Vítejte na stránkách České leasingové a finanční asociace

 

51. schůze Výboru pro financování podnikatelů

Dne 23. února byla podána informace o legislativních projektech ČLFA relevantních pro oblast podnikatelského financování a informace o vývoji trhu za rok 2020, prodiskutována příprava workshopu k problematice elektromobility včetně nominace expertní skupiny a další spolupráce s ČMZRB a aktivity s ČAP.
Zpět