Vítejte na stránkách České leasingové a finanční asociace

 

Workshop Leaseurope k EU Taxonomy

24. března se J. Krutilek zúčastnil online workshopu Leaseurope k tématu EU Taxonomy. Byl představen klasifikační systém Deutsche Bank – Sustainable Finance Framework. Klíčová diskuse se týkala otázky, zda je možné pro potřeby taxonomie leasing klasifikovat jako účelový úvěr. Pro leasingové společnosti bude jednodušší hodnotit, zda se jedná o zelený asset, velmi obtížné však bude hodnocení aktivit klienta z pohledu taxonomie. Byl navržen preferovaný přístup k nastavení taxonomie pro leasing – prosazovat definici EU zeleného aktiva, která by byla v souladu s účetními pravidly. Proto bude nezbytné definovat speciální pravidla pro leasing, který nelze posuzovat jako účelový úvěr. Závěry workshopu budou projednány v Board Leaseurope.
Zpět