoci klientům po skončení úvěrového moratoria po 31. březnu 2021. Představenstvo vysoce ocenilo dosavadní přístup členských společností a vyzývá, aby s ohledem na nepříznivý vývoj epidemie a její negativní ekonomické dopady na klienty, členské společnosti přiměřeně prodloužily období, během kterého budou uplatňovat principy uvedené v Prohlášení
i po 31. březnu 2021.
 

Více

ČLENSKÁ SCHŮZE ČLFA

Představenstvo ČLFA rozhodlo, vzhledem k aktuální situaci v důsledku epidemie koronaviru SARS CoV-2, o zrušení konání členské schůze v plánovaném formátu a jejím nahrazení písemnou formou a elektronickým hlasováním. Představenstvo ČLFA na své schůzi 31. března 2021 provedlo vyhodnocení průběhu hlasování per rollam. Členské schůze se zúčastnilo 31 členských společností.  Členská schůze schválila přijetí společnosti CFIG SE za člena ČLFA, zprávu o činnosti za období duben 2020 - březen 2021, předložený návrh hlavních směrů činnosti asociace na období duben 2021 – březen 2022 a rozpočet asociace na rok 2021. Členská schůze dále schválila v souvislosti s mimořádným opatřením při epidemii prodloužení mandátu činnosti představenstva, revizora účtů a rozhodčí komise do 31. 3. 2022 a uložila představenstvu ČLFA svolat do 3 měsíců po skončení pandemické situace volební členskou schůzi za fyzické přítomnosti členů.

 

Více

WEBINÁŘ K PROBLEMATICE AML

24. března byl ve spolupráci se společností Ernst & Young uspořádán webinář k dopadu implementace V. AML směrnice a aktivitám dohledových autorit. Byly prezentovány aktivity EU a EBA v oblasti AML, hlavní změny, které přináší novela zákona o AML, draft AML vyhlášky a zákon o evidenci skutečného majitele.
 

Více

80. SCHŮZE VÝBORU PRO FINANCOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ

18. března byla členům výboru podána informace o legislativních projektech ČLFA a o činnosti pracovní skupiny k problematice zákona o spotřebitelském úvěru. Byl diskutován další postup v souvislosti s naplňováním Prohlášení nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů a podána informace o závěrech z jednání s ČAP.
 

Více

ON-LINE PREZENTACE SFDI

17. března uspořádal SFDI pro členské společnosti ČLFA on-line prezentaci, na které byla představena možnost spolupráce leasingových společností na prodeji elektronických dálničních známek pro vozidla prostřednictvím API rozhraní. Zájem SFDI je zlepšit fungování e-shopu zejména u subjektů, kteří provozují flotily. Implementaci rozhraní API bude možné zahájit odhadem v září. Do té doby by mělo být vyřešeno smluvní zajištění mezi SFDI a partnery.
 

Více

21. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA

11. března se představenstvo ČLFA na 21. schůzi zabývalo aktivitami asociace v legislativní oblasti, bylo informováno o analytických, informačních a mediálních aktivitách a o závěrech z jednání expertních výborů a expertních skupin. Zabývalo se zejména aktivitami asociace ve vztahu k České asociaci pojišťoven a ČMZRB a k podpoře elektromobility.  Schválilo návrh akcí k naplnění v následujících týdnech a náklady na plánované akce.  Představenstvo projednalo a schválilo s drobnými úpravami návrh podkladových materiálů pro členskou schůzi ČLFA. Podněty členských společností, které nebyly zařazeny do priorit ČLFA v roce 2021, budou předány k projednání expertním výborům.
 

Více

Workshop ČAP a ČLFA „Obchodní a technické aspekty přechodu na plný on-line v oblasti pojištění motorových vozidel“

Dne 4. března se ve spolupráci s ČAP uskutečnil workshop k přechodu na plný on-line v oblasti pojištění motorových vozidel.

Více

Zrychlení odpisů zřejmě zvýší zájem o finanční leasing_iFleet_3. března 2021

3. března 2021

"Zrychlení odpisů zřejmě zvýší zájem o finanční leasing. Podle předpokladů České leasingové a finanční asociace podnítí podnikatele mimořádné zrychlení odpisů, které vstoupilo v platnost počátkem roku jako součást rozsáhlého daňového balíčku, k vyšším investicím. Kromě jiného by mělo vést k většímu zájmu o finanční leasing, jehož délka je ze zákona navázána na dobu odpisování,“ píše server iFleet.cz.

