Vítejte na stránkách České leasingové a finanční asociace

 

21. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA

11. března se představenstvo ČLFA na 21. schůzi zabývalo aktivitami asociace v legislativní oblasti, bylo informováno o analytických, informačních a mediálních aktivitách a o závěrech z jednání expertních výborů a expertních skupin. Zabývalo se zejména aktivitami asociace ve vztahu k České asociaci pojišťoven a ČMZRB a k podpoře elektromobility.  Schválilo návrh akcí k naplnění v následujících týdnech a náklady na plánované akce.  Představenstvo projednalo a schválilo s drobnými úpravami návrh podkladových materiálů pro členskou schůzi ČLFA. Podněty členských společností, které nebyly zařazeny do priorit ČLFA v roce 2021, budou předány k projednání expertním výborům.
 
Zpět