Vítejte na stránkách České leasingové a finanční asociace

 

32. schůze Výboru pro operativní leasing vozidel

Dne 17. února byli členové výboru informováni o vývoji trhu za rok 2020, byla prodiskutována příprava workshopu k problematice elektromobility včetně nominace expertní skupiny, zkušenosti ze zavedení systému EDZ, podána informace o legislativních projektech ČLFA relevantních pro oblast operativního leasingu vozidel
a byly diskutovány priority práce výboru v roce 2021.
 
Zpět