Celý článek: zde


Více

Pracovní skupina k tématu zákona o spotřebitelském úvěru

Dne 3. března projednali J. Slanina a J. Krutilek s prof. Witzanym (VŠE) připomínky pracovní skupiny k draftu výzkumné zprávy o využití statistických modelů při ověřování úvěruschopnosti. Připomínky budou zapracovány do finální verze, do 20. března bude zajištěna oponentura výzkumné zprávy a následně bude uspořádán workshop členů ČLFA k prezentaci výsledků. Poté bude možné začít připravovat WS s ČNB.

Více

Tisková zpráva_factoringový trh 2020

24. února 2021 byla zveřejněna tisková zpráva o výsledcích factoringu v roce 2020. Factoringový trh loni navzdory krizi zůstal na úrovni roku 2019. Zprávu naleznete zde: celý článek.

Více

Rozhovor ČRo_Financování domácností v době pandemie

23. února 2021 vysílal Český rozhlas Radiožurnál reportáž o Financování domácností v době pandemie. Místopředsedkyně představenstva ČLFA Jana Hanušová komentuje vývoj v oblasti financování spotřebitelů v roce 2020. Rozhovor si můžete poslechnout zde: celý záznam. Začátek reportáže: 10:52:17

Více

51. schůze Výboru pro financování podnikatelů

Dne 23. února byla podána informace o legislativních projektech ČLFA relevantních pro oblast podnikatelského financování a informace o vývoji trhu za rok 2020, prodiskutována příprava workshopu k problematice elektromobility včetně nominace expertní skupiny a další spolupráce s ČMZRB a aktivity s ČAP.

Více

Výsledky trhu v roce 2020

Objem nebankovních úvěrů a leasingů loni klesl téměř o 17 procent. Důvodem je hlavně fakt, že podnikatelé začali být opatrnější a zejména při první vlně pandemie na jaře přiškrtili své investice, píše ekonomický Týdeník Hrot. Více najdete zde: celý článek
 

Více

Tisková zpráva_Zrychlení odpisů zvýší zájem o finanční leasing

18. února 2021 byla zveřejněna tisková zpráva o zrychlení odpisů. Zprávu naleznete zde: https://lnkd.in/eweG3Tu

Více

120. schůze Legislativně-právního výboru

Dne 18. února byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA a o činnosti pracovní skupiny k problematice zákona o spotřebitelském úvěru. Byl diskutován další postup v rámci řešení problematiky AML zákona, projednány poznatky z naplňování Prohlášení nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů
a diskutovány priority práce výboru v roce 2021.
 

Více

32. schůze Výboru pro operativní leasing vozidel

Dne 17. února byli členové výboru informováni o vývoji trhu za rok 2020, byla prodiskutována příprava workshopu k problematice elektromobility včetně nominace expertní skupiny, zkušenosti ze zavedení systému EDZ, podána informace o legislativních projektech ČLFA relevantních pro oblast operativního leasingu vozidel
a byly diskutovány priority práce výboru v roce 2021.
 

Více

Tisková zpráva o financovani novych osobnich aut v roce 2020

16. února 2021 byla zveřejněna tisková zpráva o financovaní nových osobních aut v roce 2020. Zprávu naleznete zde: https://lnkd.in/e2scHyV

Více

Bankovnictví_Top Finance_Trh kolísá podle vývoje pandemie, její ústup by mohl přinést rychlé oživení

V časopise BANKOVNICTVÍ ve speciální příloze Top Finance vyšel článek s Jiřím Matulou, předsedou představenstva České leasingové a finanční asociace. Článek pojednává o tom, že trh kolísá podle vývoje pandemie a její ústup by mohl přinést rychlé oživení. Celý článek naleznete zde: https://lnkd.in/eGJHqMr

Více

Časopis PROSPERITA_Potíže s likviditou řeší podnikatelé pomocí factoringu

V únorovém čísle časopisu PROSPERITA vyšel rozhovor s Jaroslavem Krutilkem, generálním tajemníkem České leasingové a finanční asociace, o tom, že potíže s likviditou řeší podnikatelé pomocí factoringu. Článek naleznete zde: https://lnkd.in/eK2H_X9

Více

Článek ve 4FLEET: Změny v oblasti financování automobilů, které přinesla Koronakrize

Ve 4FLEET vyšel článek s Jiřím Matulou, předsedou představenstva České leasingové a finanční asociace, na téma "Změny v oblasti financování automobilů, které přinesla Koronakrize". Článek naleznete zde: https://lnkd.in/ey-rd2E

