Vítejte na stránkách České leasingové a finanční asociace

 

WORKSHOP ČAP A ČLFA

12. dubna proběhl workshop k tématu přechodu na plný on-line v oblasti pojištění motorových vozidel. Byla nastavena osnova aktivit k přechodu na on-line pojištění vozidel (definice cílů, popis procesů, varianty řešení, výběr optimální varianty, stanovení postupu implementace cílové varianty vč. harmonogramu).  Problematika bude dále projednávána ve vytvořené společné expertní skupině ČLFA/ČAP.
 
Zpět