Vítejte na stránkách České leasingové a finanční asociace

 

Základní údaje a kontakty

Základní údaje o ČLFA včetně kontaktních

Kontakt

Česká leasingová a finanční asociace
Italská 2584/69, Budova Churchill II
Praha 2
120 00

IČ: 43005322

Tel.: 00420 725 41 53 72
clfa@clfa.cz

 

Představenstvo


Předsedkyně představenstva:
Jana Hanušová
 

Místopředsedové představenstva:
Ing. Karel Nováček
PhDr. Josef Vajsejtl

Členové představenstva:
Ing. Pavel Fořt
Ing. Luděk Jírů
Josef Langmayer, MSc., MBA
Ing. Jakub Stárek

---------------------------

generální tajemník:
Ing. Jaroslav Krutilek

asistentka generálního tajemníka:
Jana Adámková


 

ČLFA

Působila od poloviny r. 1991 jako Asociace leasingových společnosti ČSFR. V září 1992 byla založena Asociace leasingových společností České republiky jako samostatné zájmové sdružení českého leasingu. V dalších letech se začalo zabývat i dalšími nebankovními finančními produkty a jejími členy se staly i někteří poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, prodejů na splátky a factoringu. Členská schůze konaná 24. ledna 2005 rozhodla o odpovídající změně názvu asociace na Česká leasingová a finanční asociace.

Asociace se podílí na přípravězávažnějších právních předpisů souvisejících s nebankovními finančními produkty a s postavením společností poskytujících leasing, spotřebitelské úvěry, splátkové prodeje a factoring. Napomáhá svým členům i při výkladu a aplikaci platných právních předpisů. V jejím rámci byly vypracovány všeobecné podmínky leasingu a připraveny další dokumenty k zajištění vlastnických i jiných práv leasingových společností v průběhu leasingových operací. Asociace prosazuje naplňování Etického kodexu jednání členských společností. Vede listinu rozhodců využitelných k rozhodování sporů z leasingových a splátkových smluv.

Asociace zároveň plní řadu dalších funkcí. Podává informace o svých členech zájemcům o uzavření konkrétních leasingových, splátkových a úvěrových obchodů. Organizuje výměnu zkušeností svých členů a zaměřuje se i na hlubší analýzu řady aktuálních problémů domácího leasingu, spotřebitelských úvěrů a prodejů na splátky, včetně trendů dalšího rozvoje nebankovních finančních produktů v české ekonomice. Pro tyto účely zřídila expertní výbory.

Důležitým úkolem asociace je zastupování členských společností a v řadě ohledů i celé domácí nebankovní finanční komunity v nekomerčních vztazích se zahraničními sdruženími s jinými cizími subjekty. Slouží k tomu především členství v Evropské federaci leasingových asociací (LEASEUROPE). V r. 1996 hostila v Praze jako první asociace ze zemí střední a východní Evropy vrcholnou schůzku evropského leasingu - výroční konferenci LEASEUROPE . Využívá i možností, které vyplývají ze styků s leasingovými asociacemi jiných států. Od r. 2006 je ČLFA členem Evropské federace asociací finančních domů (EUROFINAS). Informuje zahraniční partnery o podmínkách pro investice, leasing a další finanční produkty v České republice. V současné době je členem České leasingové a finanční asociace 39 firem, které realizují kolem 83 % objemu všech tuzemských leasingových obchodů a většinu nebankovních úvěrů i prodejů na splátky pro spotřebitele.

 

Na našich nových WEBových stránkách najdete velké množství užitečných informací určených jak pro širokou veřejnost a média, tak po zaregistrování, pro členy asociace.


 
Kontaktní formulář