Vítejte na stránkách České leasingové a finanční asociace

 

120. schůze Legislativně-právního výboru

Dne 18. února byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA a o činnosti pracovní skupiny k problematice zákona o spotřebitelském úvěru. Byl diskutován další postup v rámci řešení problematiky AML zákona, projednány poznatky z naplňování Prohlášení nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů
a diskutovány priority práce výboru v roce 2021.
 
Zpět