* uživatel

* heslo

K o n t a k t

Česká leasingová a finanční asociace

Těšnov 5
Praha 1
110 00

Tel: 284 685 675
Fax: 236 043 173

 clfa@clfa.cz

Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE
Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE

EU Federace pro factoring a komerční financování EUF
EU Federace pro factoring a komerční financování EUF

Evropská federace Eurofinas
Evropská federace Eurofinas

  Logo ČLFA ke stažení
 
582485
 
cesta:  ČLFA » Základní dokumenty ČLFA » Memorandum ke slevové politice některých výrobců a dovozců automobilů

Memorandum ke slevové politice některých výrobců a dovozců automobilů

Leasingové společnosti specializující se na operativní leasing se službami, členové České leasingové a finanční asociace, se v posledním období setkávají s nerovným přístupem k poskytování slev ze strany některých výrobců a dovozců automobilů, který může být v rozporu s obecně závaznými předpisy v oblasti regulace hospodářské soutěže (např. Commission Regulation (EC) No 1400/2002 of 31 July 2002 nebo nařízení EK č. 461/2010 z 27. května 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování EU na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví motorových vozidel).

Na trhu se objevila praxe, kdy některým podnikatelským subjektům (např. autopůjčovnám) jsou ze strany některých výrobců a dovozců poskytovány podstatně vyšší slevy či bonusy při nákupu vozidel, bez ohledu na délku následného pronájmu, a naopak leasingovým společnostem jsou takové slevy odpírány, čímž dochází k nastavení nerovných podmínek v regulérní hospodářské soutěži ve vztahu ke koncovému klientovi. Nastává tak paradoxně situace, kdy jsou znevýhodňovány subjekty, které transparentně deklarují svou činnost, dodržují podnikatelskou etiku a standardy leasingových a obdobných služeb.

 

Členské společnosti ČLFA vyzývají tímto výrobce a dovozce automobilů o změnu nebo narovnání své současné slevové politiky.“


1. března 2012