Vítejte na stránkách České leasingové a finanční asociace

 

121. SCHŮZE LEGISLATIVNĚ-PRÁVNÍHO VÝBORU

22. dubna byli členové výboru informováni o legislativních projektech ČLFA, projednali stanovisko asociace v rámci veřejná konzultace k revizi zákona o finančním arbitrovi a vypořádání připomínek ČLFA k návrhu novely zákona o ochraně spotřebitele, diskutovali o podnětech zaslaných členskými společnostmi při přípravě členské schůze k legislativním aktivitám asociace a další postup činnosti expertní skupiny k řešení problematiky AML. Byla podána informace o aktivitách pracovních skupin ČLFA/ČAP k přechodu na online pojištění vozidel a elektronizace pojistných vinkulací.
 
Zpět