Vítejte na stránkách České leasingové a finanční asociace

 

58. schůze Výboru pro statistiku

13. února členové výboru schválili Zprávu o stavu a vývoji trhu za rok 2022 a dalších statistických výstupů ČLFA za toto období, rozšíření statistik ČLFA o vykazování vozidel využívajících alternativní pohon, provedení 2. průzkumu ČLFA k vykazování vozidel využívajících alternativní pohon k 31.12.2022 a požádali sekretariát o prověření metodiky vykazování budoucích pohledávek za portfolio ve statistickém dotazníku a srovnání s metodikou vykazování hodnot v reportu „Finanční výsledky“. 
 
Zpět