Více

20. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA

11. února se představenstvo ČLFA na 20. schůzi zabývalo aktivitami asociace v legislativní oblasti včetně naplňování závěrů z jednání s náměstky ministryně financí JUDr. L. Dupákovou a Ing. S. Koubou a zprávou o vývoji nebankovního trhu za rok 2020. Představenstvo bylo informováno o analytických, informačních a mediálních aktivitách a o závěrech z jednání expertních výborů a expertních skupin. Schválilo návrh akcí k naplnění v následujících týdnech a náklady na plánované akce. Představenstvo schválilo s připomínkami a doplňky přednesenými v diskusi návrh finálního rozpočtu ČLFA na rok 2021 a uložilo generálnímu tajemníkovi předložit návrh finálního rozpočtu ke schválení členské schůzi.
Představenstvo projednalo informaci o přípravě členské schůze a rozhodlo, že členská schůze asociace v roce 2021 proběhne v důsledku epidemie COVID-19 vzdáleně s elektronickým hlasováním.
 

Více

Tisková zpráva o výsledcích leasingového, úvěrového a factoringového trhu v roce 2020 - 10. února 2021

Byla zveřejněna tisková zpráva o výsledcích leasingového, úvěrového a factoringového trhu v roce 2020. Zprávu naleznete zde.

Více

Informace Finanční správy k novele zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2021

Dne 9. února byla členům Výboru pro daně a účetnictví zaslána v návaznosti na seminář k novele zákona o daních z příjmů a diskusi ohledně mimořádných odpisů informace k této problematice zveřejněná dne 28. ledna 2021 na webu Finanční správy.
 

Více

Schůzka pracovní skupiny k tématu zákona o spotřebitelském úvěru

Dne 5. února diskutovali členové pracovní skupiny k draftu nezávislé studie o využití statistických modelů při ověřování úvěruschopnosti, připravené ve spolupráci s VŠE. V návaznosti na závěry diskuse byly zaslány připomínky expertní skupiny prof. Witzanymu k dopravování návrhu. 
 

Více

56. schůze Výboru pro statistiku

Dne 4. února schválili členové výboru bez připomínek Zprávu o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu za rok 2020 a další statistické výstupy ČLFA za toto období, navrhli prodiskutovat způsob vykazování statistik v oblasti fleet managementu a diskutovali o možnosti změny formy zprávy o vývoji trhu do jiné grafické úpravy (např.  ve formě grafů a tabulek). Sekretariát ČLFA připraví návrh grafické úpravy Zprávy a následně bude svolána schůzka Výboru pro statistiku k projednání tohoto návrhu.     
 

Více

Eurofinas

Dne 2. února byla zaslána evropskému sdružení Eurofinas rychlá informace k odkladu splátek během zákonného moratoria a po jeho ukončení za český nebankovní trh. Informace budou použity pro jednání s představiteli Evropské komise.
 

Více

Zákon roku

Už podvanácté bude odborná veřejnost vybírat legislativní počin minulého roku v anketě Zákon roku 2020. Organizátoři hledají nejlepší normu, která má pozitivní dopad na podnikání v Česku. V letošním ročníku je pět nominovaných. Hlasování probíhá do 11. 4. 2021 a vyhlášení proběhne online 20. 4. 2021. Organizátorem je Deloitte Legal. Hlasování probíhá na webu www.zakonroku.cz. Více se dočtete v tiskové zprávě zde.
 

Více

79. schůze Výboru pro financování spotřebitelů

Dne 28. ledna byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA
a o činnosti pracovní skupiny k problematice zákona o spotřebitelském úvěru, byly projednány poznatky z naplňování Prohlášení nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů a závěry z jednání s MF a ČBA a schváleno stanovisko ČLFA v rámci veřejné konzultace k revizi zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Byly diskutovány priority práce výboru v roce 2021.
 

Více

Veřejná konzultace k revizi zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi

Dne 28. ledna bylo Ministerstvu financí zasláno stanovisko ČLFA v rámci veřejné konzultace, připravené pracovní skupinou pod gescí Výboru pro financování spotřebitelů. 
 

Více

Prohlášení ČLFA

Představenstvo ČLFA  na svém zasedání, konaném 13. listopadu 2020, doporučilo členským společnostem, aby s ohledem na pokračování nepříznivé epidemické situace a její negativní ekonomické následky dopadající na klienty a také s ohledem na skončení úvěrového moratoria podle zákona č. 177/2020 Sb. , přijaly principy uvedené v PROHLÁŠENÍ NEBANKOVNÍCH POSKYTOVATELŮ ÚVĚRŮ O POMOCI KLIENTŮM PO SKONČENÍ ÚVĚROVÉHO MORATORIA za minimální standard společensky odpovědného přístupu ke klientům z řad fyzických osob při řešení jejich tíživé finanční situace spojené s epidemií covid-19.  (Plný text prohlášení najdete v sekci https://www.clfa.cz/pro-odbornou-verejnost/stanoviska-clfa.)

