Vítejte na stránkách České leasingové a finanční asociace

 

KALENDÁŘ AKCÍ

11. června
Schůze Výboru pro financování spotřebitelů
12. června
Schůze Výboru pro operativní leasing vozidel
17. června
Schůze představenstva ČLFA
zobrazit další akce >

AKTUALITY

13. schůze představenstva

Představenstvo se na své třinácté schůzi 11. dubna zabývalo aktivitami asociace v legislativní oblasti a analytickými, informačními a mediálními aktivitami, bylo informováno o závěrech z jednání expertních výborů i o organizačních
a zahraničních aktivitách. Představenstvo vzalo na vědomí informaci o akcích, které proběhly od březnové schůze a o jejich dopadech pro čerpání rozpočtu asociace a schválilo návrh akcí k naplnění v dalších týdnech. Představenstvo vzalo na vědomí informaci o dopisu z 28. března, kterým společnost Provident Financial vypověděla členství v asociaci. Představenstvo schválilo návrh na ocenění předsedů expertních výborů za jejich práci v čele výborů za rok 2023.
 

více > zobrazit další aktuality >

STATISTIKY

Informace o trhu

NEŽ SI PŮJČÍTE

Firmy | Domácnosti

O NÁS

Kdo jsme | Členové

OBJEM PROSTŘEDKŮ POSKYTNUTÝCH ČLENY ČLFA KLIENTŮM V ROCE 2023(kumulativně v mld. Kč)

59,98
Q1
93,67
Q2
120,97
Q3
158,87
Q4

FINANCOVÁNÍ FIREM
7,01
Q1
14,45
Q2
22,10
Q3
29,63
Q4

FINANCOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ
66,99
Q1
108,12
Q2
143,07
Q3
188,50
Q4

CELKEM

AKTUALITY

138. schůze Legislativně-právního výboru

26. března byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA, o vývoji přechodu pojištění vozidel do online, navrhovaných úpravách v oblasti flotilového pojištění,
o postupu asociace v souvislosti s přístupem do registru vozidel od 1.1.2024 a vyslechli informace gestorů rozhodujících agend výboru.
 

2. schůzka expertní skupiny ČLFA k tématu ESG

19. března se uskutečnila 2. schůzka expertní skupiny. Proběhla diskuse s experty PwC
k projektu „Rámec udržitelného financování v Česku, který je realizován společností PwC
pro Evropskou komisi. Na tomto projektu spolupracují s Ministerstvem financí, kde vznikl analytický tým, který má pomoci s transformací tuzemské ekonomiky a ESG.
 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Členské společnosti ČLFA odhadují, že se státní podporou nákupu elektromobilů jich měsíčně profinancují zhruba 500. Přibližně 500 elektromobilů měsíčně profinancují podle kvalifikovaného odhadu členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) s využitím programu Záruka Elektromobilita od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO), který dnes odstartoval. Bude se tak jednat o výrazný impuls v rozvoji elektromobility u nás. Podle nedávného průzkumu společnosti EY pro ČLFA totiž uvedlo 35 % firem jako důvod nezájmu o elektromobily chybějící dotační podporu pro jejich výhodnější nákup.

Celá tisková zpráva: zde