Vítejte na stránkách České leasingové a finanční asociace

 

2. schůze představenstva

1. září představenstvo na své druhé schůzi vzalo na vědomí informaci o akcích, které proběhly od červencové schůze představenstva a o jejich dopadech pro čerpání rozpočtu asociace a schválilo návrh akcí k naplnění v dalších týdnech.
Představenstvo se zabývalo závěry z jednání s ČNB k problematice ověřování úvěruschopnosti a informacemi z jednání
s viceguvernérem ČNB T. Nidetzkým a členem Bankovní rady T. Holubem.  
Představenstvo schválilo uspořádání společenského setkání ČLFA k 30. výročí založení asociace v termínu 19.10. a uložilo sekretariátu ČLFA ve spolupráci se společností F.A.J.N. Agency, s.r.o. zajistit organizační přípravu společenského setkání.
Projednalo nabídku na medializaci factoringu prostřednictvím ČLFA s využítím týdeníku Hrot.
 
Zpět