Vítejte na stránkách České leasingové a finanční asociace

 

Aktuality

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dne 30. května byla zveřejněna tisková zpráva. 

České firmy se masivně zbavují faktur, přináší jim to jistotu a úsporu
Více než 68 miliard Kč – to je objem pohledávek, které české firmy v prvním čtvrtletí letošního roku postoupily na factoringové společnosti. Meziročně se jedná o pětiprocentní nárůst. Stále více firem si tak uvědomuje, že factoring je komplexní služba, která vedle financování pohledávek před jejich splatností nabízí například i finanční úsporu a jistotu zaplacení. To jsou v současné ekonomické situaci vítané benefity.
Celá zpráva: zde

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dne 11. května byla zveřejněna tisková zpráva

Evropský factoringový trh rostl v minulém roce o 19 % a dosáhl hodnoty 2,4 bilionu eur (podle EU Federation for the Factoring and Commercial Finance Industry). Připomeňme, že český trh stoupnul za stejné období o 22 %, ale objemově má určitě ještě ve srovnání s Evropou velké rezervy (podle České leasingové a finanční asociace 286 miliard Kč). Podíl tuzemských factoringových transakcí na evropských statistikách se zatím pohybuje okolo půl procenta. Největší podíl na evropském trhu mají Francie (18 %), Německo (16 %), Velká Británie (15 %), Itálie (12 %), Španělsko (11 %) a Polsko (4 %). Zajímavostí je, že poprvé v historii překonal objem evropského bezregresního factoringu regresní, a to v poměru 53 % ku 47 %.


Celá zpráva: zde
 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dne 9. května byla zveřejněna tisková zpráva

Mimobankovní finanční zdroj pro českou ekonomiku stále posiluje, roste financování strojů, zařízení a dopravních prostředků. V prvním čtvrtletí letošního roku poskytly členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) firmám, podnikatelům a spotřebitelům finanční prostředky v objemu 67 miliard korun, což je o 12 % větší objem ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Financování osobních automobilů vzrostlo po chudších letech o pětinu.

Celá zpráva: zde

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dne 4.5.2023 byla zveřejněna nová tisková zpráva ČLFA.

Leaseurope: Evropskému leasingu se stále daří, v posledním čtvrtletí 2022 rostl meziročně o více než desetinu
Podle aktuálního průzkumu evropské leasingové federace Leaseurope celkový objem nových obchodů vzrostl ve čtvrtém čtvrtletí 2022 meziročně o 11 % a dosáhl přes 31 miliard eur. Celkový objem nesplacených pohledávek vzrostl o 2,2 % na 267 miliard eur.

Celá zpráva: zde
 

94. schůze výboru pro financování spotřebitelů

12. dubna byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA týkajících se financování spotřebitelů, závěrech z probíhajících jednání k revizi směrnice CCD a dalším postupu k problematice posuzování úvěruschopnosti. Doporučili připravit průzkum ČLFA k exekucím.
 

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dne 4.4.2023 byla zveřejněna nová tisková zpráva ČLFA.

Alternativní pohony za hotové v ČR neletí - ve vozovém parku leasingových společností je jich 10x více, než činí průměr ČR

Dostupné financování vozidel s alternativním pohonem je klíčové pro zásadní změnu vozového parku. Potvrzují to české i evropské statistiky. Podíl elektromobilů ve vozových parcích financovaných členy ČLFA je 6x vyšší než podíl elektromobilů na všech vozidlech registrovaných v ČR. U vozidel s ekologickým alternativním pohonem je tento podíl v rámci vozových parků členů ČLFA dokonce desetinásobný.
Celá zpráva: zde

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dne 30.3.2023 byla zveřejněna nová tisková zpráva ČLFA.

Členské společnosti ČLFA volily nové představenstvo, post předsedkyně obhájila Jana Hanušová.
Po necelých dvou letech volila členská schůze České leasingové a finanční asociace (ČLFA) nové představenstvo. Post předsedkyně obhájila na další funkční období Jana Hanušová, generální ředitelka společnosti ESSOX. 38 společností sdružených v České leasingové a finanční asociaci poskytlo v roce 2022 podnikatelům a spotřebitelům financování v celkovém objemu 163,6 miliardy Kč.
Celá zpráva: zde

Komunikační pracovní skupina Leaseurope

Leaseurope zřizuje komunikační pracovní skupinu s cílem vytvářet lepší přístupy k budování a zlepšování komunikačních strategií ve prospěch odvětví. Pracovní skupina bude udržovat kontakty po celý rok a bude se scházet třikrát ročně. Asociace byla požádána o nominování svého člena do této pracovní skupiny.
 

Více

Online schůzka se zástupci Člověk v tísni

29. března a 13. dubna diskutovali J. Hanušová, L. Jírů a J. Krutilek se zástupci n.o. Člověk v tísni k tezím Kodexu odpovědného úvěrování.
 

Více

Členská schůze ČLFA

27. března se uskutečnila členská schůze asociace. Z 38 členů se volební schůze zúčastnilo 35 zástupců. Do představenstva byli opětovně zvoleni stávající členové představenstva. Členská schůze schválila účetní závěrku., zprávu o činnosti od minulé schůze, hlavní priority činnosti pro následující rok a rozpočet na rok 2023.

 

Více

Workshop Leaseurope k EU Taxonomy

24. března se J. Krutilek zúčastnil online workshopu Leaseurope k tématu EU Taxonomy. Byl představen klasifikační systém Deutsche Bank – Sustainable Finance Framework. Klíčová diskuse se týkala otázky, zda je možné pro potřeby taxonomie leasing klasifikovat jako účelový úvěr. Pro leasingové společnosti bude jednodušší hodnotit, zda se jedná o zelený asset, velmi obtížné však bude hodnocení aktivit klienta z pohledu taxonomie. Byl navržen preferovaný přístup k nastavení taxonomie pro leasing – prosazovat definici EU zeleného aktiva, která by byla v souladu s účetními pravidly. Proto bude nezbytné definovat speciální pravidla pro leasing, který nelze posuzovat jako účelový úvěr. Závěry workshopu budou projednány v Board Leaseurope.

 

Více

Výroční zpráva za rok 2022

24.března byla publikována výroční zpráva ČLFA za rok 2022.
 

Více

130. schůze Legislativně-právního výboru

21. března byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA, o vývoji přechodu pojištění vozidel do online a závěrech jednání s MD k návrhu vyhlášky o registraci vozidel a vyslechnou informace gestorů rozhodujících agend výboru.
 

Více

Schůze expertní skupiny k samoregulačnímu standardu ověřování úvěruschopnosti

21. března byla dokončena diskuse k vyhodnocení průzkumu modelování dopadů používání statistických dat při ověřování úvěruschopností. J. Slanina připraví shrnující zprávu, která bude projednána Výborem pro financování spotřebitelů.

 

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA

Factoring má v rámci statistik ČLFA významný podíl na provozním financování firem a podnikatelů v Česku.
 
Také proto přinesl magazín Bankovnictví v aktuálním čísle dvoustránkový rozhovor se šéfem Asociace factoringových společností Zdeňkem Bílým.
Obliba factoringu v posledních letech dynamicky roste, byť objemově stále zaostává za úrovní na západ od našich hranic. Je proto dobře, že se tomuto tématu věnují i odborná média a upozorňují na nesporné výhody, které v současné době factoring nabízí velkým, ale i malým a středním firmám.

Celý článek: zde

Více

Schůzka Leaseurope Green Corporate Fleets Initiative – T n A Report / Media Activity

16. března se J. Krutilek zúčastnil online schůzky pořádané Leaseurope, kde byla diskutována aktuální negativní kampaň proti leasingovému sektoru (Sun, Times, německá média), který údajně brzdí zavádění e-mobility. Argumentace médií vychází z Transport & Enviroment study, publikované koncem února. Sekretariát LE připraví ve spolupráci s externími experty ekonomickou/ právní studii, která vyvrátí závěry studie, dále bude navržena PR strategie proti ataku na leasingový sektor.
 

Více

Nabídka ČBA: Manažerské vzdělávací programy v roce 2023

Členským společnostem byla zaslána zvýhodněná nabídka ČBA na účast v manažerských vzdělávacích programech v roce 2023. Jedná se o komplexní strategické programy, které jsou primárně určeny manažerům v úrovni vyššího managementu.
 

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA

Firmy v krizi zrychlují oběh svých financí, zájem o odkup pohledávek dosáhl v roce 2022 rekordních 286 miliard korun

Během posledních dvou let se v České republice zvýšil zájem o factoring, tedy odkup pohledávek z podnikatelské činnosti, o více než 50 procent. Zatímco ještě v roce 2020 postoupily domácí firmy factoringovým společnostem sdruženým v České leasingové a finanční asociaci (ČLFA) pohledávky v objemu 184 miliard korun, v minulém roce to bylo již 286 miliard Kč. Společnosti sdružené v ČLFA přitom reprezentují 97 % factoringového trhu v ČR.

Celá tisková zpráva: zde

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA

Nedostatek nových osobních automobilů se nejvíce projevil ve 2. a 3. čtvrtletí, před koncem loňského roku jejich prodeje rostly.

Členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) poskytly v roce 2022 na nákupy nových osobních automobilů 28,3 miliardy korun. V důsledku nedostatku nových vozidel je to o 2,5 % méně, než v roce 2021. Na financování ojetých automobilů poskytly nebankovní finanční společnosti celkem 14,3 miliardy korun, prakticky stejně jako v roce 2021.

Celá zpráva: zde
 

Více

Schůzka s časopisem Flotila


21. února jednali zástupci agentury Beneš a J. Krutilek s šéfredaktorem časopisu Flotila o další spolupráci, zejména byl prodiskutován koncept ankety Flotila roku 2023.

 

Více

93. schůze výboru pro financování spotřebitelů

21. února byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA, závěrech z probíhajících jednání k revizi směrnice CCD a dalším postupu k problematice posuzování úvěruschopnosti. Projednali Plán legislativních prací vlády na rok 2023.
 

Více

Schůze expertní skupiny k samoregulačnímu standardu ověřování úvěruschopnosti

21. února bylo provedeno vyhodnocení průzkumu modelování dopadů používání statistických dat při ověřování úvěruschopností z dat zaslaných členskými společnostmi.
 

Více

Schůzka k medializaci factoringu

15. února se uskutečnila schůzka factoringových společností a komerčních pojišťoven k přípravě factoringového indexu. Byla ověřena dostupnost požadovaných dat k přípravě indexu. Další schůzka bude svolána v březnu.

 

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA

Členové České leasingová a finanční asociace (ČLFA) poskytli vloni podnikatelům a spotřebitelům financování v objemu 163,6 mld. Kč (meziročně +7,5 %). Jde o srovnatelný výsledek s rokem 2018, kdy bylo dosaženo nejvyššího objemu financování od období ekonomické krize v roce 2008. Vedle úvěrových a leasingových produktů se dařilo zejména faktoringu, který dosáhl nového historického rekordu.

Více v tiskové zprávě: zde
 

58. schůze Výboru pro statistiku

13. února členové výboru schválili Zprávu o stavu a vývoji trhu za rok 2022 a dalších statistických výstupů ČLFA za toto období, rozšíření statistik ČLFA o vykazování vozidel využívajících alternativní pohon, provedení 2. průzkumu ČLFA k vykazování vozidel využívajících alternativní pohon k 31.12.2022 a požádali sekretariát o prověření metodiky vykazování budoucích pohledávek za portfolio ve statistickém dotazníku a srovnání s metodikou vykazování hodnot v reportu „Finanční výsledky“. 
 

Více

Webinář EY – trendy zákaznického chování při pořizování osobních vozidel a bariéry prosazování eMobility (51 účastníků)

8. února byla pod gescí Výboru pro operativní leasing vozidel připravena ve spolupráci s EY pro zástupce členských společností prezentace o trendech zákaznického chování při pořizování osobních vozidel a bariérách prosazování eMobility ve firmách. (51 účastníků)
 

Více

40. schůze Výboru pro operativní leasing vozidel

8. února byli členové výboru informováni o vývoji trhu za rok 2022 a v oblasti podpory elektromobility, závěrech z jednání pracovní skupiny ČAP/ ČLFA k přípravě zákona o pojištění provozu vozidel a přechodu na on-line pojištění, vývoji v oblasti zdanění palivových karet a změnách v oblasti registrace vozidel.
 

Více

130. schůze Legislativně-právního výboru

31. ledna byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA, o vývoji přechodu pojištění vozidel do online, projednali plán legislativních prací vlády na rok 2023 a vyslechli informace gestorů rozhodujících agend výboru.
 

