Vítejte na stránkách České leasingové a finanční asociace

 

KALENDÁŘ AKCÍ

28. ledna
10.30
79. schůze Výboru pro financování spotřebitelů
11. února
15.00
20. schůze představenstva
17. února
14.00
32. schůze Výboru pro operativní leasing vozidel
zobrazit další akce >

AKTUALITY

Prohlášení ČLFA

Představenstvo ČLFA  na svém zasedání, konaném 13. listopadu 2020, doporučilo členským společnostem, aby s ohledem na pokračování nepříznivé epidemické situace a její negativní ekonomické následky dopadající na klienty a také s ohledem na skončení úvěrového moratoria podle zákona č. 177/2020 Sb. , přijaly principy uvedené v PROHLÁŠENÍ NEBANKOVNÍCH POSKYTOVATELŮ ÚVĚRŮ O POMOCI KLIENTŮM PO SKONČENÍ ÚVĚROVÉHO MORATORIA za minimální standard společensky odpovědného přístupu ke klientům z řad fyzických osob při řešení jejich tíživé finanční situace spojené s epidemií covid-19.  (Plný text prohlášení najdete v sekci https://www.clfa.cz/pro-odbornou-verejnost/stanoviska-clfa.)

více > zobrazit další aktuality >

STATISTIKY

Informace o trhu

NEŽ SI PŮJČÍTE

Firmy | Domácnosti

O NÁS

Kdo jsme | Členové

OBJEM PROSTŘEDKŮ POSKYTNUTÝCH ČLENY ČLFA KLIENTŮM V ROCE 2020(kumulativně v mld. Kč)

42,46
Q1
60,10
Q2
79,62
Q3
Q4

FINANCOVÁNÍ FIREM
6,08
Q1
11,20
Q2
17,63
Q3
Q4

FINANCOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ
48,54
Q1
71,30
Q2
79,62
Q3
Q4

CELKEM

AKTUALITY

50. schůze Výboru pro financování podnikatelů

12. ledna  projednal Výbor pro financování podnikatelů na své 50. schůzi priority práce výboru v roce 2021.

Jednání s nám. ministryně financí L. Dupákovou

11. ledna jednali J. Matula, J. Hanušová a J. Krutilek s nám. ministryně financí L. Dupákovou k naplňování Prohlášení nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů.

19. schůze představenstva

7. ledna se představenstvo ČLFA na 19. schůzi zabývalo aktivitami asociace v legislativní oblasti, bylo informováno o analytických, informačních a mediálních aktivitách a o závěrech z jednání expertních výborů a expertních skupin. Schválilo návrh akcí k naplnění v následujících týdnech a náklady na plánované akce. Představenstvo schválilo přistoupení společnosti CFIG SE za přidruženého člena ČLFA  a bylo informováno o přípravě členské schůze v podmínkách pokračující pandemické situace.