Vítejte na stránkách České leasingové a finanční asociace

 

Schůzka expertní skupiny k přechodu pojištění vozidel do online

29. července jednali zástupci ČAP, ČLFA a asociace pojišťovacích makléřů o aktuálním legislativním vývoji při implementaci evropské motorové vyhlášky včetně základních tezí návrhu zákona připravovaných MF ČR. Očekává se, že povinnost implementovat se prodlouží s platností od 1. 7. 2023 a některé části (zejména on-line přenos) s účinností nejpozději k 1. 1. 2024. Pojišťovny ale potvrdily, že připraveny budou dříve a MF také pracuje na zákonu, aby byl dříve, takže tato lhůta nemusí být využita.  V třetím čtvrtletí bude zahájeno veřejné připomínkování nového zákona o POV (168/1999 Sb.). Návrh zákona nadále pracuje s tezí, že odpovědnost půjde za provozovatelem vozidla, provozovatel však nebude zapsaný v TP. Leasingové společnosti budou muset provozovatele evidovat, zajistit jeho GDPR informovanost, předat jeho data pojišťovně, v podstatě se stane třetí stranou smluvního vztahu, protože bude pojištěným. Provozovatel se stane nositelem bonusu a kalkulace pojištění bude vypočítána na provozovatele. Pro předměty, které nově budou podléhat POV, bude platit povinné pojištění, ale nebude zřizován speciální registr. Dále byly diskutovány otázky spojené s opravou pojistné smlouvy, postupy při předepisování pojistného a postup při dodání zelené karty. Bylo dohodnuto další pokračování práce expertní skupiny. ČLFA navrhneme uspořádání WS pro členské společnosti v říjnu.
 
Zpět