Vítejte na stránkách České leasingové a finanční asociace

 

1. schůze představenstva

29. července se uskutečnila první schůze nově zvolného představenstva ČLFA.  Za předsedu představenstva ČLFA byla zvolena J. Hanušová, za místopředsedy Ing. J. Matula a Ing. K. Nováček.
 Představenstvo schválilo rámcové rozdělení úkolů a odpovědnosti mezi členy představenstva asociace:

J. Hanušová 
 • koordinace legislativních aktivit ČLFA
 • zahraniční aktivity ČLFA
 • seberegulace, etický kodex ČLFA

Ing. J. Matula
 • mediální aktivity ČLFA
 • vztahy s ČBA a ČAP
 • Výbor pro statistiku

Ing. Karel Nováček
 • koordinace s AFS ČR, agenda EUF
 • regulace finančních institucí
 • Výbor pro daně a účetnictví

Ing. P. Fořt
 • úprava provozu vozidel
 • vztahy se SDA a s Asociací autopůjčoven
 • Výbor pro operativní leasing vozidel

Ing. L. Jirů
 • styky se spotřebitelskými sdruženími, finanční vzdělávání
 • agendy Eurofinas
 • Výbor pro financování spotřebitelů

J. Langmayer MSc., MBA
 • aktivity asociace v oblasti pojištění
 • prevence a postih kriminality ve finančních službách
 • Legislativně-právní výbor

PhDr. Josef Vajsejtl
 • podpora financování investic, spolupráce s AMSP
 • vládní podpůrné programy
 • Výbor pro financování podnikatelů

 Představenstvo rozhodlo, že v období do března 2023 budou v rámci ČLFA působit stejné výbory jako v předchozím volebním období, na postu předsedů výborů nedošlo ke změnám. Uložilo jmenovaným předsedkyním a předsedům výborů,
aby neprodleně zajistili pokračování práce výborů.  
Představenstvo schválilo uzavření Smlouvy o podnájmu prostor mezi Českou bankovní asociací a Českou leasingovou asociací v budově Churchill Offices II., na adrese Italská 2584/69, Praha 2. a vzalo na vědomí návrh Svazu dovozců automobilů (SDA) na podporu nákupu nízkoemisních automobilů v ČR.
Zpět