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA

Evropské leasingové obchody ve třetím čtvrtletí 2022 podle Leaseurope rostly. Celkový objem nových obchodů stoupnul od července do září 2022 meziročně o 5,5 % a dosáhl téměř 26 miliard eur. Celkový objem nesplacených pohledávek vzrostl o 2,2 % na 260 miliard eur. Finanční výsledky nadále posilovaly.

„I přes řadu ekonomických výzev se evropskému leasingovému odvětví ve třetím čtvrtletí minulého roku podařilo dosáhnout solidních výsledků. Nicméně lze očekávat, že v první polovině letošního roku díky negativním externím vlivům dojde k utlumení nových investic, což se promítne i do dynamiky vývoje leasingových obchodů v letošním roce,“ uvedl Jaroslav Krutilek, generální tajemník České leasingové a finanční asociace (ČLFA).Více v tiskové zprávě: zde

Více

Setkání středoevropských leasingových asociací

25. ledna se J. Hanušová a J. Krutilek zúčastnili setkání leasingových asociací
ze Slovenska, Rakouska, Bulharska, Maďarska a Leaseurope v Bratislavě. Proběhla výměna informací o vývoji trhů, postavení a projektech jednotlivých asociací. Bylo dohodnuto pokračování této aktivity.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA

Zemřel František Fridrich, který stál u založení leasingu v Čechách

Členové České leasingové a finanční asociace (ČLFA) přijali s hlubokým zármutkem informaci o úmrtí JUDr. Františka Fridricha, kterého lze bez nadsázky označit
za zakladatele leasingového financování v České republice. Již v roce 1991 byl František Fridrich iniciátorem vzniku jedné z prvních oborových asociací v tehdejší České a Slovenské Federativní Republice. K samotnému založení Asociace leasingových společnosti ČSFR (ALS ČSFR, předchůdkyně České leasingové a finanční asociace) došlo 17. září 1991, kdy byla svolána první členská schůze. V čele ALS ČSFR a později ALS ČR působil František Fridrich až do roku 1994. František Fridrich zemřel po krátké nemoci v sobotu 14. ledna 2023 ve věku 81 let.


Více v tiskové zprávě: zde

Více

Schůze expertní skupiny k samoregulačnímu standardu ověřování úvěruschopnosti

17. ledna byl diskutován materiál ke způsobům stanovení výdajů spotřebitele na bázi životního minima a normativních nákladů na bydlení. Členové expertní skupiny připraví reprezentativní vzorek za portfolio v rozsahu žádostí za cca jeden týden pro účely modelování dopadů používání statistických dat při ověřování úvěruschopností. Na další schůzce bude provedeno vyhodnocení průzkumu a stanoven další postup.
 

Více

Výroční setkání Výboru pro financování podnikatelů

10. ledna zhodnotili členové výboru práci výboru v roce 2022 a diskutovali o prioritách výboru v roce 2023
 

Více

Výroční setkání Legislativně-právního výboru

5. ledna zhodnotili členové výboru práci výboru v roce 2022 a diskutovali o prioritách výboru v roce 2023
 

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA

Společnost Arval CZ, která se specializuje na full-service operativní leasing, je od 1. ledna 2023 staronovým členem České leasingové a finanční asociace (ČLFA). Celkově ČLFA sdružuje 39 společností, které reprezentují téměř 90 % trhu specializovaného (nebankovního) financování.

Více v tiskové zprávě: zde
 

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA

Podle aktuálních statistik asociace Eurofinas, jejímž členem je i Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA), poskytly evropské nebankovní společnosti v prvním pololetí 2022 nové půjčky v objemu 249 miliard eur. To představuje meziroční růst téměř o 14 %. Členové ČLFA ve stejném období financovali podnikatelské investice a úvěry pro domácnosti v objemu 2,7 miliardy eur (+14,7 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2021).

Celá tisková zpráva: zde

Více

92. schůze výboru pro financování spotřebitelů

8. prosince byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA, závěrech z probíhajících jednání k revizi směrnice CCD a závěrech z jednání pracovní skupiny k případnému vytvoření samoregulačního standardu ověřování úvěruschopnosti. Diskutovali k tématu spolupráce s insolvenčními správci.
 

Více

Seminář na téma „Trendy v automobilové distribuci“

2. prosince byl ve spolupráci s EY uspořádán seminář k tématu přímé distribuce vozidel. Experti z EY prezentovali jejich pohled na trendy v automobilové distribuci, provedli výklad aktuální evropskou legislativu (VBER) a možné dopady na leasingové společnosti. Semináře se zúčastnilo 30 expertů z členských společností, sekretariát obdržel pozitivní zpětnou vazbu od účastníků.
 

Více

133. schůze Výboru pro daně a účetnictví

1.prosince projednali členové výboru připomínky k návrhu zákona o účetnictví, experti KPMG podali informaci o změnách v oblasti daní od 1.1.2023, diskutovali   ke zkušenostem při uplatňování DPH u zpětných leasingů po schválení nové metodiky a prioritám práce výboru v roce 2023.
 

Více

39. schůze Výboru pro operativní leasing vozidel

30. listopadu byli členové výboru informováni o vývoji v trhu za 1-3. čtvrtletí 2022 a v oblasti podpory elektromobility, závěrech z jednání pracovní skupiny ČAP/ ČLFA k přípravě zákona o pojištění provozu vozidel a přechodu na on-line pojištění, vývoji v oblasti zdanění palivových karet a změnách v oblasti registrace vozidel. Členová výboru byli informováni o závěrech jednání Automotive Steering groug Leaseurope, zejména možných dopadech nové iniciativy EK “Greening corporate fleets initiative“ a aktivitám v souvislosti s přístupem pronajímatelů k datům ve vozidlech.
 

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA

ČLFA: Prodej nových osobních automobilů ve třetím čtvrtletí ochladl
 
Oživení zájmu o nová osobní vozidla z konce minulého roku a prvního čtvrtletí letošního roku (+2,7 %) bylo jen krátkou epizodou. Od letošního července do září profinancovaly členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) pouze 10.277 nových osobních vozů, což znamená ve srovnání se stejným obdobím minulého roku propad o 17 %. Ve finančním objemu činil pokles 8,4 % na 6,2 miliardy korun. Za devět měsíců 2022 poskytly členské společnosti ČLFA na nákup nových osobních vozů finanční prostředky v objemu 20,5 miliardy korun. ČLFA financovalo čtvrtinu počtu nových osobních vozů prvně registrovaných v ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2022.

Dne 24. listopadu 2022 byla zveřejněna nová tisková zpráva.

Celá zpráva: zde

Více

129. schůze Legislativně-právního výboru

22. listopadu byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA, projednali informace z jednání pracovní skupiny k přechodu pojištění vozidel do online a bylo dokončeno rozdělení gestorství u rozhodujících agend výboru.  Členové výboru byli seznámeni se závěry z jednání Politického a právního výboru Leaseurope a Eurofinas.
 

Více

Výsledky ankety Flotila roku 2022

21. listopadu uspořádal magazín Flotila slavnostní večer konaný u příležitosti vyhlášení výsledků ankety Flotila roku 2022. J. Krutilek předal ceny vítězům kategorií, které vybrali experti z členských společností ČLFA – společnosti Louda Auto, vítězi v kategorii Fleetový dealer roku, společnostem Komerční banka a Škoda Auto, které obdržely Cenu za největší přínos ekologii s projektem elektrifikace vozového parku modely Škoda ENYAQ iV a Anně Richterové, Volkswagen osobní vozy Porsche Česká republika, vítězce kategorie Fleetový manažer roku.
 

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA

Tisková zpráva o výsledcích leasingového, úvěrového a factoringového trhu v 1.-3. čtvrtletí 2022 

Dne 10. listopadu 2022 byla zveřejněna nová tisková zpráva.

Plné znění najdete: zde


64. schůze Výboru pro financování podnikatelů

7. listopadu byla členům výboru podána informace o činnosti expertní skupiny k podpoře elektromobility a byl prodiskutován další postup v souvislosti s přípravou podpůrných programů NRB. V rámci schůze proběhla diskuse s p. Veselovským ze spol. CRIF k reportingu v oblasti ESG.
 

Více

91. schůze výboru pro financování spotřebitelů

3. listopadu byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA, závěrech z probíhajících jednání k revizi směrnice CCD a závěrech z jednání pracovní skupiny k případnému vytvoření samoregulačního standardu ověřování úvěruschopnosti.
 

Více

Diskuse expertní skupiny k samoregulačnímu standardu ověřování úvěruschopnosti

3.listopadu diskutovali experti z členských společností, jak přistupovat ke stanovení normativu nákladů v rámci zjednodušení ověřování úvěruschopnosti. Možný přistup je využít údaje MPSV pro normativní výpočet nákladů na bydlení doplněný o další životní náklady nebo použít slovenský model, který pracuje s náklady ve výši stanoveného životního minima, zvýšeného o procentní polštář nákladů. J. Slanina vytvoří výpočtový model pro obě varianty, poté bude svolána další schůzka.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA

Tisková zpráva o vývoji evropského leasingového trhu v 1. pololetí 2022.

Dne 26. října 2022 byla zveřejněna nová tisková zpráva.

Plné znění najdete: zde


Více

TISKOVÁ ZPRÁVA

Tisková zpráva o prodeji elektromobilů v ČR v 1. pololetí 2022.

Dne 19. října 2022 byla zveřejněna nová tisková zpráva.

Plné znění najdete: zde


Více

Diskuse expertní skupiny k samoregulačnímu standardu ověřování úvěruschopnosti

14. října diskutovali experti z výboru pro financování spotřebitelů k možnostem vytvoření samoregulačního standardu k ověřování úvěruschopnosti. Bylo dohodnuto, že členové skupiny připraví návrhy na způsob/možnosti nezávislého stanovování výdajů.
 

Více

128. schůze Legislativně-právního výboru

12. října byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA, projednali odpověď FAÚ k dotazům z WS z 6. dubna, zabývali se problematikou pojištění vozidel, která jsou ve správě leasingové společnosti, ale jsou v majetku třetí osoby a pokračovali v diskusi k rozdělení gestorství u rozhodujících agend výboru.
 

Více

63. schůze Výboru pro financování podnikatelů

15. září byla členům výboru podána informace o činnosti expertní skupiny k podpoře elektromobility a o aktivitách pracovních skupin ČLFA/ČAP k přechodu na online pojištění vozidel. V rámci schůze proběhla diskuse s Janem Rieglem, ředitelem odboru metodiky NRB k aktuálnímu stavu spolupráce s NRB včetně informací o probíhajících a připravovaných projektech NRB a možnostem zapojení členských společnosti do těchto programů.  
 

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA

Tisková zpráva o tom, že daň z neočekávaných zisků by vytvořila nerovné tržní podmínky.

Dne 12. září 2022 byla zveřejněna nová tisková zpráva.

Plné znění najdete: zde


90. schůze výboru pro financování spotřebitelů

8. září byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA, závěrech z probíhajících jednání k revizi směrnice CCD a dalším postupu k problematice posuzování úvěruschopnosti. Členové výboru navrhli vytvoření pracovní skupiny s cílem diskutovat možnost vytvoření samoregulačního standardu ověřování úvěruschopnosti.
 

38. schůze Výboru pro operativní leasing vozidel

7. září byly členům výboru a dalším zájemcům z členských společností ve spolupráci s EY představeny výsledky Fleet survey 2022. Prezentace se zúčastnilo 38 zástupců členských společností. Sekretariát děkuje Z. Duškovi a jeho kolegům z EY za velmi dobře připravenou prezentaci k zajímavému tématu. https://www.clfa.cz/data/dokumenty/1555-220907eyfleet-survey2022.pdf
V rámci následné schůze výboru byli členové výboru informováni o výsledcích statistického šetření ČLFA k podpoře elektromobility a alternativních paliv, o vývoji v oblasti podpory elektromobility, závěrech z jednání pracovní skupiny ČAP/ ČLFA k přípravě zákona o pojištění provozu vozidel a přechodu na on-line pojištění a vývoji v oblasti zdanění palivových karet.

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Tisková zpráva o tom, že prodeje nových osobních aut v 1. pololetí 2022 klesly.

Dne 1. září 2022 byla zveřejněna nová tisková zpráva.

Plné znění najdete: zde


62. schůze Výboru pro financování podnikatelů

11. srpna byla členům výboru formou online podána informace o aktuálních tématech podnikatelského financování. 
 

ČLFA v médiích

Tisková zpráva o tom, že výše objemů leasingů a úvěrů na nová auta se v 1. pololetí 2022 zvyšuje

Dne 10. srpna 2022 byla zveřejněna nová tisková zpráva.