Více

50. schůze Výboru pro financování podnikatelů

12. ledna  projednal Výbor pro financování podnikatelů na své 50. schůzi priority práce výboru v roce 2021.

Jednání s nám. ministryně financí L. Dupákovou

11. ledna jednali J. Matula, J. Hanušová a J. Krutilek s nám. ministryně financí L. Dupákovou k naplňování Prohlášení nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů.

19. schůze představenstva

7. ledna se představenstvo ČLFA na 19. schůzi zabývalo aktivitami asociace v legislativní oblasti, bylo informováno o analytických, informačních a mediálních aktivitách a o závěrech z jednání expertních výborů a expertních skupin. Schválilo návrh akcí k naplnění v následujících týdnech a náklady na plánované akce. Představenstvo schválilo přistoupení společnosti CFIG SE za přidruženého člena ČLFA  a bylo informováno o přípravě členské schůze v podmínkách pokračující pandemické situace.

e_MAG

31. prosince byl členským společnostem rozeslán magazín e-Mag s informací o aktivitách asociace za období od členské schůze.

Jednání s ČBA

21. prosince jednali J. Matula a J. Krutilek s výkonnou ředitelkou ČBA M. Zahálkovou a nám. výk. ředitelky F. Hanzlíkem k aktuální spolupráci obou asociací.

Videohovor členů Daňového a účetního výboru

10.  prosince a  18. prosince proběhl videohovor členů Daňového a účetního výboru k tématu mimořádných daňových odpisů ve schváleném daňovém balíčku a o jejich případných dopadech na finanční produkty.

119. schůze Legislativně-právního výboru

10. prosince se Legislativně-právní výbor na své  119. schůzi  zabýval stavem jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, projednal informaci z jednání právního výboru Eurofinas, zabýval se Prohlášením nebankovních poskytovatelů úvěrů o pomoci klientům po skončení úvěrového moratoria, informací z jednání s ČAP a z jednání expertní skupiny k AML zákonu.

Jednání s náměstky ministryně financí

7. prosince jednali J. Matula a J. Krutilek s náměstky  ministryně financí k tématům začlenění leasingových společností do podpůrných garančních programů, řešení tzv. tenké kapitalizace, odstranění daňové nerovnosti při tvorbě daňově uznatelných opravných položek a zkušenostem z fungování zákona o spotřebitelském úvěru.

Stanovisko ČLFA k moratoriu

ČLFA uveřejnila své stanovisko k ukončení úvěrového moratoria. Celý text naleznete v tomto odkazu:https://www.clfa.cz/pro-odbornou-verejnost/stanoviska-clfa.

Občasný homeoffice

Z důvodu vládních nařízení a aktuální pandemické situace využíváme možnosti práce z domova.
Neváhejte s námi komunikovat prostřednictvím e-mailu clfa@clfa.cz.
V případě potřeby zanechte na sebe telefonní spojení a my se Vám ozveme.
Děkujeme za pochopení. Vaše ČLFA

18. schůze představenstva

26. listopadu se představenstvo ČLFA na 18. schůzi zabývalo aktivitami asociace v legislativní oblasti, bylo informováno o analytických, informačních a mediálních aktivitách a o závěrech z jednání expertních výborů a expertních skupin. Schválilo návrh akcí k naplnění v následujících týdnech a náklady na plánované akce. Představenstvo schválilo návrh provizorního rozpočtu ČLFA na rok 2021. Představenstvo bylo informováno o aktuálním stavu reakcí členských společností na přistoupení k Prohlášení nebankovních poskytovatelů úvěrů o pomoci klientům po skončení úvěrového moratoria.
 

Webinář

19. listopadu se uskutečnil webinář s odborníky z ČMZRB k tématu připravovaného zpřístupnění programu EXPANZE – záruky pro leasingové společnosti. Byl představen produkt Expanze – Záruky, vysvětleny kroky potřebné k přistoupení do programu a popsán schvalovací proces a zodpovězeny dotazy členských společností.

Pracovní skupina DPH

18. listopadu proběhla telekonference pracovní skupiny DPH k závěrům koordinačního výboru Komory daňových poradců  ze dne 29. října.  Byla potvrzena možnost opravy základu daně u nedobytné pohledávky u leasingové smlouvy.

Jednání pracovní skupiny AML

13. listopadu proběhlo jednání pracovní skupiny AML k zákonu o skutečných vlastnících. Členové expertní skupiny byli vyzvání k předání případných nejasností sekretariátu.

