Vítejte na stránkách České leasingové a finanční asociace

 

130. schůze Legislativně-právního výboru

21. března byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA, o vývoji přechodu pojištění vozidel do online a závěrech jednání s MD k návrhu vyhlášky o registraci vozidel a vyslechnou informace gestorů rozhodujících agend výboru.
 
Zpět