Vítejte na stránkách České leasingové a finanční asociace

 

Pracovní skupina k tématu zákona o spotřebitelském úvěru

Dne 3. března projednali J. Slanina a J. Krutilek s prof. Witzanym (VŠE) připomínky pracovní skupiny k draftu výzkumné zprávy o využití statistických modelů při ověřování úvěruschopnosti. Připomínky budou zapracovány do finální verze, do 20. března bude zajištěna oponentura výzkumné zprávy a následně bude uspořádán workshop členů ČLFA k prezentaci výsledků. Poté bude možné začít připravovat WS s ČNB.
Zpět