Vítejte na stránkách České leasingové a finanční asociace

 

Revize směrnice CCD

  • 30. července byly zaslány MF ČR připomínky ČLFA k návrhu rámcové pozice MF ČR k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o spotřebitelských úvěrech. ČLFA podporuje rozšíření regulace na krátkodobé úvěry
    a crowdfundingové platformy, vystupuje proti rozšíření úpravy na leasingové produkty, zejména operativní leasing a další rozšiřování předsmluvních informací (na 4 dokumenty). Upozorňuje na nejasnosti při navrhovaném přeshraničním poskytování úvěrů a u návrhů ohledně marketingových nabídek spotřebitelských úvěrů. Souhlasí s návrhem rámcové pozice, že ochrana spotřebitele v oblasti posuzování úvěruschopnosti by měla reflektovat specifika digitálního poskytování finančních služeb a digitálního zpracování klientských dat včetně zdůraznění principu proporcionality. Zásadně vystupuje proti navrhovanému zavedení úrokových stropů. V obecné rovině se domníváme, že řešením většiny problémů potenciálně spatřovaných v aplikaci stávající úpravy, je spíše důslednější výkon dohledu a poskytování licencí nežli zpřísňování právní úpravy.
  • 23. srpna byla MF ČR zaslána výsledná rámcová pozice. MF ČR poděkovalo za zaslané podnětné připomínky ČLFA s tím, že řada z nich byla využita přímo při zpracování rámcové pozice a bude využita i v dalších fázích projednávání návrhu.
  • Probíhá komunikace s evropskými federacemi Eurofinas/ Leaseurope, které zajištují komunikaci s Evropskou komisí
    a Evropským parlamentem.

Zpět