Vítejte na stránkách České leasingové a finanční asociace

 

Schůzka expertní skupiny k zjednodušení procesu vinkulace pojistných plnění

1. záři projednala expertní skupina ČAP/ČLFA dokument připravený experty ČAP k zjednodušení procesu vinkulace pojistných plnění. ČAP prosazuje návrh na změnu právní formy, tj. návrh na přechod od vinkulace pojistného plnění k institutu zástavního práva k pohledávce z důvodu vyšší právní jistoty pro zúčastněné subjekty. Cílem dalších jednání bude společně nadefinovat a odsouhlasit text zástavní smlouvy (pokud možno obecná varianta, pokrývající různé varianty financování předmětu leasingu).  V týdnu od 4. 10.  bude svolána další schůzka expertní skupiny.
Zpět