Vítejte na stránkách České leasingové a finanční asociace

 

ČLENSKÁ SCHŮZE ČLFA

Představenstvo ČLFA rozhodlo, vzhledem k aktuální situaci v důsledku epidemie koronaviru SARS CoV-2, o zrušení konání členské schůze v plánovaném formátu a jejím nahrazení písemnou formou a elektronickým hlasováním. Představenstvo ČLFA na své schůzi 31. března 2021 provedlo vyhodnocení průběhu hlasování per rollam. Členské schůze se zúčastnilo 31 členských společností.  Členská schůze schválila přijetí společnosti CFIG SE za člena ČLFA, zprávu o činnosti za období duben 2020 - březen 2021, předložený návrh hlavních směrů činnosti asociace na období duben 2021 – březen 2022 a rozpočet asociace na rok 2021. Členská schůze dále schválila v souvislosti s mimořádným opatřením při epidemii prodloužení mandátu činnosti představenstva, revizora účtů a rozhodčí komise do 31. 3. 2022 a uložila představenstvu ČLFA svolat do 3 měsíců po skončení pandemické situace volební členskou schůzi za fyzické přítomnosti členů.

 
Zpět