Vítejte na stránkách České leasingové a finanční asociace

 

63. schůze Výboru pro financování podnikatelů

15. září byla členům výboru podána informace o činnosti expertní skupiny k podpoře elektromobility a o aktivitách pracovních skupin ČLFA/ČAP k přechodu na online pojištění vozidel. V rámci schůze proběhla diskuse s Janem Rieglem, ředitelem odboru metodiky NRB k aktuálnímu stavu spolupráce s NRB včetně informací o probíhajících a připravovaných projektech NRB a možnostem zapojení členských společnosti do těchto programů.  
 
Zpět