Vítejte na stránkách České leasingové a finanční asociace

 

64. schůze Výboru pro financování podnikatelů

7. listopadu byla členům výboru podána informace o činnosti expertní skupiny k podpoře elektromobility a byl prodiskutován další postup v souvislosti s přípravou podpůrných programů NRB. V rámci schůze proběhla diskuse s p. Veselovským ze spol. CRIF k reportingu v oblasti ESG.
 
Zpět