Plné znění najdete: zde

 


13. schůze představenstva

Představenstvo se na své třinácté schůzi 10. srpna zabývalo aktivitami asociace v legislativní oblasti a analytickými, informačními a mediálními aktivitami, bylo informováno o závěrech z jednání expertních výborů i o organizačních
a zahraničních aktivitách. Představenstvo vzalo na vědomí informaci o akcích, které proběhly od červencové schůze a o jejich dopadech pro čerpání rozpočtu asociace a schválilo návrh akcí k naplnění v dalších týdnech. Mediální poradce asociace
M. Beneš ze společnosti Benes Consulting group prezentoval představenstvu návrh strategie komunikace ČLFA pro období srpen-prosinec 2022. Klíčovými cíli v externí komunikaci ČLFA pro 2. pololetí 2022 jsou hladké převzetí komunikace s novináři, úprava strategie komunikace, start pravidelné a systematické komunikace na LinkedIn, zlepšení podpůrných komunikačních aktivit (monitoring médií, reporting) a revize dalších komunikačních kanálů ČLFA (web, eBULL). Představenstvo schválilo konání setkání vedoucích představitelů členských společností v září 2022 a uložilo generálnímu tajemníkovi setkání organizačně zajistit.
Zápis z 13. schůze představenstva viz: https://www.clfa.cz/data/dokumenty/1554-13-schuzepredstavenstva2022-zapis.pdf
 

ČLFA v médiích

Odborný časopis Doprava a silnice otiskl obsáhlý rozhovor s generálním tajemníkem ČLFA Jaroslavem Krutilkem. Mluví v něm o současných trendech v oblasti nebankovního financování, a to nejen o celkovém vývoji obchodů, ale také o situaci v jednotlivých segmentech trhu.

Více: zde 
 

Auto na „operák“ podražilo až o čtvrtinu. Zákazníci si přestávají diktovat.

Auto na „operák“ podražilo až o čtvrtinu. Zákazníci si přestávají diktovat
Zpravodajský portál SeznamZpravy.cz přinesl článek o aktuálním vývoji na trhu operativního leasingu automobilů. Kromě jiných odborníků cituje i generálního tajemníka ČLFA Jaroslava Krutilka.

Více: zde.

12. schůze představenstva

Představenstvo se na své dvanácté schůzi 14. července zabývalo aktivitami asociace v legislativní oblasti a analytickými, informačními a mediálními aktivitami, bylo informováno o závěrech z jednání expertních výborů i o organizačních
a zahraničních aktivitách. Představenstvo vzalo na vědomí informaci o akcích, které proběhly od červnové schůze a o jejich dopadech pro čerpání rozpočtu asociace a schválilo návrh akcí k naplnění v dalších týdnech.
Zápis z 12. schůze představenstva viz: https://www.clfa.cz/data/dokumenty/1553-12-schuzepredstavenstva2022-zapis.pdf

Lidé si rekordně půjčují

Lidé si rekordně půjčují. Vynahrazují si pandemii
Jaroslav Krutilek, generální tajemník ČLFA, komentuje v deníku Mladá fronta DNES i na zpravodajském serveru iDNES.cz aktuální vývoj na trhu nebankovního financování.

Více: zde

TISKOVÁ ZPRÁVA

Tisková zpráva o tom, že v Evropě objem nebankovního financování spotřebitelů v roce 2021 rostl.

Dne 20. června 2022 byla zveřejněna nová tisková zpráva.

Plné znění najdete: zde


TISKOVÁ ZPRÁVA

Tisková zpráva o tom, že Česko patří k premiantům v platební morálce.

Dne 8. června 2022 byla zveřejněna nová tisková zpráva.

Plné znění najdete: zde


Výzva Ministerstva životního prostředí k elektromobilitě

Nebankovní sektor může poprvé pomoci veřejným a neziskovým institucím s financováním čisté mobility. V rámci nově schválené Výzvy č. 3/2022 mohou subjekty použít při nákupu elektromobilů a vozidel na vodíkový pohon také financování s pomocí finančního leasingu nebo úvěru se zajišťovacím převodem vlastnického práva.

Ministerstvo životního prostředí vyplatí do konce roku 2023 prostřednictvím Státní fond životního prostředí ČR až 600 milionů korun v dotacích na nákup vozidel s alternativním pohonem – elektromobilů a vozidel s vodíkovým pohonem – a také na pořízení nabíjecích bodů.
 
S pomocí příspěvku až 300 tisíc Kč na jeden osobní elektromobil nebo až 500 tisíc Kč na nákladní elektromobil do 3,5t či na osobní vodíkové vozidlo mohou obce, úřady, školy, veřejnoprávní instituce nebo neziskové organizace snadněji modernizovat svůj vozový park a snížit jeho uhlíkovou stopu.
 
„Finanční leasing nebo úvěr pomohou realizovat veřejnému sektoru potřebné investice, využít dostupný dotační titul a zároveň nezatížit příliš svůj rozpočet. Jsme velmi rádi, že ministerstvo vyslyšelo argumenty Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA) a umožnilo financovat projekty běžnými a dostupnými produkty našich členů,“ uvedla Jana Hanušová, předsedkyně představenstva ČLFA.

Více: zde

TISKOVÁ ZPRÁVA

Tisková zpráva o tom, že výše objemů leasingů a úvěrů na nová auta se v 1. čtvrtletí 2022 zvyšuje

Dne 23. května 2022 byla zveřejněna nová tisková zpráva.

Plné znění najdete: zde


TISKOVÁ ZPRÁVA

Tisková zpráva o výsledcích leasingového, úvěrového a factoringového trhu v 1. čtvrtletí 2022 

Dne 9. května 2022 byla zveřejněna nová tisková zpráva.

Plné znění najdete: zde


36. schůze Výboru pro operativní leasing vozidel

4. května byli členové výboru informováni o vývoji v oblasti podpory elektromobility, závěrech z jednání pracovní skupiny ČAP/ ČLFA k přípravě zákona o pojištění provozu vozidel a přechodu na on-line pojištění a vývoji zdanění palivových karet.
 

127. schůze Legislativně-právního výboru

Řízení výboru převzal na základě rozhodnutí představenstva Michal Svoboda ze spol. Moneta Auto, s.r.o. 28. dubna byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA, výsledcích jednání k revizi směrnice CCD a projednali závěry z webináře s FAÚ k problematice AML, zabývali se návrhem zákona o provozu na pozemních komunikacích a byli informováni o aktivitách pracovní skupiny ČLFA/ČAP k přechodu na online pojištění vozidel.

9. schůze představenstva ČLFA

14. dubna se představenstvo na své deváté schůzi zabývalo aktivitami asociace v legislativní oblasti a analytickými, informačními a mediálními aktivitami, bylo informováno o závěrech z jednání expertních výborů i o organizačních a zahraničních aktivitách. Představenstvo vzalo na vědomí informaci o akcích, které proběhly od březnové schůze a o jejich dopadech pro čerpání rozpočtu asociace a schválilo návrh akcí k naplnění v dalších týdnech.  Představenstvo bylo informováno o probíhajícím výběrovém řízení na PR agenturu ČLFA, 21. dubna se uskutečnilo jednání členů představenstva, kde zástupci PR agentur představili své nabídky. Představenstvo schválilo ze třech předložených návrhů do pozice předsedy Legislativně – právního výboru ČLFA Michala Svobodu ze společnosti Moneta Auto, s.r.o.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Tisková zpráva o růstu objemů leasingů a nebankovních úvěru v roce 2021.

Dne 13. dubna 2022 byla zveřejněna nová tisková zpráva.

Plné znění najdete: zde.


60. schůze Výboru pro financování podnikatelů

12. dubna diskutovali členové výboru o dalším postupu asociace v rámci aktivit k podpoře čisté mobility, byli informováni o přípravě jednání s NRB o možnosti vstupu leasingových společností do záručních programů a byli informováni o závěrech z jednání členské schůze asociace relevantních pro oblast podnikatelského financování a pracovní ČLFA/ČAP k přechodu na online pojištění vozidel.
 

131. schůze výboru pro daně a účetnictví

29. března byla členům výboru podána informace o závěrech z jednání koordinačního výboru KDP/MF k uplatňování DPH u zpětných leasingů a přípravě novely zákona o účetnictví. Členové výboru byli informováni o závěrech z březnového jednání daňového a účetního výboru Leaseurope, který se zabýval návrhem na zřízení expertní skupiny Leaseurope
pro výkaznictví v oblasti sustainability a přípravou souhrnné informace o zdanění leasingu v Evropě, přípravou pozice Leaseurope v rámci přezkoumání DPH u palivových karet po kauze SDEU Vega, klasifikací operativního leasingu podle konečných pravidel Basel III a přípravou position paper Leaseurope k daním.
 

Členská schůze ČLFA

28. března se uskutečnila výroční členská schůze ČLFA, jednání se zúčastnili zástupci 28 členských společností. Členská schůze jednomyslně schválila zprávu o činnosti asociace za období duben 2021 - březen 2022 a účetní závěrku ČLFA
za rok 2021, návrh hlavních směrů činnosti asociace na období duben 2022–březen 2023, rozpočet asociace na rok 2022, návrh na navýšení členských příspěvků o 15 % od roku 2023 a návrh představenstva na úpravu metodiky statistických procedur ČLFA. Protokol z jednání bude zaslán členským společnostem po schválení představenstvem.

87. schůze výboru pro financování spotřebitelů 

24. března byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA, závěrech z probíhajících jednání k revizi směrnice CCD a zabývali se přípravou jednání kulatého stolu MF k aktuálním otázkám spotřebitelského financování. Členové výboru byli informováni o námětech, které členské společnosti zaslaly sekretariátu v rámci přípravy členské schůze k problematice spotřebitelského financování. Témata zařazená do priorit asociace na roku 2022 se týkají zejména revize směrnice CCD, ověřování úvěruschopnosti a implementace zákona č. 261/2021 Sb. o občanských průkazech. Témata budou průběžné sledována v rámci jednotlivých schůzí výboru a průběžně aktualizována v návaznosti
na legislativní vývoj.
 

8. schůze představenstva a členská schůze ČLFA

10. března se představenstvo na své osmé schůzi zabývalo aktivitami asociace v legislativní oblasti a analytickými, informačními a mediálními aktivitami, bylo informováno o závěrech z jednání expertních výborů i o organizačních a zahraničních aktivitách. Představenstvo vzalo na vědomí informaci o akcích, které proběhly od únorové schůze a o jejich dopadech pro čerpání rozpočtu asociace a schválilo návrh akcí k naplnění v dalších týdnech. Projednalo a schválilo s úpravami návrh podkladových materiálů pro členskou schůzi ČLFA. Bylo informováno o rezignaci M. Omarova na pozici předsedy Legislativně – právního výboru ČLFA k 31. březnu 2022. Představenstvo poděkovalo M. Omarovovi za dlouholetou práci pro asociaci a uložilo generálnímu tajemníkovi předložit seznam potenciálních kandidátů na funkci předsedy Legislativně – právního výboru.

126. schůze Legislativně-právního výboru

3. března byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA, výsledcích jednání k revizi směrnice CCD a byla projednána příprava webináře s FAÚ k problematice AML. Byla podána informace o aktivitách pracovních skupin ČLFA/ČAP k přechodu na online pojištění vozidel a elektronizace pojistných vinkulací.

59. schůze Výboru pro financování podnikatelů

1. března byla členům výboru podána informace o činnosti expertní skupiny k podpoře elektromobility a o aktivitách pracovních skupin ČLFA/ČAP k přechodu na online pojištění vozidel a elektronizaci pojistných vinkulací. Byla diskutována příprava jednání s NRB k zpřístupnění dalších projektů pro členské společnosti.

6. schůze představenstva ČLFA

17. února se představenstvo na své sedmé schůzi zabývalo aktivitami asociace v legislativní oblasti a analytickými, informačními a mediálními aktivitami, bylo informováno o závěrech z jednání expertních výborů i o organizačních a zahraničních aktivitách. Představenstvo vzalo na vědomí informaci o akcích, které proběhly od lednové schůze a o jejich dopadech pro čerpání rozpočtu asociace a schválilo návrh akcí k naplnění v dalších týdnech. Projednalo návrh organizačního zabezpečení členské schůze ČLFA dne 28. března a schválilo pozvánku. Zabývalo se účetní závěrkou ČLFA k 31.12 2021, vzalo na vědomí zprávu revizorky účtů o přezkoumání hospodaření a o ověření účetní závěrky ČLFA za období od 1. ledna do 31. prosince 2021 a doporučilo předložení účetní závěrky ke schválení členské schůzi. Schválilo vyřazení vybavení kanceláře Těšnov 5, které nemá využití v nových kancelářských prostorách ČLFA.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Tisková zpráva o výsledcích leasingového, úvěrového a factoringového trhu v roce 2021.

