Vítejte na stránkách České leasingové a finanční asociace

 

56. schůze Výboru pro statistiku

Dne 4. února schválili členové výboru bez připomínek Zprávu o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu za rok 2020 a další statistické výstupy ČLFA za toto období, navrhli prodiskutovat způsob vykazování statistik v oblasti fleet managementu a diskutovali o možnosti změny formy zprávy o vývoji trhu do jiné grafické úpravy (např.  ve formě grafů a tabulek). Sekretariát ČLFA připraví návrh grafické úpravy Zprávy a následně bude svolána schůzka Výboru pro statistiku k projednání tohoto návrhu.     
 
Zpět