Vítejte na stránkách České leasingové a finanční asociace

 

79. schůze Výboru pro financování spotřebitelů

Dne 28. ledna byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA
a o činnosti pracovní skupiny k problematice zákona o spotřebitelském úvěru, byly projednány poznatky z naplňování Prohlášení nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů a závěry z jednání s MF a ČBA a schváleno stanovisko ČLFA v rámci veřejné konzultace k revizi zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Byly diskutovány priority práce výboru v roce 2021.
 
Zpět