Dne 9. února 2022 byla zveřejněna nová tisková zpráva.

Plné znění najdete: zde.


35. schůze Výboru pro operativní leasing vozidel

9. února byli členové výboru informováni o vývoji trhu za rok 2021, činnosti expertní skupiny k podpoře elektromobility
a diskutovali o prioritách práce výboru v roce 2022. V rámci schůze výboru budou prezentovány výsledky průzkumu EY k vývoji spotřebitelských preferencí při pořizování osobních aut.
 

57. schůze Výboru pro statistku

7. února byla projednána Zprávu o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu za rok 2021 a další statistické výstupů ČLFA za toto období, návrh na případné změny metodiky statistických procedur ČLFA pro jednání členské schůze a příprava webináře k tématu ESG a EU taxonomie ve spolupráci s EY. 
 

86. schůze výboru pro financování spotřebitelů

27. ledna byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA, výsledcích jednání k revizi směrnice CCD
a závěrech kulatého stolu MF k problematice ověřování úvěruschopnosti. Členové výboru diskutovali o prioritách práce výboru v roce 2022. Jako host jednání vystoupil J. Stopka, tajemník sdružení SOLUS. Bylo dohodnuto pokračování konzultací SOLUS/ČLFA.
 

58. schůze Výboru pro financování podnikatelů

25. ledna byla členům výboru podána informace o činnosti expertní skupiny k podpoře elektromobility, aktivitách asociace k řešení daňového režimu u zpětných finančních leasingů a závěrech z jednání s MF. Členové výboru doporučili uspořádání webináře k tématu ESG a EU taxonomie ve spolupráci s EY. Finální návrh témat a organizační zabezpečení projedná sekretariát s EY.
 

ČLFA v médiích

Největší výzvou je přechod k bezuhlíkové ekonomice, neobejde se bez kvalitního nebankovního
financování

Odborný časopis Bankovnictví zveřejnil ročenku TOP FINANCE, v níž se významné osobnosti finančního trhu zamýšlejí nad jeho dalším vývojem. Svým komentářem přispěla i předsedkyně představenstva České leasingové a finanční asociace Jana Hanušová.
„Největší výzvou současnosti je postupný přechod na bezuhlíkovou ekonomiku. Neobejde se bez masivních investic do nových technologií, strojů a zařízení. Řada firem bude tyto investice realizovat pomocí externích finančních zdrojů. Zvláště malé a střední podniky je čerpají prostřednictvím nebankovních instrumentů, pro mnohé z nich jsou leasingové a úvěrové produkty našich členů preferovanou volbou. Naší snahou je nabídnout jim i tentokrát komplexí financování ušité na míru. Pozitivní roli by v tom měly sehrát také vládní podpůrné programy, o jejichž možné podobě bychom rádi diskutovali s jednotlivými ministerstvy,“ píše mimo jiné ve svém příspěvku Jana Hanušová.
Celý komentář si můžete přečíst: zde


 


6. schůze představenstva ČLFA

13. ledna představenstvo na své šesté schůzi vzalo na vědomí informaci o akcích, které proběhly od prosincové schůze
a o jejich dopadech pro čerpání rozpočtu asociace a schválilo návrh akcí k naplnění v dalších týdnech. Představenstvo schválilo s připomínkami a doplňky přednesenými v diskusi návrh organizačního zabezpečení členské schůze, která
je plánována na 28. března 2022 prezenčně v sídle ČLFA a uložilo generálnímu tajemníkovi připravit materiály členské schůze a organizačně ji zabezpečit. Představenstvo schválilo na základě většinového doporučení zástupců členských společností poskytujících produkt finanční leasing zaslání předběžného příspěvku k problematice zpětných finančních leasingů v navrženém znění pro další projednávání s MF/GFŘ a Komorou daňových poradců. Představenstvo diskutovalo další postup v naplňování mediální strategie ČLFA a uložilo připravit brief na  výběr mediální agentury  pro zadání výběrového řízení.
 

125. schůze Legislativně-právního výboru

13. ledna byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA, výsledcích jednání k revizi směrnice CCD
a projednali přípravu webináře s FAÚ k problematice AML. Byla podána informace o aktivitách pracovních skupin ČLFA/ČAP k přechodu na online pojištění vozidel a elektronizace pojistných vinkulací. Členové výboru diskutovali
o prioritách práce výboru v roce 2022.
 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Tisková zpráva o tom, že objem spotřebitelského financování meziročně vzrostl o 19 % na 215 mld. EUR

Dne 20. prosince 2021 byla zveřejněna nová tisková zpráva.

Plné znění najdete: zde.


5. schůze představenstva ČLFA

16. prosince představenstvo na své páté schůzi vzalo na vědomí informaci J. Matuly o ukončení členství v představenstvu ČLFA a jmenování Ing. Jakuba Stárka novým zástupcem UniCredit Leasing, a.s. v představenstvu ČLFA a zvolilo PhDr. Josefa Vajsejtla z ČSOB Leasing, a.s., místopředsedou představenstva. Představenstvo vzalo na vědomí informaci o akcích, které proběhly od listopadové schůze a o jejich dopadech pro čerpání rozpočtu asociace a schválilo návrh akcí k naplnění v dalších týdnech. Představenstvo schválilo s připomínkami a doplňky přednesenými v diskusi návrh provizorního rozpočtu ČLFA
na rok 2022. Uložilo generálnímu tajemníkovi, aby postupoval od 1. ledna 2022 podle schváleného provizorního rozpočtu.  Schválilo podmínky uvedené v nabídce společnosti KPMG na spolupráci v oblasti přípravy Koordinačního výboru k problematice zpětných leasingů a zmocnilo J. Krutilka k podpisu smlouvy. Představenstvo změnilo adresu sídla České leasingové a finanční asociace, a to tak, že dosavadní sídlo na adrese Těšnov 1163/5, 110 00 Praha – Nové Město ruší a nově určuje sídlo na adrese Italská 2584/69, 120 00 Praha 2 – Vinohrady.
 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Tisková zpráva o tom, že objem leasingů a úvěrů na stroje letos vzrostl o 14 % na 20,19 mld. Kč.

Dne 8. prosince 2021 byla zveřejněna nová tisková zpráva.

Plné znění najdete: zde.


57. schůze Výboru pro financování podnikatelů

7. prosince byla členům výboru podána informace o činnosti expertní skupiny k podpoře elektromobility a o aktivitách pracovních skupin ČLFA/ČAP k přechodu na online pojištění vozidel a elektronizaci pojistných vinkulací. Členové výboru byli informováni o závěrech jednání s MF/GFŘ k problematice zpětných leasingů a diskutovali o prioritách práce výboru v roce 2022.
 

85. schůze výboru pro financování spotřebitelů

2. prosince byli členové výboru informováni o publikování společného stanoviska České bankovní asociace a České leasingové a finanční asociace k návrhu revize směrnice CCD, připomínkách ČLFA ke stanovisku Eurofinas k směrnici CCD a legislativních projektech ČLFA. Členové výboru diskutovali o prioritách práce výboru v roce 2022.

 

35. schůze Výboru pro operativní leasing vozidel

30. listopadu byli členové výboru informováni o vývoji trhu za1.-3. čtvrtletí 2021, činnosti expertní skupiny k podpoře elektromobility a aktivitách pracovních skupin ČLFA/ČAP k přechodu na online pojištění vozidel. Členové výboru diskutovali o prioritách práce výboru v roce 2022 a návrhu na změnu statistik krátkodobých pronájmů.
 

Prezentace EY pro členy ČLFA – studie k budoucnosti firemního fleetu v ČR a jeho potenciálu pro elektrifikaci

30. listopadu uspořádala asociace ve spolupráci s experty Automotive skupiny EY webinář, kde byla představena studie
k budoucnosti firemního fleetu v ČR a jeho potenciálu pro elektrifikaci. K webináři se připojilo 43 zástupců členských společností. Průzkum EY bude každoročně opakován, v rámci výboru pro operativní leasing bude prodiskutována možnost rozšíření otázek pro budoucí průzkum. Prezentace EY byla rozeslána účastníkům webináře a je zveřejněno na webových stránkách asociace.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Tisková zpráva o tom, že si firmy na nové auto půjčují v průměru dvojnásob peněz než domácnosti.

Dne 25. listopadu 2021 byla zveřejněna nová tisková zpráva.

Plné znění najdete: zde.


Samoregulační standard pojišťoven pro prokázání odborných znalostí

Členským společnostem byly rozeslány dokumenty ČAP – samoregulační standard pojišťoven k flotilovému pojištění a zásady e–learningu pro pojišťovací zprostředkovatele. Bylo dohodnuto uspořádání workshopu s ČAP pro členy k tomuto tématu 25. listopadu.

Samoregulační standard pojišťoven pro prokázání odborných znalostí

25. listopadu uspořádala asociace ve spolupráci s ČAP webinář k samoregulačnímu standardu pojišťoven pro flotilové pojištění. K webináři se připojilo 38 zástupců členských společností. K samoregulačnímu standardu flotilového pojištění přistoupilo 15 pojišťoven, implementační období je stanoveno na 18 měsíců. Pro zprostředkovatele flotilového pojištění
je připraven e-learningový kurs. Absolvování kurzu nabízí 4 akreditované osoby, absolvent obdrží certifikát, který je vydán
na jméno a je využitelný i v případě změny zaměstnavatele. Prezentace ČAP byla rozeslána účastníkům webináře
a je zveřejněna na webových stránkách asociace.
 

ČLFA v médiích

Článek o dynamickém růstu nebankovního trhu v letošním roce

V listopadu 2021 byl v časopise AutoMakers zveřejněn článek o růstu nebankovního trhu nová tisková zpráva.

Plné znění najdete: zde.

 


Schůzka expertní skupiny k zjednodušení procesu vinkulace pojistných plnění

ČAP byly zaslány připomínky k upravenému popisu procesu zajištění pohledávky připravenému ČAP. 19.listopadu
se uskuteční schůzka expertů ČAP/ČLFA k projednání připomínek.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Tisková zpráva o zvolení zástupců ČLFA do vedení evropské federace Eurofinas

Dne 18. listopadu 2021 byla zveřejněna nová tisková zpráva.

Plné znění najdete: zde.


TISKOVÁ ZPRÁVA

Tisková zpráva o výsledcích leasingového, úvěrového a factoringového trhu v 1. - 3. čtvrtletí 2021

Dne 15. listopadu 2021 byla zveřejněna tisková zpráva o výsledcích leasingového, úvěrového a factoringového trhu v 1. - 3. čtvrtletí 2021.

Plné znění najdete: zde.


Více

124. schůze Legislativně-právního výboru

11. listopadu byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA, výsledcích jednání s MF k ověřování úvěruschopnosti a revizi CCD2 a projednali další aktivity v oblasti AML. Byla podána informace o aktivitách pracovních skupin ČLFA/ČAP k přechodu na online pojištění vozidel a elektronizace pojistných vinkulací. Členové výboru byli požádáni o zaslání námětů pro definování témat pro navrhovaný WS/ webinář k problematice AML.
 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dne 10. listopadu 2021 byla zveřejněna tisková zpráva o oslavě 30. výročí vzniku ČLFA.

Plné znění najdete: zde.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dne 4. listopadu 2021 byla zveřejněna tisková zpráva o hromadných žalobách.

Plné znění najdete: zde.

Více

84. schůze výboru pro financování spotřebitelů

4. listopadu byli členové výboru informováni o závěrech kulatého stolu pořádaného MF k aktuálním otázkám spotřebitelského financování, dalších aktivitách asociace k ověřování úvěruschopnosti, revizi směrnice CCD a výsledcích průzkumu k problematice cenové regulace u spotřebitelských úvěrů.
 

