Vítejte na stránkách České leasingové a finanční asociace

 

KALENDÁŘ AKCÍ

12. října
10.30
129. Schůze Legislativně-právního výboru
20. října
15.00
15. schůze představenstva
zobrazit další akce >

AKTUALITY

TISKOVÁ ZPRÁVA

Tisková zpráva o tom, že daň z neočekávaných zisků by vytvořila nerovné tržní podmínky.

Dne 12. září 2022 byla zveřejněna nová tisková zpráva.

Plné znění najdete: zde

více > zobrazit další aktuality >

STATISTIKY

Informace o trhu

NEŽ SI PŮJČÍTE

Firmy | Domácnosti

O NÁS

Kdo jsme | Členové

OBJEM PROSTŘEDKŮ POSKYTNUTÝCH ČLENY ČLFA KLIENTŮM V ROCE 2022(kumulativně v mld. Kč)

52,83
Q1
Q2
Q3
Q4

FINANCOVÁNÍ FIREM
6,44
Q1
Q2
Q3
Q4

FINANCOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ
59,27
Q1
Q2
Q3
Q4

CELKEM

AKTUALITY

90. schůze výboru pro financování spotřebitelů

8. září byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA, závěrech z probíhajících jednání k revizi směrnice CCD a dalším postupu k problematice posuzování úvěruschopnosti. Členové výboru navrhli vytvoření pracovní skupiny s cílem diskutovat možnost vytvoření samoregulačního standardu ověřování úvěruschopnosti.
 

38. schůze Výboru pro operativní leasing vozidel

7. září byly členům výboru a dalším zájemcům z členských společností ve spolupráci s EY představeny výsledky Fleet survey 2022. Prezentace se zúčastnilo 38 zástupců členských společností. Sekretariát děkuje Z. Duškovi a jeho kolegům z EY za velmi dobře připravenou prezentaci k zajímavému tématu. https://www.clfa.cz/data/dokumenty/1555-220907eyfleet-survey2022.pdf
V rámci následné schůze výboru byli členové výboru informováni o výsledcích statistického šetření ČLFA k podpoře elektromobility a alternativních paliv, o vývoji v oblasti podpory elektromobility, závěrech z jednání pracovní skupiny ČAP/ ČLFA k přípravě zákona o pojištění provozu vozidel a přechodu na on-line pojištění a vývoji v oblasti zdanění palivových karet.

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Tisková zpráva o tom, že prodeje nových osobních aut v 1. pololetí 2022 klesly.

Dne 1. září 2022 byla zveřejněna nová tisková zpráva.

Plné znění najdete: zde