Vítejte na stránkách České leasingové a finanční asociace

 

Členská schůze ČLFA

27. března se uskutečnila členská schůze asociace. Z 38 členů se volební schůze zúčastnilo 35 zástupců. Do představenstva byli opětovně zvoleni stávající členové představenstva. Členská schůze schválila účetní závěrku., zprávu o činnosti od minulé schůze, hlavní priority činnosti pro následující rok a rozpočet na rok 2023.
 
Zpět