4. schůze představenstva ČLFA

4. listopadu představenstvo na své čtvrté schůzi vzalo na vědomí informaci o akcích, které proběhly od říjnové schůze představenstva a o jejich dopadech pro čerpání rozpočtu asociace a schválilo návrh akcí k naplnění v dalších týdnech. Představenstvo se zabývalo závěry z jednání u kulatého stolu k aktuálním otázkám spotřebitelského financování organizovaného MF ČR, uložilo pokračovat v diskusi s MF ČR a ČNB k problematice posuzování úvěruschopnosti a revize směrnice CCD2 a doporučilo členským společnostem pokračovat v reportingu o odkladech splátek po ukončení splátkového moratoria na dobrovolné bázi do 31. 12. 2021. Pozitivně zhodnotilo organizaci a úroveň společenského setkání k 30. výročí založení ČLFA, projednalo žádost společnosti Twisto Payments, a.s. o přijetí za člena ČLFA. Představenstvo diskutovalo příspěvkovou politiku asociace, vzalo na vědomí výhled plnění rozpočtu ČLFA na rok 2021 a uložilo generálnímu tajemníkovi předložit na prosincovou schůzi návrh provizorního rozpočtu asociace na rok 2022. Dále uložilo generálnímu tajemníkovi zaslat dopis na MF ČR s žádostí o zahájení diskuse k tématu zpětných leasingů.
 

Činnost expertní skupiny k přechodu pojištění vozidel do online

3. listopadu byli členové expertní skupiny informováni o aktuálním legislativním vývoji. Ministerstvo financí připravilo konzultaci ke změně směrnice 2009/103/ES o pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel. Cílem této konzultace je získat názory a náměty účastníků trhu k návrhu směrnice. Lhůta pro zasílání připomínek je stanovena do 22. listopadu 2021.

Jednání k problematice ověřování úvěruschopnosti

3. listopadu 2021 zorganizovalo Ministerstvo financí ve spolupráci s Člověkem v tísni kulatý stůl k aktuálním otázkám spotřebitelského financování. Jednání se dále zúčastnili zástupci profesních sdružení bankovních i nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, neziskových spotřebitelských sdružení a dluhových poraden, provozovatelů úvěrových registrů a orgánu dohledu. Hlavní témata jednání byla posuzování úvěruschopnosti (prověřování příjmů, výdajové modely, úvěrové registry), směrnice CCD2 (aktuální informace z projednání návrhu směrnice), reporting nebankovních poskytovatelů úvěrů na základě "Prohlášení po skončení úvěrového moratoria" (vyhodnocení a návrh dalšího postupu). Za asociaci se jednání zúčastnila J. Krutilek a J. Slanina, kteří v rámci diskuse prezentovali stanoviska ČLFA k jednotlivým tématům.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dne 2. listopadu 2021 byla zveřejněna tisková zpráva o růstu evropského leasingu v 1. pololetí roku 2021.

Plné znění najdete: zde.

Více

Aktivity k podpoře elektromobility

27. a 29. října připravili zástupci ČLFA, SDA a SAP připomínky k připravované analýze MPO. Na základě závěrů schůzek byla připravena srovnávací tabulka výhod / nevýhod jednotlivých navrhovaných forem podpory. Finální dokument byl zaslán MPO s žádostí o uskutečnění dalšího jednání.

Online diskuse na téma cesta k neutralitě CO2 pro automobilové flotily

21. října se uskutečnila online diskuse na téma cesta k neutralitě CO2 pro automobilové flotily. Na straně Leaseurope diskutovali Tim Albertsen, generální ředitelem společnosti ALD Automotive, a Giacomo Carelli, předseda společnosti Leasys a generálním ředitel FCA Bank.

Schůzka k tématu cenové regulace u spotřebitelských úvěrů

21. října proběhla diskuse členů Výboru pro financování spotřebitelů k návrhům na cenovou regulaci u spotřebitelských úvěrů v návaznosti na navrhovanou evropskou směrnici o spotřebitelském úvěru. Podle dosavadní debaty na evropské úrovni lze očekávat velký tlak na určitou formu cenové regulace. Stanovisko ČLFA je k tomuto návrhu jednoznačné – stávající stav flexibilního judikatorního omezení úrokových sazeb v ČR je postačující a není vhodné z evropské úrovně vnucovat přísnější úpravu. Obdobně se k návrhu staví i MF ČR a organizace Člověk v tísni. Proti cenové regulaci se staví i některé další státy EU.  Bylo dohodnuto, že členské společnosti zašlou odpovědi na dotazy zformulované během diskuse. Výsledek bude vyhodnocen v rámci jednání Výboru pro financování spotřebitelů.

56. schůze Výboru pro financování podnikatelů

20. října byla členům výboru podána informace o činnosti expertní skupiny k podpoře elektromobility a o aktivitách pracovních skupin ČLFA/ČAP k přechodu na online pojištění vozidel a elektronizaci pojistných vinkulací. Jednání se zúčastnili R. Daubner, předseda představenstva ALS a R. Hollý generální tajemník ALS, kteří informovali členy výboru o vývoji leasingového trhu ve Slovenské republice.

Schůzka k tématu zpětný leasing

20. října projednali experti z členských společností s některými členy představenstva návrh dopisu na MF s žádostí o zahájení diskuse k tématu zpětných leasingů v souvislosti s rozsudkem ESD C-201/18 Mydibel. Na základě závěrů z diskuse byl návrh rozeslán členům Výboru pro daně a účetnictví.

Společenské setkání k 30. výročí založení ČLFA

19. října proběhlo společenské setkání k 30. výročí založení asociace. Setkání se zúčastnilo 65 hostů, ze strany zúčastněných byly sekretariátu zaslány pozitivní reakce.

Revize směrnice CCD

Probíhala komunikace s evropskými federacemi Eurofinas / Leaseurope, které zajištují komunikaci s Evropskou komisí
a Evropským parlamentem. 11. října byly zaslány dílčí připomínky ČLFA k návrhu stanoviska Eurofinas k návrhu CCD. Připomínky jsou obdobné, jaké uplatnila ČLFA v rámci národní konzultace (nesouhlas s rozšířením úpravy na leasingové produkty, vystupování proti dalšímu rozšiřování předsmluvních informací, v oblasti posuzování úvěruschopnosti by měla být reflektována specifika digitálního poskytování finančních služeb a zdůraznění principu proporcionality, nesouhlas s navrhovaným zavedením úrokových stropů). 

Aktivity k podpoře elektromobility

8. října jednali zástupci MPO, NRB, ČLFA, ČBA, SAP, SDA k podpoře elektromobility v rámci NPO, kde je připravena podpora ve výši 940 mil na vozidla + 300 mil. na infrastrukturu. V rámci MPO probíhá diskuse, zda podpora elektromobility bude realizovaná formou dotací nebo prostřednictvím finančního nástroje. MPO připravuje analýzu, na jejímž základě rozhodne ministr o zvoleném způsobu podpory. V případě podpory prostřednictvím finančního nástroje panuje shoda na dopracování finančního nástroje formou záruky s finančním grantem pro konečného příjemce. Bylo potvrzeno, že je nadále počítáno se zapojením leasingových společností. Příprava výzvy by měla být dokončena do konce roku, spuštění podpory se předpokládá od r. 2022.

3. schůze představenstva

7. října představenstvo na své třetí schůzi vzalo na vědomí informaci o akcích, které proběhly od zářijové schůze představenstva a o jejich dopadech pro čerpání rozpočtu asociace a schválilo návrh akcí k naplnění v dalších týdnech. Představenstvo se zabývalo dalším postupem v návaznosti na závěry z jednání s ČNB k problematice ověřování úvěruschopnosti, vzalo na vědomí nominaci J. Hanušové a J. Krutilka za členy board Eurofinas na funkční období 2021-2023 a informaci o organizačním zabezpečení společenského setkání ČLFA k 30. výročí založení asociace. Představenstvo dále schválilo harmonogram přípravy rozpočtu ČLFA na rok 2022 a vzalo na vědomí první výhled plnění rozpočtu ČLFA na rok 2021. Představenstvo se rovněž zabývalo návrhem dopisu na řed. odboru nepřímých daní MF O. Fasoru s žádostí o otevření diskuse k problematice zpětných leasingů.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dne 30. září 2021 byla zveřejněna tisková zpráva o růstu objemu leasingů a úvěrů na stroje

Plné znění najdete: zde.

Více

ČLFA v médiích

Dne 27.9.2021 byl v časopise Doprava a silnice zveřejněn článek o růstu leasingů i dalších nebankovních produktech.

Celý článek najdete: zde.
 

Více

ČLFA v médiích

Dne 27.9.2021 byl v časopise HROT zveřejněn článek o tom, že factoring je vhodný pro financování běžného provozu firmy.

Celý článek najdete: zde.

Více

ČLFA v médiích

Dne 22. září 2021 byl v novinách Právo zveřejněn článek o tom, že firmy si více kryjí riziko nezaplacení.

Celý článek: zde.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dne 21. září 2021 byla zveřejněna tisková zpráva o růstu bezregresního factoringu

Plné znění najdete: zde.


Více

123. schůze Legislativně-právního výboru

9. září byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA, výsledcích jednání s ČNB k ověřování úvěruschopnosti a projednali další aktivity v oblasti AML. Byla podána informace o aktivitách pracovních skupin ČLFA/ČAP k přechodu na online pojištění vozidel a elektronizace pojistných vinkulací. Na základě závěrů z vyhodnocení dotazů členských společností bude zorganizován workshop k problematice fungování registru skutečných vlastníků.
 

Více

55. schůze Výboru pro financování podnikatelů

8. září byla členům výboru podána informace o činnosti expertní skupiny k podpoře elektromobility a o aktivitách pracovních skupin ČLFA/ČAP k přechodu na online pojištění vozidel a elektronizaci pojistných vinkulací. Členové výboru byli informováni o legislativních projektech ČLFA relevantních pro oblast podnikatelského financování a vývoji trhu v oblasti podnikatelského financování v 1. pololetí 2021. Byly aktualizovány priority práce výboru do konce roku 2021 a projednán návrh na otevření diskuse k zavedení statistik „zeleného financování“ v rámci ČLFA.
 

Více

34. schůze Výboru pro operativní leasing vozidel

8. září byli členové výboru informováni o vývoji trhu v 1. pololetí 2021, činnosti expertní skupiny k podpoře elektromobility
a aktivitách pracovních skupin ČLFA/ČAP k přechodu na online pojištění vozidel. Byla podána informace o komplexním průzkumu současného stavu trhu fleetových vozů a trendů ve fleetmanagementu provedenou společností EY. Pro členské společnosti bude uspořádán WS k tomuto tématu.
 

Více

2. schůze představenstva

1. září představenstvo na své druhé schůzi vzalo na vědomí informaci o akcích, které proběhly od červencové schůze představenstva a o jejich dopadech pro čerpání rozpočtu asociace a schválilo návrh akcí k naplnění v dalších týdnech.
Představenstvo se zabývalo závěry z jednání s ČNB k problematice ověřování úvěruschopnosti a informacemi z jednání
s viceguvernérem ČNB T. Nidetzkým a členem Bankovní rady T. Holubem.  
Představenstvo schválilo uspořádání společenského setkání ČLFA k 30. výročí založení asociace v termínu 19.10. a uložilo sekretariátu ČLFA ve spolupráci se společností F.A.J.N. Agency, s.r.o. zajistit organizační přípravu společenského setkání.
Projednalo nabídku na medializaci factoringu prostřednictvím ČLFA s využítím týdeníku Hrot.
 

Více

Pracovní oběd s viceguvernérem ČNB T. Nidetzkým a členem Bankovní rady T. Holubem

1. září jednali J. Hanušová, J. Matula a J. Krutilek s viceguvernérem ČNB T. Nidetzkým a členem Bankovní rady T. Holubem k aktuálním otázkám nebankovního financování a závěrech z jednání k problematice ověřování úvěruschopnosti.
 

Více

Schůzka expertní skupiny k zjednodušení procesu vinkulace pojistných plnění

1. záři projednala expertní skupina ČAP/ČLFA dokument připravený experty ČAP k zjednodušení procesu vinkulace pojistných plnění. ČAP prosazuje návrh na změnu právní formy, tj. návrh na přechod od vinkulace pojistného plnění k institutu zástavního práva k pohledávce z důvodu vyšší právní jistoty pro zúčastněné subjekty. Cílem dalších jednání bude společně nadefinovat a odsouhlasit text zástavní smlouvy (pokud možno obecná varianta, pokrývající různé varianty financování předmětu leasingu).  V týdnu od 4. 10.  bude svolána další schůzka expertní skupiny.

