Vítejte na stránkách České leasingové a finanční asociace

 

Základní údaje a kontakty

Základní údaje o ČLFA včetně kontaktních

Kontakt

Česká leasingová a finanční asociace
Těšnov 5/1163
Praha 1
110 00

Tel.: 00420 284 685 675
Fax: 00420 236 043 173
clfa@clfa.cz

 

Představenstvo


Předseda představenstva:
Ing. Jiří Matula
 

Místopředsedové představenstva:
Jana Hanušová
Ing. Karel Nováček


Členové představenstva:
Ing. Pavel Fořt
Ing. Luděk Jírů
Josef Langmayer, MSc., MBA
Ing. Pavel Prokop

---------------------------

generální tajemník:
Ing. Jaroslav Krutilek

 


 

ČLFA

ČLFA

Působila od poloviny r. 1991 jako Asociace leasingových společnosti ČSFR. V září 1992 byla založena Asociace leasingových společností České republiky jako samostatné zájmové sdružení českého leasingu. V dalších letech se začalo zabývat i dalšími nebankovními finančními produkty a jejími členy se staly i někteří poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, prodejů na splátky a factoringu. Členská schůze konaná 24. ledna 2005 rozhodla o odpovídající změně názvu asociace na Česká leasingová a finanční asociace.

Asociace se podílí na přípravězávažnějších právních předpisů souvisejících s nebankovními finančními produkty a s postavením společností poskytujících leasing, spotřebitelské úvěry, splátkové prodeje a factoring. Napomáhá svým členům i při výkladu a aplikaci platných právních předpisů. V jejím rámci byly vypracovány všeobecné podmínky leasingu a připraveny další dokumenty k zajištění vlastnických i jiných práv leasingových společností v průběhu leasingových operací. Asociace prosazuje naplňování Etického kodexu jednání členských společností. Vede listinu rozhodců využitelných k rozhodování sporů z leasingových a splátkových smluv.

Asociace zároveň plní řadu dalších funkcí. Podává informace o svých členech zájemcům o uzavření konkrétních leasingových, splátkových a úvěrových obchodů. Organizuje výměnu zkušeností svých členů a zaměřuje se i na hlubší analýzu řady aktuálních problémů domácího leasingu, spotřebitelských úvěrů a prodejů na splátky, včetně trendů dalšího rozvoje nebankovních finančních produktů v české ekonomice. Pro tyto účely zřídila expertní výbory.

Důležitým úkolem asociace je zastupování členských společností a v řadě ohledů i celé domácí nebankovní finanční komunity v nekomerčních vztazích se zahraničními sdruženími s jinými cizími subjekty. Slouží k tomu především členství v Evropské federaci leasingových asociací (LEASEUROPE). V r. 1996 hostila v Praze jako první asociace ze zemí střední a východní Evropy vrcholnou schůzku evropského leasingu - výroční konferenci LEASEUROPE . Využívá i možností, které vyplývají ze styků s leasingovými asociacemi jiných států. Od r. 2006 je ČLFA členem Evropské federace asociací finančních domů (EUROFINAS). Informuje zahraniční partnery o podmínkách pro investice, leasing a další finanční produkty v České republice. V současné době je členem České leasingové a finanční asociace 43 firem, které realizují kolem 97 % objemu všech tuzemských leasingových obchodů a většinu nebankovních úvěrů i prodejů na splátky pro spotřebitele.

 

Na našich nových WEBových stránkách najdete velké množství užitečných informací určených jak pro širokou veřejnost a média, tak po zaregistrování, pro členy asociace.


PŘEDSTAVENSTVO

Předseda

Ing. Jiří Matula

Místopředsedové

Jana Hanušová
Ing. Tomáš Morávek

Členové

Ing. Pavel Fořt
Radek Milštain
Ing. Karel Nováček
Ing. Pavel Prokop

Generální tajemník

Ing. Jaroslav Krutilek

Česká leasingová a finanční asociace

Těšnov 5/1163
Praha 1, 110 00

Tel.: +420 284 685 675
Fax: +420 236 043 173
clfa@clfa.czKontaktní formulář