Vítejte na stránkách České leasingové a finanční asociace

 

20. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA

11. února se představenstvo ČLFA na 20. schůzi zabývalo aktivitami asociace v legislativní oblasti včetně naplňování závěrů z jednání s náměstky ministryně financí JUDr. L. Dupákovou a Ing. S. Koubou a zprávou o vývoji nebankovního trhu za rok 2020. Představenstvo bylo informováno o analytických, informačních a mediálních aktivitách a o závěrech z jednání expertních výborů a expertních skupin. Schválilo návrh akcí k naplnění v následujících týdnech a náklady na plánované akce. Představenstvo schválilo s připomínkami a doplňky přednesenými v diskusi návrh finálního rozpočtu ČLFA na rok 2021 a uložilo generálnímu tajemníkovi předložit návrh finálního rozpočtu ke schválení členské schůzi.
Představenstvo projednalo informaci o přípravě členské schůze a rozhodlo, že členská schůze asociace v roce 2021 proběhne v důsledku epidemie COVID-19 vzdáleně s elektronickým hlasováním.
 
Zpět