Více

Jednání s ČNB k problematice ověřování úvěruschopnosti

30. srpna se uskutečnilo jednání s ČNB k problematice ověřování úvěruschopnosti. Za ČLFA se jednání zúčastnili, vzhledem k omezením ČNB, J. Hanušová, J. Matula a L. Jírů, předsedové zainteresovaných expertních výborů a experti z největších společností. Na schůzce bylo prezentováno stanovisko ČLFA na posuzování úvěruschopnosti s využíváním statistických modelů a následně proběhla diskuse. Zástupci ČNB projevili ochotu k jednání, nicméně zatím neprojevili konkrétní ochotu ke změně stávajících postupů a požadavků, které jsou koncentrovány na ověřování dokladů o příjmech a výdajích spotřebitelů.  ČNB podporuje myšlenku povinného dotazování a reportování do smysluplných/významných registrů (NRKI/BRKI a SOLUS) pro zajištění řádného posouzení úvěruschopnosti. ČNB vyjádřila ochotu podpory zákonného řešení pro zajištění systémového/elektronického dotazování do ČSSZ pro verifikaci příjmu žadatele.  V nejbližší době má proběhnout obdobné jednání mezi ČBA a ČNB, je předpoklad dalšího jednání k tomuto tématu všech zúčastněných stran.
Výsledky jednání budou podrobněji komunikovány prostřednictvím dotčených expertních výborů.
 

Více

Nová předsedkyně představenstva ČLFA

Novou předsedkyní ČLFA byla zvolena Jana Hanušová, generální ředitelka společnosti ESSOX. Nové složení předsednictva ČLFA potvrzuje stabilitu Asociace coby důležitého partnera veřejné správy při tvorbě legislativy, ochraně spotřebitele a celkové kultivaci leasingového a finančního trhu v České republice.
 
Dosavadní předseda Jiří Matula (UniCredit Leasing CZ) bude nadále působit v představenstvu ČLFA jako místopředseda a na konci letošního roku po čtrnácti letech strávených ve vedení asociace odejde do penze. Své pozice v představenstvu ČLFA obhájili také místopředseda Karel Nováček (Factoring České spořitelny) a členové představenstva Pavel Fořt (ALD Automotive), Luděk Jírů (Home Credit) a Josef Langmayer (Raiffeisen-Leasing). Doplnil je nový člen představenstva Josef Vajsejtl ze společnosti ČSOB Leasing.
 
Jana Hanušová je absolventkou Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy. Od roku 1999 působí ve Skupině Komerční banky a Société Générale, v roce 2015 byla jmenována jednatelkou a generální ředitelkou společnosti ESSOX v České republice a na Slovensku. Současně vykonávala funkci místopředsedkyně představenstva ČLFA. Je zakladatelkou projektu Společně bezpečně, který formou osvěty přispívá ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu s důrazem na ochranu dětí. Jana Hanušová patří k nejvýše postaveným ženám v tuzemském finančním byznysu. Časopis Forbes ji v letošním žebříčku nejvlivnějších žen České republiky zařadil na 40. místo.
 

Více

ČLFA v médiích

Dne 6. srpna 2021 byl zveřejněn článek o tom, že nebankovní firmy v prvním pololetí poskytly více úvěrů i leasingů.

Celý článek: zde.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA

Tisková zpráva o výsledcích leasingového, úvěrového a factoringového trhu v 1. pololetí 2021

Dne 5. srpna 2021 byla zveřejněna tisková zpráva o výsledcích leasingového, úvěrového a factoringového trhu v 1. pololetí 2021.

Plné znění najdete: zde.


Více

TISKOVÁ ZPRÁVA

Jana Hanušová je novou předsedkyní představenstva České leasingové a finanční asociace (ČLFA)

3. srpna 2021 byla zveřejněna tisková zpráva o zvolení nového představenstva ČLFA. Zprávu naleznete zde: celý článek.


Více

Revize směrnice CCD

 • 30. července byly zaslány MF ČR připomínky ČLFA k návrhu rámcové pozice MF ČR k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o spotřebitelských úvěrech. ČLFA podporuje rozšíření regulace na krátkodobé úvěry
  a crowdfundingové platformy, vystupuje proti rozšíření úpravy na leasingové produkty, zejména operativní leasing a další rozšiřování předsmluvních informací (na 4 dokumenty). Upozorňuje na nejasnosti při navrhovaném přeshraničním poskytování úvěrů a u návrhů ohledně marketingových nabídek spotřebitelských úvěrů. Souhlasí s návrhem rámcové pozice, že ochrana spotřebitele v oblasti posuzování úvěruschopnosti by měla reflektovat specifika digitálního poskytování finančních služeb a digitálního zpracování klientských dat včetně zdůraznění principu proporcionality. Zásadně vystupuje proti navrhovanému zavedení úrokových stropů. V obecné rovině se domníváme, že řešením většiny problémů potenciálně spatřovaných v aplikaci stávající úpravy, je spíše důslednější výkon dohledu a poskytování licencí nežli zpřísňování právní úpravy.
 • 23. srpna byla MF ČR zaslána výsledná rámcová pozice. MF ČR poděkovalo za zaslané podnětné připomínky ČLFA s tím, že řada z nich byla využita přímo při zpracování rámcové pozice a bude využita i v dalších fázích projednávání návrhu.
 • Probíhá komunikace s evropskými federacemi Eurofinas/ Leaseurope, které zajištují komunikaci s Evropskou komisí
  a Evropským parlamentem.

Více

ČLFA v médiích

Dne 30. července 2021 byl v Tech magazínu zveřejněn článek o tom, že úvěry a leasing na stroje začaly růst.

Celý článek: zde.

Více

1. schůze představenstva

29. července se uskutečnila první schůze nově zvolného představenstva ČLFA.  Za předsedu představenstva ČLFA byla zvolena J. Hanušová, za místopředsedy Ing. J. Matula a Ing. K. Nováček.
 Představenstvo schválilo rámcové rozdělení úkolů a odpovědnosti mezi členy představenstva asociace:

J. Hanušová 
 • koordinace legislativních aktivit ČLFA
 • zahraniční aktivity ČLFA
 • seberegulace, etický kodex ČLFA

Ing. J. Matula
 • mediální aktivity ČLFA
 • vztahy s ČBA a ČAP
 • Výbor pro statistiku

Ing. Karel Nováček
 • koordinace s AFS ČR, agenda EUF
 • regulace finančních institucí
 • Výbor pro daně a účetnictví

Ing. P. Fořt
 • úprava provozu vozidel
 • vztahy se SDA a s Asociací autopůjčoven
 • Výbor pro operativní leasing vozidel

Ing. L. Jirů
 • styky se spotřebitelskými sdruženími, finanční vzdělávání
 • agendy Eurofinas
 • Výbor pro financování spotřebitelů

J. Langmayer MSc., MBA
 • aktivity asociace v oblasti pojištění
 • prevence a postih kriminality ve finančních službách
 • Legislativně-právní výbor

PhDr. Josef Vajsejtl
 • podpora financování investic, spolupráce s AMSP
 • vládní podpůrné programy
 • Výbor pro financování podnikatelů

 Představenstvo rozhodlo, že v období do března 2023 budou v rámci ČLFA působit stejné výbory jako v předchozím volebním období, na postu předsedů výborů nedošlo ke změnám. Uložilo jmenovaným předsedkyním a předsedům výborů,
aby neprodleně zajistili pokračování práce výborů.  
Představenstvo schválilo uzavření Smlouvy o podnájmu prostor mezi Českou bankovní asociací a Českou leasingovou asociací v budově Churchill Offices II., na adrese Italská 2584/69, Praha 2. a vzalo na vědomí návrh Svazu dovozců automobilů (SDA) na podporu nákupu nízkoemisních automobilů v ČR.

Více

Schůzka expertní skupiny k přechodu pojištění vozidel do online

29. července jednali zástupci ČAP, ČLFA a asociace pojišťovacích makléřů o aktuálním legislativním vývoji při implementaci evropské motorové vyhlášky včetně základních tezí návrhu zákona připravovaných MF ČR. Očekává se, že povinnost implementovat se prodlouží s platností od 1. 7. 2023 a některé části (zejména on-line přenos) s účinností nejpozději k 1. 1. 2024. Pojišťovny ale potvrdily, že připraveny budou dříve a MF také pracuje na zákonu, aby byl dříve, takže tato lhůta nemusí být využita.  V třetím čtvrtletí bude zahájeno veřejné připomínkování nového zákona o POV (168/1999 Sb.). Návrh zákona nadále pracuje s tezí, že odpovědnost půjde za provozovatelem vozidla, provozovatel však nebude zapsaný v TP. Leasingové společnosti budou muset provozovatele evidovat, zajistit jeho GDPR informovanost, předat jeho data pojišťovně, v podstatě se stane třetí stranou smluvního vztahu, protože bude pojištěným. Provozovatel se stane nositelem bonusu a kalkulace pojištění bude vypočítána na provozovatele. Pro předměty, které nově budou podléhat POV, bude platit povinné pojištění, ale nebude zřizován speciální registr. Dále byly diskutovány otázky spojené s opravou pojistné smlouvy, postupy při předepisování pojistného a postup při dodání zelené karty. Bylo dohodnuto další pokračování práce expertní skupiny. ČLFA navrhneme uspořádání WS pro členské společnosti v říjnu.
 

Více

Členská schůze ČLFA

24.6.2021 se konala volební Členská schůze ČLFA. Akce proběhla v Hotelu Grandior a zúčastnila se jí většina členských společností. V tajném hlasování byly zvoleny nové orgány asociace – představenstvo, rozhodčí komise a revizorka účtů. 

Více

122. schůze Legislativně-právního výboru

17. června byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA a projednali další postup k řešení problematiky AML. Byla podána informace o aktivitách pracovních skupin ČLFA/ČAP k přechodu na online pojištění vozidel.
 

Více

ČLFA v médiích

Dne 14. června 2021 byl ve Světě motoru zveřejněn článek, že při financování aut si půjčujeme víc.

Celý článek: zde.

Více

53. schůze Výboru pro financování podnikatelů

9. června byla členům výboru podána informace o činnosti expertní skupiny k podpoře elektromobility a o aktivitách pracovních skupin ČLFA/ČAP k přechodu na online pojištění vozidel, elektronizaci pojistných vinkulací a prosazování změn v registru vozidel. Členové výboru budou informováni o legislativních projektech ČLFA relevantních pro oblast podnikatelského financování, o závěrech jednání ASG Leaseurope a vývoji trhu v oblasti podnikatelského financování
v 1. čtvrtletí 2021.
 

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA

Počet úvěrů a leasingů na stroje vzrostl

7. června 2021 byla zveřejněna tisková zpráva o trhu strojů a zařízení v prvním čtvrtletí 2021. Zprávu naleznete zde: celý článek.

Více

82. schůze Výboru pro financování spotřebitelů

3. června byla členům výboru podána informace o legislativních projektech ČLFA, o činnosti pracovní skupiny k problematice zákona o spotřebitelském úvěru a o vývoji žádostí o odkladech splátek po ukončení zákonného moratoria. Byly projednány informace o závěrech z jednání s ČAP a příprava jednání s ČNB k prověřování úvěruschopnosti.
 

Více

Auta rychle zdražují, včetně ojetin_IDNES_27_května_2021

Dne 27. května 2021 byl v IDNES zveřejněn článek o tom, že auta rychle zdražují, včetně ojetin.

Celý článek: zde.

Více

Tisková zpráva - Trh nových osobních aut na začátku roku 2021

AUTA CITELNĚ PODRAŽILA

25. května 2021 byla zveřejněna tisková zpráva o trhu nových osobních aut v prvním čtvrtletí 2021. Zprávu naleznete zde: celý článek.

Více

ČLFA v médiích

Dne 25. května 2021 byl zveřejněn článek v časopise Týden o tom, že průměrná výše úvěru na nový vůz u domácností stoupla o 11%.

Celý článek: zde.

Více

TZ o výsledcích leasingového, úvěrového a factoringového trhu v 1Q 2021 byla zveřejněna

Dne 13. května 2021 byla zveřejněna tisková zpráva o výsledcích leasingového, úvěrového a factoringového trhu v 1. čtvrtletí 2021.

Plné znění najdete: zde.

Více

121. SCHŮZE LEGISLATIVNĚ-PRÁVNÍHO VÝBORU

22. dubna byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA, projednali stanovisko asociace v rámci veřejná konzultace k revizi zákona o finančním arbitrovi a vypořádání připomínek ČLFA k návrhu novely zákona o ochraně spotřebitele, diskutovali o podnětech zaslaných členskými společnostmi při přípravě členské schůze k legislativním aktivitám asociace a další postup činnosti expertní skupiny k řešení problematiky AML. Byla podána informace o aktivitách pracovních skupin ČLFA/ČAP k přechodu na online pojištění vozidel a elektronizace pojistných vinkulací.
 

Více

Komentář ČLFA_Pandemie negativně ovlivnila i nebankovní trh.

Hodnocení roku 2020. Komentář pana Krutilka, generálního tajemníka ČLFA, pro ročenku časopisu Bankovnictví TOP Finance.