Workshop CRIF

12. listopadu se uskutečnil workshop ve spolupráci s vedením společnosti CRIF a pod gescí Výboru pro financování podnikatelů. Byly prezentovány problémy při získávání veřejně dostupných informací o firmách a podnikatelích, očekávaný vliv pandemie COVID-19 na pravděpodobnost bankrotu v oborech a novinky v úvěrových registrech (NRKI/BRKI a REPI) v době pandemie.
 

Zpráva o vývoji trhu za 1.-3. čtvrtletí 2020

12. listopadu byla publikována zpráva o vývoji trhu za 1.-3. čtvrtletí 2020. Členské společnosti poskytly firmám a domácnostem prostřednictvím leasingu, úvěrů a factoringu 97,95 miliardy korun, to je o 17,7 % méně než ve stejném období roku 2019. Ve třetím čtvrtletí pokračoval meziroční pokles, který dosáhl 9,2 %.
 

Jednání pracovní skupiny ČMZRB/ČLFA

9. listopadu se uskutečnilo jednání pracovní skupiny ČMZRB/ČLFA, která řeší problematiku přistoupení členských společností k programu ČMZRB Expanze – Záruky.
 

Více

Jednání pracovní skupiny AML

6. listopadu proběhlo jednání pracovní skupiny AML. Byla vyhodnocena aktuálnost Position paper ČLFA k identifikaci klientů. Zhoršila se situace v dostupnosti některých dat u podnikatelských subjektů. Členové pracovní skupiny byli vyzváni k formulování konkrétních témat, které budou v rámci agendy AML aktivně prosazovány.
 

77. schůze Výboru pro financování spotřebitelů

5. listopadu byli na 77. schůzi Výboru pro financování spotřebitelů jeho členové informováni o legislativních projektech ČLFA, o činnosti pracovní skupiny k problematice zákona o spotřebitelském úvěru a o závěrech z jednání s členy Bankovní rady.  Byla diskutována pozice asociace po skončení moratoria odkladu splátek včetně přípravy prohlášení nebankovních poskytovatelů úvěrů.
 

Jednání o problematice zavedení elektronických dálničních známek

3. listopadu se uskutečnilo telekonferenční jednání o problematice zavedení elektronických dálničních známek od 1.1 2021. Byly shrnuty aktivity asociace ve vztahu k Státnímu fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a diskutovány problémové okruhy vč. reakce SFDI.
 

Jednání s výkonným ředitelem  a experty ČAP

3. listopadu se uskutečnilo jednání s výkonným ředitelem  a experty ČAP. Kromě aktuálních legislativních témat byla projednána iniciativa k zavedení elektronizace uznávání pojistných vinkulací, informace k připravovanému projektu digitalizace zelených karet a informace o plánovaném on-line školení pro všechny pojišťovací zprostředkovatele. Bylo dohodnuto organizovat čtvrtletně pracovní setkání ČAP a ČLFA.  

Stanovisko ČLFA k ukončení úvěrového moratoria

29. října bylo publikováno stanovisko ČLFA k ukončení úvěrového moratoria. Stanovisko bylo zasláno členským společnostem a zveřejněno na webových stránkách asociace.
 

Jednání expertní skupiny k problematice DPH

20. října byla v návaznosti na závěry workshopu k daňovým otázkám svolána expertní skupina k problematice DPH s cílem prodiskutovat aktuální status quo uplatňování DPH u předčasně ukončených leasingových smluv. V rámci jednání byl zrekapitulován aktuální stav v této oblasti v návaznosti na zápis z jednání mezi MF, GFŘ a ČLFA z prosince 2019.
 

Jednání představenstva

15. října se představenstvo ČLFA na 17. schůzi zabývalo legislativními aktivitami asociace, zejména vládním návrhem zákona, kterým se mění občanský soudní řád a exekuční řád, změnou zákona č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech a návrhem na zavedení práva na informaci o existenci fyzické osoby, závěry z jednání s náměstkem ministryně financí Ing. S. Koubou o návrhu ČLFA na zmírnění pravidel nízké kapitalizace v zákonu o daních z příjmů, a rovněž závěry z jednání s viceguvernérem T. Nidetzkým a členem BR T. Holubem k aktuálním otázkám nebankovního financování. Představenstvo bylo informováno o analytických, informačních a mediálních aktivitách a o závěrech z jednání expertních výborů a expertních skupin. Schválilo návrh akcí k naplnění v následujících týdnech a náklady na plánované akce. Představenstvo projednalo analýzu fungování oborových asociací z finančního sektoru na sociálních sítích.