Vítejte na stránkách České leasingové a finanční asociace

 

22. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA

31. března představenstvo ČLFA na 22. schůzi provedlo vyhodnocení průběhu hlasování členské schůze ČLFA per rollam. Představenstvo konstatovalo, že navržená usnesení k jednotlivým bodům programu byla schválena. Představenstvo schválilo bez připomínek a doplňků protokol z členské schůze. Představenstvo projednalo další postup v souvislosti s Prohlášením nebankovních poskytovatelů úvěrů o pomoci klientům po skončení úvěrového moratoria po 31. březnu 2021. Představenstvo vysoce ocenilo dosavadní přístup členských společností a vyzývá, aby s ohledem na nepříznivý vývoj epidemie a její negativní ekonomické dopady na klienty, členské společnosti přiměřeně prodloužily období, během kterého budou uplatňovat principy uvedené v Prohlášení
i po 31. březnu 2021.
 
Zpět