 

"Pandemie negativně ovlivnila i nebankovní trh..." více: zde


Více

Změna exekucí schválena_Aktuálně.cz_16.dubna 2021

Přes 500 dní se o ní mluví. Teď je změna exekucí schválena, mnozí experti se ale děsí.... vice: zde


Více

52. SCHŮZE VÝBORU PRO FINANCOVÁNÍ PODNIKATELŮ

13. dubna byla členům výboru podána informace o společných aktivitách s ČMZRB, zejména o přistoupení členských společností k programu Expanze záruky a postupu při prosazování podpory elektromobility a prodiskutována problematika AML zákona. Členové výboru byli informováni o aktivitách pracovních skupin ČLFA/ČAP k přechodu na online pojištění vozidel a elektronizace pojistných vinkulací a o legislativních projektech ČLFA relevantních pro oblast podnikatelského financování.
 

Více

WORKSHOP ČAP A ČLFA

12. dubna proběhl workshop k tématu přechodu na plný on-line v oblasti pojištění motorových vozidel. Byla nastavena osnova aktivit k přechodu na on-line pojištění vozidel (definice cílů, popis procesů, varianty řešení, výběr optimální varianty, stanovení postupu implementace cílové varianty vč. harmonogramu).  Problematika bude dále projednávána ve vytvořené společné expertní skupině ČLFA/ČAP.
 

Více

Dopis představenstva ČLFA členům asociace ohledně pomoci klientům po skončení úvěrového moratoria a po 31.3.2021

Představenstvo ČLFA na svém zasedání  konaném 31. března 2021 projednalo další postup v souvislosti s Prohlášením nebankovních poskytovatelů úvěrů o pomoci klientům po skončení úvěrového moratoria. Představenstvo vysoce oceňuje dosavadní přístup členských společností a vyzývá, aby  s ohledem na nepříznivý vývoj epidemie a její negativní ekonomické dopady na klienty, členské společnosti přiměřeně prodloužily období, během kterého budou uplatňovat principy uvedené v Prohlášení i po 31. březnu 2021. V této souvislosti byl členským společnostem  zaslán dopis předsedy představenstva ČLFA J. Matuly a místopředsedkyně představenstva J. Hanušové.  (Plný text dopisu  najdete v sekci https://www.clfa.cz/data/dokumenty/1205-prohlaseni-po-31-03-2021.pdf.)
 

Více

22. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA

31. března představenstvo ČLFA na 22. schůzi provedlo vyhodnocení průběhu hlasování členské schůze ČLFA per rollam. Představenstvo konstatovalo, že navržená usnesení k jednotlivým bodům programu byla schválena. Představenstvo schválilo bez připomínek a doplňků protokol z členské schůze. Představenstvo projednalo další postup v souvislosti s Prohlášením nebankovních poskytovatelů úvěrů o pomoci klientům po skončení úvěrového moratoria po 31. březnu 2021. Představenstvo vysoce ocenilo dosavadní přístup členských společností a vyzývá, aby s ohledem na nepříznivý vývoj epidemie a její negativní ekonomické dopady na klienty, členské společnosti přiměřeně prodloužily období, během kterého budou uplatňovat principy uvedené v Prohlášení
i po 31. březnu 2021.
 

Více

ČLENSKÁ SCHŮZE ČLFA

Představenstvo ČLFA rozhodlo, vzhledem k aktuální situaci v důsledku epidemie koronaviru SARS CoV-2, o zrušení konání členské schůze v plánovaném formátu a jejím nahrazení písemnou formou a elektronickým hlasováním. Představenstvo ČLFA na své schůzi 31. března 2021 provedlo vyhodnocení průběhu hlasování per rollam. Členské schůze se zúčastnilo 31 členských společností.  Členská schůze schválila přijetí společnosti CFIG SE za člena ČLFA, zprávu o činnosti za období duben 2020 - březen 2021, předložený návrh hlavních směrů činnosti asociace na období duben 2021 – březen 2022 a rozpočet asociace na rok 2021. Členská schůze dále schválila v souvislosti s mimořádným opatřením při epidemii prodloužení mandátu činnosti představenstva, revizora účtů a rozhodčí komise do 31. 3. 2022 a uložila představenstvu ČLFA svolat do 3 měsíců po skončení pandemické situace volební členskou schůzi za fyzické přítomnosti členů.

 

Více

WEBINÁŘ K PROBLEMATICE AML

24. března byl ve spolupráci se společností Ernst & Young uspořádán webinář k dopadu implementace V. AML směrnice a aktivitám dohledových autorit. Byly prezentovány aktivity EU a EBA v oblasti AML, hlavní změny, které přináší novela zákona o AML, draft AML vyhlášky a zákon o evidenci skutečného majitele.
 

Více

80. SCHŮZE VÝBORU PRO FINANCOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ

18. března byla členům výboru podána informace o legislativních projektech ČLFA a o činnosti pracovní skupiny k problematice zákona o spotřebitelském úvěru. Byl diskutován další postup v souvislosti s naplňováním Prohlášení nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů a podána informace o závěrech z jednání s ČAP.
 

Více

ON-LINE PREZENTACE SFDI

17. března uspořádal SFDI pro členské společnosti ČLFA on-line prezentaci, na které byla představena možnost spolupráce leasingových společností na prodeji elektronických dálničních známek pro vozidla prostřednictvím API rozhraní. Zájem SFDI je zlepšit fungování e-shopu zejména u subjektů, kteří provozují flotily. Implementaci rozhraní API bude možné zahájit odhadem v září. Do té doby by mělo být vyřešeno smluvní zajištění mezi SFDI a partnery.
 

Více

21. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA

11. března se představenstvo ČLFA na 21. schůzi zabývalo aktivitami asociace v legislativní oblasti, bylo informováno o analytických, informačních a mediálních aktivitách a o závěrech z jednání expertních výborů a expertních skupin. Zabývalo se zejména aktivitami asociace ve vztahu k České asociaci pojišťoven a ČMZRB a k podpoře elektromobility.  Schválilo návrh akcí k naplnění v následujících týdnech a náklady na plánované akce.  Představenstvo projednalo a schválilo s drobnými úpravami návrh podkladových materiálů pro členskou schůzi ČLFA. Podněty členských společností, které nebyly zařazeny do priorit ČLFA v roce 2021, budou předány k projednání expertním výborům.
 

Více

Workshop ČAP a ČLFA „Obchodní a technické aspekty přechodu na plný on-line v oblasti pojištění motorových vozidel“

Dne 4. března se ve spolupráci s ČAP uskutečnil workshop k přechodu na plný on-line v oblasti pojištění motorových vozidel.

Více

Zrychlení odpisů zřejmě zvýší zájem o finanční leasing_iFleet_3. března 2021

3. března 2021

"Zrychlení odpisů zřejmě zvýší zájem o finanční leasing. Podle předpokladů České leasingové a finanční asociace podnítí podnikatele mimořádné zrychlení odpisů, které vstoupilo v platnost počátkem roku jako součást rozsáhlého daňového balíčku, k vyšším investicím. Kromě jiného by mělo vést k většímu zájmu o finanční leasing, jehož délka je ze zákona navázána na dobu odpisování,“ píše server iFleet.cz.

Celý článek: zde


Více

Pracovní skupina k tématu zákona o spotřebitelském úvěru

Dne 3. března projednali J. Slanina a J. Krutilek s prof. Witzanym (VŠE) připomínky pracovní skupiny k draftu výzkumné zprávy o využití statistických modelů při ověřování úvěruschopnosti. Připomínky budou zapracovány do finální verze, do 20. března bude zajištěna oponentura výzkumné zprávy a následně bude uspořádán workshop členů ČLFA k prezentaci výsledků. Poté bude možné začít připravovat WS s ČNB.

Více

Tisková zpráva_factoringový trh 2020

24. února 2021 byla zveřejněna tisková zpráva o výsledcích factoringu v roce 2020. Factoringový trh loni navzdory krizi zůstal na úrovni roku 2019. Zprávu naleznete zde: celý článek.

Více

Rozhovor ČRo_Financování domácností v době pandemie

23. února 2021 vysílal Český rozhlas Radiožurnál reportáž o Financování domácností v době pandemie. Místopředsedkyně představenstva ČLFA Jana Hanušová komentuje vývoj v oblasti financování spotřebitelů v roce 2020. Rozhovor si můžete poslechnout zde: celý záznam. Začátek reportáže: 10:52:17

Více

51. schůze Výboru pro financování podnikatelů

Dne 23. února byla podána informace o legislativních projektech ČLFA relevantních pro oblast podnikatelského financování a informace o vývoji trhu za rok 2020, prodiskutována příprava workshopu k problematice elektromobility včetně nominace expertní skupiny a další spolupráce s ČMZRB a aktivity s ČAP.

Více

Výsledky trhu v roce 2020

Objem nebankovních úvěrů a leasingů loni klesl téměř o 17 procent. Důvodem je hlavně fakt, že podnikatelé začali být opatrnější a zejména při první vlně pandemie na jaře přiškrtili své investice, píše ekonomický Týdeník Hrot. Více najdete zde: celý článek
 

Více

Tisková zpráva_Zrychlení odpisů zvýší zájem o finanční leasing

18. února 2021 byla zveřejněna tisková zpráva o zrychlení odpisů. Zprávu naleznete zde: https://lnkd.in/eweG3Tu

Více

120. schůze Legislativně-právního výboru

Dne 18. února byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA a o činnosti pracovní skupiny k problematice zákona o spotřebitelském úvěru. Byl diskutován další postup v rámci řešení problematiky AML zákona, projednány poznatky z naplňování Prohlášení nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů
a diskutovány priority práce výboru v roce 2021.
 

Více

32. schůze Výboru pro operativní leasing vozidel

Dne 17. února byli členové výboru informováni o vývoji trhu za rok 2020, byla prodiskutována příprava workshopu k problematice elektromobility včetně nominace expertní skupiny, zkušenosti ze zavedení systému EDZ, podána informace o legislativních projektech ČLFA relevantních pro oblast operativního leasingu vozidel
a byly diskutovány priority práce výboru v roce 2021.
 

Více

Tisková zpráva o financovani novych osobnich aut v roce 2020

16. února 2021 byla zveřejněna tisková zpráva o financovaní nových osobních aut v roce 2020. Zprávu naleznete zde: https://lnkd.in/e2scHyV

Více

Bankovnictví_Top Finance_Trh kolísá podle vývoje pandemie, její ústup by mohl přinést rychlé oživení

V časopise BANKOVNICTVÍ ve speciální příloze Top Finance vyšel článek s Jiřím Matulou, předsedou představenstva České leasingové a finanční asociace. Článek pojednává o tom, že trh kolísá podle vývoje pandemie a její ústup by mohl přinést rychlé oživení. Celý článek naleznete zde: https://lnkd.in/eGJHqMr

Více

Časopis PROSPERITA_Potíže s likviditou řeší podnikatelé pomocí factoringu

V únorovém čísle časopisu PROSPERITA vyšel rozhovor s Jaroslavem Krutilkem, generálním tajemníkem České leasingové a finanční asociace, o tom, že potíže s likviditou řeší podnikatelé pomocí factoringu. Článek naleznete zde: https://lnkd.in/eK2H_X9

Více

Článek ve 4FLEET: Změny v oblasti financování automobilů, které přinesla Koronakrize

Ve 4FLEET vyšel článek s Jiřím Matulou, předsedou představenstva České leasingové a finanční asociace, na téma "Změny v oblasti financování automobilů, které přinesla Koronakrize". Článek naleznete zde: https://lnkd.in/ey-rd2E

Více

20. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA

11. února se představenstvo ČLFA na 20. schůzi zabývalo aktivitami asociace v legislativní oblasti včetně naplňování závěrů z jednání s náměstky ministryně financí JUDr. L. Dupákovou a Ing. S. Koubou a zprávou o vývoji nebankovního trhu za rok 2020. Představenstvo bylo informováno o analytických, informačních a mediálních aktivitách a o závěrech z jednání expertních výborů a expertních skupin. Schválilo návrh akcí k naplnění v následujících týdnech a náklady na plánované akce. Představenstvo schválilo s připomínkami a doplňky přednesenými v diskusi návrh finálního rozpočtu ČLFA na rok 2021 a uložilo generálnímu tajemníkovi předložit návrh finálního rozpočtu ke schválení členské schůzi.
Představenstvo projednalo informaci o přípravě členské schůze a rozhodlo, že členská schůze asociace v roce 2021 proběhne v důsledku epidemie COVID-19 vzdáleně s elektronickým hlasováním.
 

Více

Tisková zpráva o výsledcích leasingového, úvěrového a factoringového trhu v roce 2020 - 10. února 2021

Byla zveřejněna tisková zpráva o výsledcích leasingového, úvěrového a factoringového trhu v roce 2020. Zprávu naleznete zde.

Více

Informace Finanční správy k novele zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2021

Dne 9. února byla členům Výboru pro daně a účetnictví zaslána v návaznosti na seminář k novele zákona o daních z příjmů a diskusi ohledně mimořádných odpisů informace k této problematice zveřejněná dne 28. ledna 2021 na webu Finanční správy.
 

Více

Schůzka pracovní skupiny k tématu zákona o spotřebitelském úvěru

Dne 5. února diskutovali členové pracovní skupiny k draftu nezávislé studie o využití statistických modelů při ověřování úvěruschopnosti, připravené ve spolupráci s VŠE. V návaznosti na závěry diskuse byly zaslány připomínky expertní skupiny prof. Witzanymu k dopravování návrhu. 
 

Více

56. schůze Výboru pro statistiku

Dne 4. února schválili členové výboru bez připomínek Zprávu o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu za rok 2020 a další statistické výstupy ČLFA za toto období, navrhli prodiskutovat způsob vykazování statistik v oblasti fleet managementu a diskutovali o možnosti změny formy zprávy o vývoji trhu do jiné grafické úpravy (např.  ve formě grafů a tabulek). Sekretariát ČLFA připraví návrh grafické úpravy Zprávy a následně bude svolána schůzka Výboru pro statistiku k projednání tohoto návrhu.     
 

Více

Eurofinas

Dne 2. února byla zaslána evropskému sdružení Eurofinas rychlá informace k odkladu splátek během zákonného moratoria a po jeho ukončení za český nebankovní trh. Informace budou použity pro jednání s představiteli Evropské komise.
 

Více

Zákon roku

Už podvanácté bude odborná veřejnost vybírat legislativní počin minulého roku v anketě Zákon roku 2020. Organizátoři hledají nejlepší normu, která má pozitivní dopad na podnikání v Česku. V letošním ročníku je pět nominovaných. Hlasování probíhá do 11. 4. 2021 a vyhlášení proběhne online 20. 4. 2021. Organizátorem je Deloitte Legal. Hlasování probíhá na webu www.zakonroku.cz. Více se dočtete v tiskové zprávě zde.
 

Více

79. schůze Výboru pro financování spotřebitelů

Dne 28. ledna byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA
a o činnosti pracovní skupiny k problematice zákona o spotřebitelském úvěru, byly projednány poznatky z naplňování Prohlášení nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů a závěry z jednání s MF a ČBA a schváleno stanovisko ČLFA v rámci veřejné konzultace k revizi zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Byly diskutovány priority práce výboru v roce 2021.
 

Více

Veřejná konzultace k revizi zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi

Dne 28. ledna bylo Ministerstvu financí zasláno stanovisko ČLFA v rámci veřejné konzultace, připravené pracovní skupinou pod gescí Výboru pro financování spotřebitelů. 
 

Více

Prohlášení ČLFA

Představenstvo ČLFA  na svém zasedání, konaném 13. listopadu 2020, doporučilo členským společnostem, aby s ohledem na pokračování nepříznivé epidemické situace a její negativní ekonomické následky dopadající na klienty a také s ohledem na skončení úvěrového moratoria podle zákona č. 177/2020 Sb. , přijaly principy uvedené v PROHLÁŠENÍ NEBANKOVNÍCH POSKYTOVATELŮ ÚVĚRŮ O POMOCI KLIENTŮM PO SKONČENÍ ÚVĚROVÉHO MORATORIA za minimální standard společensky odpovědného přístupu ke klientům z řad fyzických osob při řešení jejich tíživé finanční situace spojené s epidemií covid-19.  (Plný text prohlášení najdete v sekci https://www.clfa.cz/pro-odbornou-verejnost/stanoviska-clfa.)

Více

50. schůze Výboru pro financování podnikatelů

12. ledna  projednal Výbor pro financování podnikatelů na své 50. schůzi priority práce výboru v roce 2021.

Jednání s nám. ministryně financí L. Dupákovou

11. ledna jednali J. Matula, J. Hanušová a J. Krutilek s nám. ministryně financí L. Dupákovou k naplňování Prohlášení nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů.

19. schůze představenstva

7. ledna se představenstvo ČLFA na 19. schůzi zabývalo aktivitami asociace v legislativní oblasti, bylo informováno o analytických, informačních a mediálních aktivitách a o závěrech z jednání expertních výborů a expertních skupin. Schválilo návrh akcí k naplnění v následujících týdnech a náklady na plánované akce. Představenstvo schválilo přistoupení společnosti CFIG SE za přidruženého člena ČLFA  a bylo informováno o přípravě členské schůze v podmínkách pokračující pandemické situace.

e_MAG

31. prosince byl členským společnostem rozeslán magazín e-Mag s informací o aktivitách asociace za období od členské schůze.

Jednání s ČBA

21. prosince jednali J. Matula a J. Krutilek s výkonnou ředitelkou ČBA M. Zahálkovou a nám. výk. ředitelky F. Hanzlíkem k aktuální spolupráci obou asociací.

Videohovor členů Daňového a účetního výboru

10.  prosince a  18. prosince proběhl videohovor členů Daňového a účetního výboru k tématu mimořádných daňových odpisů ve schváleném daňovém balíčku a o jejich případných dopadech na finanční produkty.

119. schůze Legislativně-právního výboru

10. prosince se Legislativně-právní výbor na své  119. schůzi  zabýval stavem jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, projednal informaci z jednání právního výboru Eurofinas, zabýval se Prohlášením nebankovních poskytovatelů úvěrů o pomoci klientům po skončení úvěrového moratoria, informací z jednání s ČAP a z jednání expertní skupiny k AML zákonu.

Jednání s náměstky ministryně financí

7. prosince jednali J. Matula a J. Krutilek s náměstky  ministryně financí k tématům začlenění leasingových společností do podpůrných garančních programů, řešení tzv. tenké kapitalizace, odstranění daňové nerovnosti při tvorbě daňově uznatelných opravných položek a zkušenostem z fungování zákona o spotřebitelském úvěru.

Stanovisko ČLFA k moratoriu

ČLFA uveřejnila své stanovisko k ukončení úvěrového moratoria. Celý text naleznete v tomto odkazu:https://www.clfa.cz/pro-odbornou-verejnost/stanoviska-clfa.

Občasný homeoffice

Z důvodu vládních nařízení a aktuální pandemické situace využíváme možnosti práce z domova.
Neváhejte s námi komunikovat prostřednictvím e-mailu clfa@clfa.cz.
V případě potřeby zanechte na sebe telefonní spojení a my se Vám ozveme.
Děkujeme za pochopení. Vaše ČLFA

18. schůze představenstva

26. listopadu se představenstvo ČLFA na 18. schůzi zabývalo aktivitami asociace v legislativní oblasti, bylo informováno o analytických, informačních a mediálních aktivitách a o závěrech z jednání expertních výborů a expertních skupin. Schválilo návrh akcí k naplnění v následujících týdnech a náklady na plánované akce. Představenstvo schválilo návrh provizorního rozpočtu ČLFA na rok 2021. Představenstvo bylo informováno o aktuálním stavu reakcí členských společností na přistoupení k Prohlášení nebankovních poskytovatelů úvěrů o pomoci klientům po skončení úvěrového moratoria.
 

Webinář

19. listopadu se uskutečnil webinář s odborníky z ČMZRB k tématu připravovaného zpřístupnění programu EXPANZE – záruky pro leasingové společnosti. Byl představen produkt Expanze – Záruky, vysvětleny kroky potřebné k přistoupení do programu a popsán schvalovací proces a zodpovězeny dotazy členských společností.

Pracovní skupina DPH

18. listopadu proběhla telekonference pracovní skupiny DPH k závěrům koordinačního výboru Komory daňových poradců  ze dne 29. října.  Byla potvrzena možnost opravy základu daně u nedobytné pohledávky u leasingové smlouvy.

Jednání pracovní skupiny AML

13. listopadu proběhlo jednání pracovní skupiny AML k zákonu o skutečných vlastnících. Členové expertní skupiny byli vyzvání k předání případných nejasností sekretariátu.

Workshop CRIF

12. listopadu se uskutečnil workshop ve spolupráci s vedením společnosti CRIF a pod gescí Výboru pro financování podnikatelů. Byly prezentovány problémy při získávání veřejně dostupných informací o firmách a podnikatelích, očekávaný vliv pandemie COVID-19 na pravděpodobnost bankrotu v oborech a novinky v úvěrových registrech (NRKI/BRKI a REPI) v době pandemie.
 

Zpráva o vývoji trhu za 1.-3. čtvrtletí 2020

12. listopadu byla publikována zpráva o vývoji trhu za 1.-3. čtvrtletí 2020. Členské společnosti poskytly firmám a domácnostem prostřednictvím leasingu, úvěrů a factoringu 97,95 miliardy korun, to je o 17,7 % méně než ve stejném období roku 2019. Ve třetím čtvrtletí pokračoval meziroční pokles, který dosáhl 9,2 %.
 

Jednání pracovní skupiny ČMZRB/ČLFA

9. listopadu se uskutečnilo jednání pracovní skupiny ČMZRB/ČLFA, která řeší problematiku přistoupení členských společností k programu ČMZRB Expanze – Záruky.
 

Více

Jednání pracovní skupiny AML

6. listopadu proběhlo jednání pracovní skupiny AML. Byla vyhodnocena aktuálnost Position paper ČLFA k identifikaci klientů. Zhoršila se situace v dostupnosti některých dat u podnikatelských subjektů. Členové pracovní skupiny byli vyzváni k formulování konkrétních témat, které budou v rámci agendy AML aktivně prosazovány.
 

77. schůze Výboru pro financování spotřebitelů

5. listopadu byli na 77. schůzi Výboru pro financování spotřebitelů jeho členové informováni o legislativních projektech ČLFA, o činnosti pracovní skupiny k problematice zákona o spotřebitelském úvěru a o závěrech z jednání s členy Bankovní rady.  Byla diskutována pozice asociace po skončení moratoria odkladu splátek včetně přípravy prohlášení nebankovních poskytovatelů úvěrů.
 

Jednání o problematice zavedení elektronických dálničních známek

3. listopadu se uskutečnilo telekonferenční jednání o problematice zavedení elektronických dálničních známek od 1.1 2021. Byly shrnuty aktivity asociace ve vztahu k Státnímu fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a diskutovány problémové okruhy vč. reakce SFDI.
 

Jednání s výkonným ředitelem  a experty ČAP

3. listopadu se uskutečnilo jednání s výkonným ředitelem  a experty ČAP. Kromě aktuálních legislativních témat byla projednána iniciativa k zavedení elektronizace uznávání pojistných vinkulací, informace k připravovanému projektu digitalizace zelených karet a informace o plánovaném on-line školení pro všechny pojišťovací zprostředkovatele. Bylo dohodnuto organizovat čtvrtletně pracovní setkání ČAP a ČLFA.  

Stanovisko ČLFA k ukončení úvěrového moratoria

29. října bylo publikováno stanovisko ČLFA k ukončení úvěrového moratoria. Stanovisko bylo zasláno členským společnostem a zveřejněno na webových stránkách asociace.
 

Jednání expertní skupiny k problematice DPH

20. října byla v návaznosti na závěry workshopu k daňovým otázkám svolána expertní skupina k problematice DPH s cílem prodiskutovat aktuální status quo uplatňování DPH u předčasně ukončených leasingových smluv. V rámci jednání byl zrekapitulován aktuální stav v této oblasti v návaznosti na zápis z jednání mezi MF, GFŘ a ČLFA z prosince 2019.
 

Jednání představenstva

15. října se představenstvo ČLFA na 17. schůzi zabývalo legislativními aktivitami asociace, zejména vládním návrhem zákona, kterým se mění občanský soudní řád a exekuční řád, změnou zákona č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech a návrhem na zavedení práva na informaci o existenci fyzické osoby, závěry z jednání s náměstkem ministryně financí Ing. S. Koubou o návrhu ČLFA na zmírnění pravidel nízké kapitalizace v zákonu o daních z příjmů, a rovněž závěry z jednání s viceguvernérem T. Nidetzkým a členem BR T. Holubem k aktuálním otázkám nebankovního financování. Představenstvo bylo informováno o analytických, informačních a mediálních aktivitách a o závěrech z jednání expertních výborů a expertních skupin. Schválilo návrh akcí k naplnění v následujících týdnech a náklady na plánované akce. Představenstvo projednalo analýzu fungování oborových asociací z finančního sektoru na sociálních sítích.